REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 maja 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 22 maja 2017 08:48
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 22-28 maja 2017 r. Polityk PO, po niefortunnej wpadce z zegarkiem, znalazł miejsce w ukraińskim biznesie. (fot.PO/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

W tym tygodniu posiedzenie rządu, posiedzenie Sejmu i wiele innych politycznych spraw. We wtorek (23 maja) przed śledczymi ws. Amber Gold stanie były minister Sławomir Nowak, bliski współpracownik Donalda Tuska.

• 42. posiedzenie Sejmu, które będzie trwało od środy (24 maja) upłynie pod znakiem debaty o sądach.

• W programie jest też skazane na niepowodzenie głosowanie wniosku o odwołanie Antoniego Macierewicza.

• W świecie polskiej dyplomacji natomiast pojawi się wizyta prezydenta Republiki Singapuru, którego ugości prezydent Andrzej Duda.

Sejm

22.05

Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego.

23.05

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Sławomira Nowaka, byłego Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Wojciecha Łuniewskiego, prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prace innych komisji i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka będzie procedować projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.
- Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej.

24.05

Rozpocznie się 42. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Obrady Plenarne
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach.
- Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych.
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
- Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.

Kancelaria Sejmu nie wyklucza, że porządek zostanie uzupełniony w czasie trwania posiedzenia.

Najistotniejsze prace komisji
- Komisja Obrony Narodowej zaopiniuje wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold będzie zadawać pytania: Krzysztofowi Wicherkowi, byłemu właścicielowi OLT Jet Air Poland a także Jarosławowi Frankowskiemu, byłego dyrektora zarządzającego OLT Express.
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej zaopiniuje dla Prezydium Sejmu RP propozycje tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok.
- Komisja Etyki Poselskiej zbierze się na posiedzeniu zamkniętym.
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.
- Komisja Zdrowia wysłucha informacji ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w sprawie drastycznej podwyżki cen leków dla pacjentów po przeszczepach.

Inne wydarzenia sejmowe
Konferencja "Europa - Chrześcijaństwo - Wolność".

25.05

Będzie trwało 42. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Zaplanowano obrady plenarne

Najistotniejsze prace komisji
- Zbierze się podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
- Zbierze się Komisja do Spraw Służb Specjalnych, posiedzenie będzie zamknięte.
- Komisja Kultury i Środków Przekazu.
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą.
- Komisja do Spraw Petycji.

26.05

Będzie trwało 42. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Senat

23.05

Prace komisji Senatu RP i zespołów senackich
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
- Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Odbędzie się także spotkanie Marszałka Senatu z prezydentem Singapuru.

24.05

Prace komisji Senatu RP i zespołów senackich
Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Obrony Chrześcijan na Świecie.

Konferencja „Generał Józef Haller – współtwórca niepodległej Rzeczypospolitej”.

26.05

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Rząd

24.05

- Posiedzenie Rady Ministrów.
- Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

26.05

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

22.05

- Spotkanie Rzecznika Praw Absolwenta ze studentami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
- Jarosław Gowin będzie gościem krakowskiej konferencji Digital Dragons.
- Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich.

23.05

Łukasz Szumowskiodwiedzi Chiny, będzie na XI Spotkaniu Konsultatywnym Państw-Stron Traktatu Antarktycznego (ATCM) oraz XX Spotkaniu Komitetu ds. ochrony Środowiska (CEP).

24.05

Piotr Dardziński będzie na VII Forum Przedsiębiorców Małopolski w Krakowie.

25.05

Konferencja NKN "Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego", Łódź.

26.05

Jarosław Gowin spotka się z rektorami uczelni woj. zachodniopomorskiego dot. Ustawy 2.0.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

23.05

Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w uroczystości podpisania umowy ramowej o współpracy w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych między Pocztą Polską a BGK Nieruchomości, Warszawa.

24.05

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w briefingu dotyczącym wprowadzenia nowej karty płatniczej Poczty Polskiej i Banku Pocztowego, Urząd Pocztowy w Warszawie.
- Wiceminister Kazimierz Smoliński będzie uczestniczył w XIII ogólnopolskiej konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego „Strategie finansowe projektów rozwojowych”, organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa.

Prezydent

22.05

- Prezydent Andrzej Duda będzie gościł w Polsce Prezydenta Republiki Singapuru Tony'ego Tan Keng Yama z Małżonką, dzień pierwszy wizyty.
-  O godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się konferencja prasowa dotycząca inicjatywy Prezydenta RP z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery oraz Aleksandry Wiktorow Rzecznika Finansowego.

23.05

Będzie trwała poniedziałkowa wizyta Prezydenta Republiki Singapuru, dzień drugi.

25.05

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w spotkaniu specjalnym szefów państw i rządów państw NATO w Brukseli oraz w forum GLOBSEC 2017 w Bratysławie.

26.05

Prezydent będzie kontynuował dwudniową wizytę dyplomatyczną w Bratysławie.

Rzecznik Praw Obywatelskich

22.05

Odbędzie się Konferencja w Pile - "Lokalna polityka senioralna jako gwarancja realizacji praw osób starszych. Od dobrych praktyk do rozwiązań systemowych".

25.05

- Adam Bodnar będzie miał spotkania regionalne w Płocku i Ciechanowie.
- Pracownicy biura RPO będą w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO w Kielcach.

26.05

Pracownicy biura RPO będą w Punkcie Przyjęć Interesantów RPO w Lublinie.

Inne

22.05

Dzień Praw Zwierząt.

23.05

Międzynarodowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości.

Rocznica: W 1991 r. Sejm RP przyjął ustawę o związkach zawodowych.

24.05

Polskie Święto Wojsk Specjalnych.

Rocznica: W 2002 r. Sejm RP przyjął ustawę o rozwiązaniu Urzędu Ochrony Państwa i powołaniu w jego miejsce Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.
Rocznica: W 2007 r. Sejm RP przyjął ustawę dotyczącą finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych z OC i ustawę o utworzeniu Wojsk Specjalnych RP.
Rocznica: W 2015 r. II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda pokonał ubiegającego się o reelekcję Bronisława Komorowskiego.

25.05

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego.

Rocznica: W 2006 r. rozpoczęła się pierwsza pielgrzymka papieża Benedykta XVI do Polski.
Rocznica: W 2014 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego.

26.05

Dzień Matki

27.05

Dzień Samorządu Terytorialnego.

Rocznica: W 2011 r. do Warszawy z dwudniową wizytą przybył ówczesny prezydent USA Barack Obama.

28.05

Rocznica: W 1993 r. Sejm RP uchwalił wotum nieufności wobec rządu Hanny Suchockiej.
Rocznica: W 2004 r. Sejm RP powołał komisję śledczą w sprawie PKN Orlen.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA