REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23 - 29 stycznia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 23 stycznia 2017 09:43
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 23 - 29 stycznia 2017 r. Opozycyjni działacze i zwolennicy pod Sejmem, gdy 16 grudnia posłowie przerwali prace. Od tego czasu izba nie zebrała się na posiedzeniu plenarnym, pracowały tylko komisje. (fot.:PO/flickr.com/CC BY-SA 2.0)

• 34. posiedzenie Sejmu ma na dobre ruszyć w środę 25 stycznia 2017 r. To moment, na który zgodziły się kluby i siły polityczne.
• W ramach prac odbędą się kolejne przesłuchania przed śledczymi Komisji Amber Gold. Zaczyna się seria spotkań z urzędnikami Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
• W czwartek (26 stycznia) Komisja ds. petycji będzie opiniować zmianę przepisów aborcyjnych.
• Polskę odwiedzi premier Łotwy Māris Kučinskis. Gościć go będzie Beata Szydło.
• Andrzej Duda pożegna gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, który spocznie na Powązkach w Warszawie.
• Mija 72. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz. W Oświęcimiu będzie premier RP.

Sejm

Formalnie trwa przerwa w obradach 34. posiedzenia Sejmu, którą Marszałek Marek Kuchciński zarządził 11 stycznia. Był to dzień końca kryzysu w parlamencie, po intensywnych negocjacjach. PO tego dnia opuściła Salę obrad zajmowaną od 16 grudnia 2016 r.

23.01

Prace komisji
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

24.01

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającego ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
- Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisja przesłucha Łukasza Dajnowicza, byłego dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i Marcina Pachuckiego, zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
- Parlamentarny Zespół "Dobro dziecka jako cel najwyższy"
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

25.01

Pod Sejmem ma odbyć się protest samorządowców, którzy wyrażać będą niezadowolenie z intensywnych działań Centralnego Biura Antykorupcyjnego w instytucjach samorządu, Mają pojawić się w czasie spotkania Komisji Samorządu Terytorialnego

34. posiedzenie Sejmu, dzień pierwszy

Planowane są obrady plenarne
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
- Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.

Na 34. posiedzeniu możliwy jest wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

Komisja przesłucha Witolda Kozińskiego, byłego członka Komisji Nadzoru Finansowego i Stanisława Kluzę, także byłego członka i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Sejmowa tablica pamięci posłów II RP, źródło: Piotr Drabik/flickr.com/CC BY 2.0


- Komisja Zdrowia
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego; Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy"
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Zdrowia
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- Podkomisja nadzwyczajna do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Parlamentarny Zespół Strażaków
- Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP)

26.01

34. Posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Komisja do Spraw Petycji

Komisja zajmie się rozpatrzeniem petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży, to propozycja zaostrzenia przepisów aborcyjnych

Posłanki opozycji w czasie jednej z komisji, która jesienią zajmowała się tematem aborcji w Sejmie, źródło: facebook.com

- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. wspierania pszczelarstwa
- Parlamentarny Zespół ds. Reindustrializacji Polski
- Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja Infrastruktury
- Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Parlamentarny Zespół ds. Sprywatyzowanych Szpitali
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych

27.01

34. Posiedzenie Sejmu, dzień trzeci

Planowane są obrady plenarne

Prace komisji i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Senat

25.01

Planowane jest posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu

Rząd

24.01

Posiedzenie Rady Ministrów

Premier Beata Szydło w czasie podsumowania roku rządu, którym kieruje, źródło: KPRM/domena publiczna

25.01

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

26.01

Premier Beata Szydło przyjmie i spotka się z premierem Łotwy Mārisem Kučinskisem, który będzie przebywał z wizytą dyplomatyczną w Polsce

27.01

Premier Beaty Szydło weźmie udział w obchodach upamiętniających 72. rocznicę wyzwolenia Auschwitz, Oświęcim

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

23.01

- Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w uroczystości przekazania do Muzeum Historii Polski historycznych tablic pamiątkowych z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu
- Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka weźmie udział w wernisażu wystawy „Erwin Axer. Stulecie urodzin. 1917–2017” w Galerii Kordegarda

27.01

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin weźmie udział w obchodach upamiętniających 72. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, Oświęcin

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

25.01

- Jarosław Gowin i Piotr Dardziński wezmą udział w otwarciu Roku Krajowej Izby Gospodarczej
- Piotr Dardziński weźmie udział w posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
- Konferencja prasowa na temat programu „Bezemisyjny transport publiczny”

26.01

Aleksander Bobko i Łukasz Szumowski wezmą udział w konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”

27.01

Jarosław Gowin weźmie udział w gala StRuNa

28.01

Łukasz Szumowski. weźmie udział w X Kongresie Polskich Towarzystw Studenckich w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Rozwoju

23.01

- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński uda się z wizytą do Luksemburga. Rozmowy z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego będą dotyczyć współpracy bilateralnej i wdrażania projektów z Planu Inwestycyjnego dla Europy

Wicepremier Mateusz Morawiecki spędza sporo czasu w rozjazdach. W połowie stycznia był w Davos, źródło: Ministerstwo Rozwoju/mr.gov.pl


- Mateusz Morawiecki odwiedzi Szczecin i Stocznię Szczecińską. W wizycie udział biorą również minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej - Marek Gróbarczyk, wicemarszałek Sejmu RP - Joachim Brudziński oraz prezes Agencji Rozwoju Przemysłu - Marcin Chludziński.Podczas wydarzenia odbędzie się konferencja prasowa dotycząca polskiego przemysłu stoczniowego

24.01

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji dotyczącej Europejskiej Agencji Kosmicznej, Belgia, Bruksela

25.01

- Mateusz Morawiecki weźmie udział w The German G20 Presidency's Conference "Digitising finance, financial inclusion and financial literacy"Niemcy, Wiesbaden
- Sekretarz stanu Jerzy Kwicieński i podsekretarz stanu Mariusz Haładyj wezmą udział w Gospodarczym Otwarciu Roku 2017 KIG, Warszawa

26.01

W siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędzie się sesja informacyjna nt. aktualnego stanu prac nad umową CETA oraz szans i wyzwań, jakie ona niesie dla Polski i UE, Warszawa

27.01

Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński oraz podsekretarze stanu Witold Słowik i Adam Hamryszczak wezmą udział w X Forum Europa-Ukraina, Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Województwa Podkarpackiego, Jasionka

28.01

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wygłosi wykład na Uniwersytecie Cambridge, Wielka Brytania

Ministerstwo Obrony Narodowej

23.01

- Antoni Macierewicz weźmie udział w obchodach 9. rocznicy katastrofy samolotu wojskowego CASA C-295M pod Mirosławcem
- Antoni Macierewicz odwiedzi Szczecin

25.01

Odbędą się państwowe uroczystości pogrzebowe gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa” z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy oraz ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

23.01

- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Siedziba MIB, Warszawa
- Wiceminister Andrzej Bittel będzie uczestniczył w posiedzeniu Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację inwestycji kolejowych, siedziba MIB, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w spotkaniu z członkami Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych, Sopot
- Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceminister Jerzy Szmit wezmą udział w spotkaniu dwustronnym z ministrem transportu Republiki Czeskiej Danem Ťokiem. Głównymi tematami rozmów będą połączenia drogowe S3-D11, korytarz kolejowy Katowice - Ostrawa oraz aspekty socjalne w transporcie drogowym.

26.01

- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w inauguracyjnym spotkaniu Rady Naukowej Instytutu Kolejnictwa, Instytut Kolejnictwa, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w posiedzeniu polsko-ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, siedziba MIB, Warszawa

Prezydent

25.01

Prezydent RP Andrzej Dudy weźmie udział w uroczystościach pogrzebowych gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego „Gryfa”, Warszawa Powązki

Prezydencka para Rzeczpospolitej, źródło: Kancelaria Prezydenta/prezydent.pl

Narodowy Bank Polski

23.01

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

26.01

NBP opublikuje Minutes Rady Polityki Pieniężnej za styczeń 2017 rok

Rzecznik Praw Obywatelskich

25.01

W Katowicach odbędzie się spotkanie z ekspertem Rzecznika Finansowego przy RPO. Poświęcone będzie kredytom "frankowym"

26.01

Pracownicy biura RPO będą oczekiwać zainteresowanych w Kielcach. Miejsce konsultacji Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

27.01

- RPO Adam Bodnar, wraz z posłem do Parlamentu Europejskiego Michałem Bonim organizuje  konferencję mającą na celu omówienie zobowiązań wynikających z Kodeksu postępowania, dotyczącego nielegalnego nawoływania do nienawiści w Internecie, Warszawa Biuro RPO
- Pracownicy biura RPO będą oczekiwać zainteresowanych w Lublinie. Miejsce konsultacji to Urząd Miasta Lublina

Inne

23.01

Rocznica: W 1953 roku zaczęła regularnie nadawać Telewizja Polska
Rocznica: Mija dokładnie rok, od kiedy przewodniczącym SLD został Włodzimierz Czarzasty

24.01

Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu

25.01

Dzień Kryptologii

Rocznica: Stan wojenny, w 1982 roku Sejm PRL zatwierdził dekrety Rady Państwa dotyczące wprowadzenia stanu wojennego

26.01

Dzień Transplantacji

Rocznica: W 1982 roku Sejm PRL uchwalił Kartę Nauczyciela
Rocznica: W 1984 roku Sejm PRL uchwalił Ustawę prawo prasowe
Rocznica: W 1991 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu stanowiska pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej. Objął to stanowisko dwa dni później Jacek Saryusz-Wolski
Rocznica: W 1996 roku rząd Józefa Oleksego podał się do dymisji, co było pochodną "afery Olina"
Rocznica: W 2012 roku Polska podpisała Umowę handlową dotyczącą zwalczania obrotu towarami podrabianymi (ACTA)
Rocznica: Mija dokładnie rok, od kiedy przewodniczącym PO został Grzegorz Schetyna

27.01

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Holokaustu

Rocznica: II wojna światowa. W 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu był koszarami armii II RP nim, po przegranej przez Polskę w II wojnie światowej, hitlerowskie Niemcy zaadoptowały go na obóz koncentracyjny, źródło: wikipedia.org/CC


Rocznica: W 1989 roku odbyło się rządowo-opozycyjne spotkanie w Magdalence, które było częścią negocjacji okrągłego stołu
Rocznica: W 1990 roku rozpoczął się ostatni zjazd PZPR
Rocznica: W 2004 roku rząd Leszka Millera przyjął tzw. Plan Hausnera

28.01

Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

Rocznica: W 2010 roku Donald Tusk (ówczesny premier) ogłosił, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich

29.01

Rocznica: W 1990 roku zakończy się ostatni zjazd PZPR. Po raz ostatni wyprowadzono sztandar partii, co uznano za samorozwiązanie się polskiej formacji socjalistycznej

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA