REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 czerwca - 2 lipca

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 26 czerwca 2017 10:40
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 26 czerwca - 2 lipca Afera Amber Gold wybuchła pięć lat temu (2012 r). Marcin P. był kluczową osobą w spółce, którą wielu komentatorów uważa za podstawionego członka grupy przestępczej. Obecnie tylko on i jego żona są podejrzani w sprawie. Na zdjęciu Marcin P. w przed dzień upadku Amber Gold. (fot.:youtube.com)

W Warszawie mają się odbyć dwa kluczowe przesłuchania ws. Amber Gold. Posłowie przesłuchają Marcina i Katarzynę P., obecnie jedynych oskarżonych w prokuratorskim dochodzeniu.

• Małżeństwo P. będzie przesłuchiwane w środę i w czwartek (28, 29 czerwca). Śledczy przeprowadzić mają spotkania komisji ds. Amber Gold w Warszawie w sądzie.

• Rząd na wtorkowym posiedzeniu zajmie się projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Instytucie Wolności”.

• Będzie też pracował senat, który uhonoruje w 100. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mariana Smoluchowskiego.

• 28 czerwca przypada kolejna rocznica Poznańskiego Czerwca 1956.

 

Sejm

Następne 46. posiedzenie Sejmu VIII kadencji zostało zwołane na dni 5, 6 i 7 lipca br.

26.06

- W Sejmie odbędą się konsultacje społeczne o mniejszościach narodowych. To inicjatywa klubu parlamentarnego Nowoczesnej.
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Debaty Publicznej.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński weźmie w Budapeszcie udział w uroczystości odsłonięcie pomnika-ławeczki upamiętniającego Henryka Sławika i Józefa Antalla, którzy podczas II wojny światowej wspólnie uratowali co najmniej 5 tys. polskich Żydów.

27.06

- Będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych.

28.06

- Dalej będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha kluczowego oskarżonego w aferze, kierującego Amber Gold Marcina P. Przesłuchanie ze względu na charakter oskarżenia wobec świadka będzie miało miejsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

29.06

- Dalej będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha drugą oskarżoną w aferze, żonę Katarzynę P. Przesłuchanie także będzie miało miejsce w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Michał Tusk, którego zeznanie przed komisją śledcza ds. Amber Gold było kluczowym wydarzeniem politycznym w Sejmie w czasie 45. posiedzenia izby VIII kadencji, źródło: twitter.com/kancelariasejmu

30.06

- Czwarty dzień będzie pracowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne.

Senat

27.06

Prace komisji Senatu RP.
- Posiedzenie Komisji Zdrowia.
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu.
- Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Komisja Zdrowia Senatu RP organizuje konferencję pt. „Wyzwania i zagrożenia kardiologii dziecięcej w perspektywie najbliższych lat”.

28.06

W Senacie zostanie odsłonięta wystawa poświęcona wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu. Okazją do jego uhonorowania jest 100 lat od jego śmierci.

Medal Polskiego Towarzystwa Fizycznego z 1967 roku z podobizną Mariana Smoluchowskiego, źródło: wikimedia.org/CC

30.06

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP organizuje konferencję z okazji setnej rocznicy śmierci Mariana Smoluchowskiego. Konferencję współorganizuje Towarzystwo Fizyczne Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Rząd

27.06

Rząd RP spotka się na posiedzeniu o godz. 9, by omówić następujące propozycje: Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Instytucie Wolności” i Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między RP a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

29.06

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

30.06

-  W Warszawie odbędą się polsko-hiszpańskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premier Polski Beaty Szydło oraz premiera Królestwa Hiszpanii Mariano Rajoya.
- Posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. cyfryzacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

26.06

- Jarosław Gowin i Piotr Dardziński będą w Krakowie na otwarciu Laboratorium Badań Chemicznych Oddziału Szkła i Materiałów Budowlanych.
- Odbędzie się posiedzenie Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”.

27.06

Łukasz Szumowski będzie uczestnikiem sesji Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL, Heidelberg, Niemcy.

Jedna z grafik promujących nowe rozwiązanie legislacyjne w reformie nauki wicepremiera Jarosława Gowina, źródło: twitter.com/NAUKA_GOV_PL

28.06

- Odbędzie się posiedzenie Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych.
- Odbędzie się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
- Łukasz Szumowski będzie reprezentował MNiSW w Warszawie na uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesorowi Witoldowi Rużyłło.

29.06

- Posiedzenie Rady Narodowego Kongresu Nauki
- Łukasz Szumowski będzie uczestniczył w otwarciu pierwszego w Polsce onkologicznego Oddziału Badań Wczesnych Faz w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa.

30.06

- Łukasz Szumowski będzie w Krakowie na Międzynarodowym seminarium pt. Widening Particpation.
- Aleksander Bobko będzie w Warszawie na obchodach Święta Służby Więziennej.

Ministerstwo Rozwoju

26.06

- Paweł Chorąży weźmie udział w 7 Forum Kohezyjnym, Belgia, Bruksela.
- Jadwiga Emilewicz weźmie udział w Forum Satelitarnym 2017. To konferencja poświęcona technikom satelitarnym i wykorzystaniu danych satelitarnych. Jej głównym celem jest analiza potencjału rynku downstream oraz zainicjowanie rozmów biznesowych pomiędzy administracją, dużymi spółkami i innowacyjnymi firmami z tej branży, Warszawa.

27.06

- Jadwiga Emilewicz i Adam Hamryszczak wezmą udział w konferencji poświęconej projektowi Pakiet dla miast średnich, realizowanemu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa.

28.06

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji „Przemysł 4.0 a edukacja i kwalifikacje”, Warszawa.

Wicepremier Mateusz Morawiecki w czasie czerwcowej wizyty w Szczecinie, źródło: twitter.com/MR_GOV_PL

30.06

Jadwiga Emilewicz weźmie udział w inauguracji Shell Business Operations – centrum nowoczesnych usług biznesowych, Kraków.

Prezydent

26.06

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie przebywał z wizytą w Kępnie i Ostrzeszowie, woj. wielkopolskie.

27.06

Andrzej duda przyjmie w Polsce prezydenta Republiki Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, który przyjeżdża z dyplomatyczną wizytą.

Trybunał Konstytucyjny

28.06

Sąd konstytucyjny zajmie się sprawą egzekucji świadczeń pieniężnych. O rozpatrzenie sprawy wnosi Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Rzecznik Praw Obywatelskich

26.06

Urzędnicy Adama Bodnara będą czekać na interesantów w Urzędzie Miasta w Szczecinie.

29.06

- Adam Bodnar i jego urzędnicy informują o odbywającej się konferencji poświęconej upowszechnianiu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, Warszawa.
- Urzędnicy RPO będą także przyjmować interesantów w Częstochowie, Urząd Miasta.
- Kolejni z urzędników Adama Bondara będą do dyspozycji obywateli w Kielcach, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

30.06

Urzędnicy Adama Bodnara będą w Lublinie czekać na zainteresowanych w Urzędzie Miasta.

Narodowy Bank Polski

30.06

NBP przedstawi dane kwartalne za I kwartał 2017 r.

Inne

26.06

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Rocznica: W 1974  roku Sejm PRL uchwalił Kodeks pracy.

27.06

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

Rocznica: W 1950 roku Sejm Ustawodawczy PRL uchwalił Kodeks rodzinny, w którym obniżono wiek pełnoletności z 21 do 18 lat.
Rocznica: W 1986 roku Polska została członkiem Banku Światowego.
Rocznica: W 1997 roku Sejm RP przyjął ustawę o partiach politycznych.
Rocznica: W 2001 roku został zarejestrowany Ruch Autonomii Śląska (RAŚ).

28.06

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

Rocznica: W roku 1956 w Poznaniu doszło do protestów robotniczych, które zwyczajowo nazywa się Poznańskim Czerwcem. Protesty władze PRL krwawo stłumiły przy zastosowaniu wojska i milicji obywatelskiej (MO).

29.06

Dzień Ratownika Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego

Rocznica: W 1986 roku rozpoczął się X zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR).
Rocznica: W 2002 roku w miejsce Urzędu Ochrony Państwa (UOP) utworzono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Agencję Wywiadu (AW).

30.06

Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)

Rocznica: W roku 2000 prof. Andrzej Zoll został Rzecznikiem Praw Obywatelskich (RPO).
Rocznica: W roku 2000 prof. Leon Kieres złożył ślubowanie przed Sejmem RP jako pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN)

01.07

Święto Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych

02.07

Rocznica: Po II wojnie światowej, w 1947 roku Sejm Ustawodawczy PRL podjął uchwałę na mocy której tereny obozów: Auschwitz-Birkenau, Majdanek, Stutthof i Łambinowice zostały uznane za pomniki męczeństwa narodu polskiego i innych narodów.
Rocznica: W 2004 roku Sejm RP przyjął ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA