REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 28 listopada - 4 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 28 listopada 2016 08:47
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 28 listopada - 4 grudnia 2016 r. Rząd chce przeprowadzić reformę edukacji do końca grudnia. Opór środowiska jest bardzo silny. (fot.:KPRM/domena publiczna)

• Ten tydzień będzie bogaty w wydarzenia polityczne, m.in. rząd leci do Londynu na polsko-brytyjskie konsultacje.
• W tym tygodniu odbędzie się również XXXI posiedzenie Sejmu. Posłowie będą debatować aż cztery dni.
• Kluczowym elementem obrad Sejmu będą prace nad reformą edukacji, którą forsuje Anna Zalewska.
• Andrzej Duda uda się w drugiej połowie tygodnia do Szwecji, a Polskę odwiedzi prezydent Ukrainy.

Sejm

28.11

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński odwiedzi Podkarpacie. Towarzyszyć mu będzie przewodniczący parlamentu Szwecji (Riksdagu) Urban Ahlin.

Prace komisji
- Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Więcej o poniedziałku w Sejmie przeczytasz tutaj

29.11

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Reforma Edukacji
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo oświatowe
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

- Sprawozdanie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami
- Sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka , w tym dwie ustawy o IPN
- Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych stacjonowaniu w Polsce sił NATO
- Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
- Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy (komisja Ministerstwa Sprawiedliwości ds. reprywatyzacji w Warszawie)
- Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
- Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Posłowie wykonują znaczną część merytorycznej pracy nad projektami prawa pracując w komisjach, te obradują w salach kompleksu parlamentu lub w terenie, źródło: Sejm/sejm.gov.pl

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wraz z autopoprawką
- Konferencja dotycząca międzynarodowego systemu walutowego
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Lubuski Zespół Parlamentarny
- Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Zdrowia
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
- Komisja Łączności z Polakami za Granicą
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

IV Forum Polsko-Szwedzkie i wizyta przewodniczącego Riksdagu

Szwecja jest kluczowym z państwa nadbałtyckich, źródło: pixabay.com/domena publiczna

30.11

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Infrastruktury
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego
- Komisja Etyki Poselskiej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja Zdrowia
- Komisja Ustawodawcza
- Komisja Kultury i Środków Przekazu
- Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
- Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
- Parlamentarny Zespół ds. Policji
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja Finansów Publicznych
- Komisja Obrony Narodowej
- Komisja Polityki Senioralnej
- Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych
- Podkomisja stała do spraw polityki społecznej
- Komisja Infrastruktury
- Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach
- Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Środowisk Dzieci Wojny
- Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

1.12

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Plan obrad plenarnych często zmienia się w czasie posiedzenia. Jest to podyktowane długością wystąpień posłów, pracą w komisjach. (źródło: Sejm/twitter.com)

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego
- Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki
- Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Komisja do Spraw Petycji
- Komisja Gospodarki i Rozwoju
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
- Komisja do Spraw Unii Europejskiej
- Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw
- Komisja Zdrowia
- Komisja Finansów Publicznych
- Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego
- Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej; Komisja Spraw Zagranicznych
- Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
- Podkomisja nadzwyczajna do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach
- Parlamentarny Zespół Przyjaciół Harcerstwa
- Podkomisja stała ds. polityki regionalnej
- Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
- Parlamentarny Zespół na rzecz budowy drogi ekspresowej S6 Szczecin-Gdańsk
- Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania
- Parlamentarny Zespół ds. Cyfryzacji Szpitali i Placówek Medycznych
- Parlamentarny Zespół ds. Polski Wschodniej
- Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
- Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
- Parlamentarny Zespół na rzecz Godnego, Wspólnotowego i Włączającego Organizowania w roku 2018 Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Konferencje
Konferencja „Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 i Polskie Ofiary”

2.12

XXXI Posiedzenie Sejmu

Obrady Plenarne

Prace komisji i zespołów parlamentarnych
- Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Senat

28.11

25-lecie Senatu II kadencji
Odbędzie się jubileuszowe spotkanie senatorów II kadencji. 25 listopada 2016 r. mija 25 lat od pierwszego posiedzenia Izby, powołanej w wyniku wyborów przeprowadzonych 27 października 1991 r. Senatorowie II kadencji spotkają się m.in. z marszałkiem Stanisławem Karczewskim i Prezydium Senatu obecnej, IX kadencji. Obejrzą także kilka skrótów filmowych wywiadów z senatorami II kadencji, przygotowanych w ramach Archiwum Historii Mówionej Senatu.

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

29.11

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej
- Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą
- Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

W Senacie odbędzie się konferencja pt. „Czy konsolidacja służb nadzorujących żywność jest konieczna?”

Marszałek Senatu bieżącej kadencji Stanisław Karczewski. (źródło: facebook.com)

30.11

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
- Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
- Posiedzenie Senackiego Zespołu Strażaków

Badania spirometryczne w Senacie przed Dniem Walki z Papierosem

1.12

Posiedzenie Senatu RP

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Rząd

28.11

Część rządu pod przewodnictwem premier Beaty Szydło uda się do Londynu na polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Więcej o wizycie przeczytasz tutaj

29.11

Posiedzenie Rady Ministrów

30.11

W Warszawie odbędzie się spotkanie premier Polski Beaty Szydło z premierem Malty Josephem Muscatem

1.12

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

28.11

Wicepremier Jarosław Gowin odwiedzi spotkanie Europejskiej Unii Studentów

29.11

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Polskiej Komisji Akredytacyjnej
- Teresa Czerwińska będzie reprezentować Polskę na Radzie UE ds. Konkurencyjności

30.11

Piotr Dardziński będzie reprezentować Polskę na Radzie Ministerialnej Europejskich Agencji Kosmicznych

Ministerstwo Rozwoju

28.11

- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w debacie: Jak Szwajcaria osiągnęła sukces? Idee dla Polski
- Podsekretarz Stanu Tadeusz Kościński weźmie udział w dorocznej sesji Grupy Wysokiego Szczebla OECD ds. Strategii Globalnej, Paryż
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w finale akcji Smogathon 2016. To maraton, podczas którego programiści będą szukali technologicznych rozwiązań pozwalających na walkę z zanieczyszczonym powietrzem

30.11

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński weźmie udział we wręczeniu nagród dla laureatów Konkursu na referat naukowy w ramach Kongresu Rynku Kapitałowego, Warszawa
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński i podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak wezmą udział w uroczystym podpisaniu umów na uruchomienie instrumentów zwrotnych w woj. lubelskim, dolnośląskim i podkarpackim, Warszawa

1.12

- Podsekretarz stanu Tadeusz Kościński będzie uczestniczył w uroczystej gali, w czasie której ogłoszeni zostaną laureaci piątej edycji Konkursu „Polska Firma - Międzynarodowy Czempion", Warszawa
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Szwajcarii, w Lucerne
- Sekretarz stanu Jerzy Kwieciński będzie uczestniczył w gali konkursu Lider Przedsiębiorczości Roku 2016, Warszawa GPW

Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz weźmie udział w posiedzeniu Rady Ministerialnej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Szwajcarii, w Lucerne, źródło: pixabay.com/domena publiczna

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

28.11

- Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Kazimierz Smoliński i Andrzej Bittel wezmą udział w uroczystej gali z okazji Święta Kolejarza, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w oficjalnym posiedzeniu Rady Bałtyckiego FAB na Litwie, Wilno

29.11

- Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w prezentacji Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Kielce
- Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w uroczystym oddaniu do użytku hali napraw i lakierni Zakładu Usług Taborowych REMTRAK, oddział w Idzikowicach

Ministerstwo Obrony Narodowej

29.11

- O godz. 17. na dziedzińcu Belwederu (Warszawa) odbędzie się ceremonia objęcia posterunków honorowych przez podchorążych z okazji Dnia Podchorążego z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza
- O godz. 10.00 na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni, prezydent RP Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP. Prezydentowi będzie towarzyszył minister obrony narodowej

Ministerstwo Energii

29.11

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Prezydent

28.11

- W Pałacu Prezydenckim Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski rozpocznie kolejną „Lekcję RP” poświęconą tematyce historii i współczesności Grobu Nieznanego Żołnierza
- W Kwaterze Głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie prezydent RP Andrzej Duda spotka się z Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Joachimem Gauckiem

29.11

- W Pałacu Prezydenckim prezydent RP Andrzej Duda wręczy nominacje generalskie 14 oficerom
- O godz. 10. na Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP
- Prezydent RP Andrzej Duda z Małżonką złoży wizytę w Królestwie Szwecji, dzień pierwszy

30.11

Drugi dzień wizyty pary prezydenckiej w Królestwie Szwecji

1.12

Trzeci dzień wizyty pary prezydenckiej w Królestwie Szwecji

2.12

Wizytę oficjalną w Polsce złoży Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z Małżonką, dzień pierwszy

Relacje dyplomatyczne na linii Kijów - Warszawa przechodzą trudny okres, mimo nieustającego wsparcia Polski dla wschodniego sąsiada w jego relacjach z Rosją, źródło: Kancelaria Prezydenta/twitter.com

3.12

Petro Poroszenko z Małżonką będzie drugi dzień w Polsce

Inne

29.11

Dzień Podchorążego

Rocznica: W 1990 roku zlikwidowano restrykcje w sprzedaży napojów alkoholowych

30.11

- Rocznica: W 2004 roku Instytut Pamięci Narodowej wszczął polskie śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej
- Rocznica: W 1988 roku odbyła się debata telewizyjna pomiędzy Lechem Wałęsą a Alfredem Miodowiczem

1.12

Światowy Dzień AIDS, ustanowione w 1988 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
Do 10 grudnia w Polsce trwają  „Dni Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc”

Rocznica: W 1995 roku Władysław Bartoszewski został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta Lecha Wałęsę

2.12

Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa

Rocznica: W 2006 roku – Hanna Gronkiewicz-Waltz została zaprzysiężona na stanowisku prezydenta Warszawy
Rocznica: W 1991 roku Polska, jako pierwsze państwo na świecie, uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy
Rocznica: W 1989 r. prezydent Wojciech Jaruzelski złożył wieniec w miejscu upamiętniającym zamordowanych górników z KWK „Wujek” w Katowicach
Rocznica: W 1980 Edward Gierek został usunięty z KC PZPR

3.12

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

4.12

Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii

Rocznica: W 2006 roku ujawniono seksaferę w Samoobronie RP
Rocznica: W 2003 roku śmigłowiec Mi-8 z premierem Leszkiem Millerem rozbił się pod Piasecznem, w wyniku czego rannych zostało 14 spośród 15 osób na pokładzie

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA