REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 29 marca – 3 kwietnia 2016 r.

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 29 marca 2016 11:04
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 29 marca – 3 kwietnia 2016 r. Prezydent Andrzej Duda leci do USA (fot. Twitter)

W tym tygodniu obraduje Sejm i Senat, prezydent Andrzej Duda leci do USA - weźmie udział w IV Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego w Waszyngtonie.


Sejm

29.03

Energetyka wiatrowa - Nowoczesna

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Posiedzenia sejmowej Rady Ochrony Pracy o godz. 14.00. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.

30.03

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 294)

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Komisja Obrony Narodowej

Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Etyki Poselskiej

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Infrastruktury

Komisja Zdrowia

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Spraw Zagranicznych

Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja do Spraw Petycji

Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Infrastruktury

Komisja Polityki Senioralnej

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego

Komisja Obrony Narodowej

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

31.03

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Lubuski Zespół Parlamentarny

Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Komisja do Spraw Petycji

Komisja Zdrowia

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP)

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

1.04

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

Senat

30.03

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prezydent

29.03

Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w USA. Weźmie udział w IV Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego w Waszyngtonie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA