REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3-9 kwietnia 2017 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 03 kwietnia 2017 10:45
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 3-9 kwietnia 2017 r. Na zdjęciu prowadzący obrady wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) i konwersujący z nim Stanisław Tyszka (Kukiz'15). (fot.:Paweł Kula/Sejm RP/flickr.com)

W połowie tygodnia zacznie się 39. posiedzenie Sejmu. Politycy zajmą się szeregiem kontrowersyjnych projektów, w tym inicjatywami Ministerstwa Sprawiedliwości zmieniającymi ustrój sądownictwa. We wtorek (4 marca) Andrzej Duda podpisze ustawę metropolitalną dla Śląska i to w stolicy regionu górnośląskiego, w Katowicach.

• Na 39. posiedzeniu Sejmu posłowie będą debatować i spierać się o reformę sądownictwa.

• Bardzo bogaty kalendarz mają przed sobą ministerstwa nauki i rozwoju.

• W NBP zbierze się Rada Polityki Pieniężnej.

Sejm

03.04

O godzinie 10. klub parlamentarny Nowoczesnej organizuje w Sejmie debatę poświęconą edukacji.

04.04

Prace komisji sejmowych i zespoły parlamentarne
- Zbierze się Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold. Posłowie przesłuchać mają Annę Kolmas, byłą zastępcę dyrektor departamentu rynku transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Sylwię Ciszewską, piastującą także to stanowisko w przeszłości.
- Zbierze się Komisja Finansów Publicznych.
- Zbierze się Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy  służb podległych MSWiA.
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.
- Zbierze się komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych.
- Zbierze się komisja Łączności z Polakami za Granicą.

Zespoły parlamentarne
- Zbierze się Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia, który będzie debatował o prawie sumienia.

Odbędzie się w Sejmie konferencja "Współczesne problemy geopolityki".

Odbędzie się w Sejmie konferencja „Strategia w przywództwie”.

05.04

Zacznie się 39. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, dzień pierwszy

Obrady plenarne przewidują następujące najważniejsze punkty:
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin,
- Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy objawień fatimskich,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim.

Reforma sądownictwa przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wzbudza duże kontrowersje, bo jest częścią sporu politycznego o sądy w Polsce,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. To także część sporu o sądy w Polsce,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagraniczne, to projekt wychodzący z MSZ, który ma dokonać lustracji dyplomacji RP,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników.

Posłowie będą pracować trzy dni, źródło: Krzysztof Białoskórski/Sejm RP/flickr.com

Sejm przewiduje, że porządek może zostać uzupełniony o następujące punkty:
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o senackim projekcie ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego,
- Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne,
- Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Łączności z Polakami za Granicą o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o repatriacji,
- Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o ochronie przyrody. To projekt związany z wycinką drzew,
- Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej,
- Możliwe będą zmiany w składach osobowych komisji sejmowych.

Prace komisji sejmowych:
- Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold przesłucha Zbigniewa Mączki, byłego wiceprezesa do spraw transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Grzegorza Gawła, byłego naczelnika wydziału lotniczej działalności gospodarczej w departamencie rynku transportu lotniczego Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- Komisja rolnictwa i rozwoju wsi oraz Komisja samorządu terytorialnego i polityki regionalnej przeprowadzi pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- Komisja zdrowia rozpatrzy pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej,
- Zbierze się Podkomisja stała ds. ustroju samorządu terytorialnego.

Zespoły parlamentarne
- Zbierze się Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Afryki,
- Zbierze się Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa.

06.04

Trwać będzie 39. posiedzenie Sejmu, dzień drugi

Zaplanowano obrady plenarne

Prace komisji
- Komisja Finansów Publicznych zajmie się tematem opodatkowania, podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym sprzedaży samochodów,
- Komisja do Spraw Służb Specjalnych odbędzie posiedzenie tajne. Zajmie się informacją ministra Obrony Narodowej i szefów służb specjalnych na temat „wojny hybrydowej”, na przykładzie konfliktów zbrojnych na terenach Ukrainy, Syrii i Iraku,
- Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wysłucha informacji ministra nauki i szkolnictwa wyższego na temat problemów finansowania szkolnictwa wyższego,
- Zbierze się Komisja mniejszości narodowych i etnicznych,
- Komisja cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii wysłucha informacji prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kompetencjach i strategiach innowacyjnych polskich firm na podstawie wyników badań agencji,
- Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmie się tematem wpływu i zakresu odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego na zagospodarowanie jezior znajdujących się w ich granicach.

Zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności,
- Parlamentarny Zespół ds. osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
- Parlamentarny Zespół ds. Promocji Żużla.

07.04

Trwać będzie 39. posiedzenie Sejmu, dzień trzeci, ostatni.

Zaplanowano obrady plenarne i najprawdopodobniej odbędą się głosowania.

Senat

05.04

Prace komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka,
- Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Rząd

04.04

Odbędzie się posiedzenie Rządu RP.

05.04

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

05.04

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw(BIE) i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wezmą udział w konferencji prasowej dotyczącej przygotowań do wystawy EXPO 2022.

Piotr Gliński w czasie jednej z wypraw zagranicznych do Azji, źródło: MKiDN/twitter.com

07.04

Wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, Pełnomocnik Rządu do spraw Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi - Jerzy Kwieciński, członkowie misji ewaluacyjnej Międzynarodowego Biura Wystaw i prezydent Łodzi Hanna Zdanowska wezmą udział w konferencji prasowej podsumowującej wizytę delegacji BIE w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

03.04

Wicepremier Jarosław Gowin będzie w Krakowie na X Krakowskich Dniach Integracji.

04.04

Wicepremier Jarosław Gowin otworzy XI Festiwalu Nauki w Pile.

05.04

- Wicepremier Jarosław Gowin weźmie udział w uroczystym podpisaniu umowy przejęcia udziałów EIT+ przez Skarb Państwa, Wrocław,
- Łukasz Szumowski będzie panelistą w ramach Konferencji - panel dyskusyjny “Wyzwania dla ochrony zdrowia w Polsce: Jak wygląda wprowadzanie nowych leków i technologii medycznych do praktyki klinicznej?”, Warszawa,
- Sekretarz stanu Aleksander Bobko będzie gościem V Kongresu Akademickich Biur Karier, Warszawa.

06.04

- Zaczną się Targi edukacyjne Kazakhstan International Exhibition Education and Career,
- Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
- Posiedzenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

08.04

Łukasz Szumowski weźmie udział w Dskusja "LERU/CE7 views on the impact of Brexit...", Warszawa.

Ministerstwo Rozwoju

03.04

- Jerzy Kwieciński spotka się z ambasadorem Meksyku w Polsce, Warszawa,
- Podsekretarz stanu Jadwiga Emilewicz spotka się z prezes firmy Solaris Solange Olszewską. Tematem rozmów będą wyzwania związanej z programem rozwoju elektromobilności, Bolechowo-Osiedle.

Mateusz Morawiecki kieruje Ministerstwem Rozwoju RP, źródło: Sejm RP/sejm.gov.pl

04.04

Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński spotka się ambasadorami Peru i Mongolii, Warszawa.

05.04

Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emilewicz weźmie udział w forum "Space Market". Wydarzenie poświęcone jest przeglądowi europejskiego i światowego rynku kosmicznego oraz przedstawieniu możliwości stojących przed polskimi podmiotami. Organizatorami forum są Polska Agencja Kosmiczna i Europejska Agencja Kosmiczna, Warszawa.

06.04

- Podsekretarze stanu w MR Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji prasowej nt. udziału Polski w Astana Expo, Warszawa,
- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński spotka się z ambasadorem Czarnogóry, Warszawa.

07.04

- Podsekretarz stanu w MR Tadeusz Kościński weźmie udział w Dialogu Europejskim nt. umowy CETA, Warszawa,
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w posiedzeniu Zespołu ds. Strategii Europa 2020, Warszawa,
- Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w konferencji prasowej o Expo 2022 w Łodzi. W dniach 3-7 kwietnia br. w Polsce przebywa misja ewaluacyjna Międzynarodowego Biura Wystaw (BIE), która ma związek ze staraniem się Polski i Łodzi o prawo do organizacji w 2022 r. wystawy Expo, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

03.04

Wiceminister Andrzej Bittel weźmie udział w briefingu prasowym poświęconemu podpisaniu umowy na modernizację linii kolejowej nr 447 Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki.

05.04

- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w gali z okazji ogłoszenia wyników konkursów technologicznych "Lider" oraz "Hit Roku", organizowanych przez „Gazetę Bankową", Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
Minister Andrzej Adamczyk oraz wiceministrowie Justyna Skrzydło i Jerzy Szmit wezmą udział w spotkaniach z ministrem infrastruktury Królestwa Hiszpanii Iñigo de la Serna Hernáiz oraz ministrem planowania i infrastruktury Republiki Portugalii Pedro Marquesem, Madryt, Lizbona.

06.04

Wiceminister Tomasz Żuchowski weźmie udział w konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą 2” w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”, Warszawa.

Ministerstwo Energii

04.04

Podsekretarz stanu w ME Andrzej Piotrowski spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków.

Prezydent

04.04

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Katowicach podpisze ustawę o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz odwiedzi Rudę Śląską.

Prezydent Andrzej Duda, zdjęcie z 2 kwietnia 2017 roku w rocznicę śmierci papieża Polaka Jana Pawła II, źródło: Grzegorz Jakubowski/KPRP/twitter.com

Trybunał Konstytucyjny

04.04

Sąd konstytucyjny zajmie się zapytaniem sądu powszechnego w Warszawie, w którym proszony jest o wykładnię zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Narodowy Bank Polski

04.04

W NBP zbierze się Rada Polityki Pieniężnej, to pierwszy dzień posiedzenia.

05.04

W NBP nadal będzie debatować Rada Polityki Pieniężnej, to drugi dzień posiedzenia.

07.04

- Odbędzie się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego,
- NBP przedstawi aktywa rezerwowe, stan na marzec 2017 roku.

Inne

03.04

Rocznica: W 1980 roku  Sejm PRL powołał rząd Edwarda Babiucha.

04.04

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom.

Rocznica: W 1996 roku została utworzona Policja sądowa.

05.04

Dzień Drzewa.

Rocznica: W 1990 roku premier Tadeusz Mazowiecki wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia dzielnic miasta stołecznego Warszawy w gminy.

06.04

Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju.

Rocznica: W 1990 roku Tadeusz Mazowiecki przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską (MO), a powołujących w zamian Policję, służbę porządkową działającą w Polsce do dziś.

Rocznica: W 2006 roku odrzucono wniosek PiS o skrócenie kadencji Sejmu.

07.04

Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Rocznica: W 1989 roku Sejm PRL przyjął ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

08.04

Międzynarodowy Dzień Romów.

Rocznica: W 1991 roku zainaugurowano operację militarną wycofywania wojsk radzieckich z terenów RP.

Rocznica: W 1994 roku Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Do Wspólnoty przystąpiła prawie dokładnie 10 lat później (2004).  

09.04

Rocznica: W 2010 roku Sejm RP przyjął ustawę o Służbie Więziennej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA