REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 grudnia 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl (GP)
  • 05 grudnia 2016 09:38
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 5 - 11 grudnia 2016 r. Andrzej Duda odwiedzi w tym tygodniu województwo lubelskie, premier Szydło będzie na Śląsku i w Małopolsce. (fot.:twitter.com/prezydentpl)

• Prezydent Andrzej Duda odwiedzi na początku tygodnia woj. lubelskie.
• Premier Beata Szydło będzie w poniedziałek (5 grudnia) na Śląsku i w Małopolsce.
• Trwać będzie też maraton spotkań wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Wicepremier,  minister rozwoju i finansów zaprezentuje pakiet uproszczeń w systemie Funduszy Europejskich.

Sejm

05.12

Debata „Projekt implementacji waluty równoległej/lokalnej w jednostkach samorządowych na przykładzie Powiatu Otwockiego”

Konferencje prasowe
- Marcin Kierwiński i Jan Grabiec z PO zapowiedzieli konferencję "PiS nie wyciągnął żadnych wniosków z katastrofy w Smoleńsku!"
- Posłowie Tomasz Siemoniak, Czesław Mroczek i Cezary Tomczyk zapowiedzieli konferencję prasową "#CzarnyRok - obrona narodowa"

06.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: Prawo oświatowe

07.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka
- Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

Debata „Program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży”

08.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold
- Parlamentarny Zespół ds. zbadania nieprawidłowości przy reprywatyzacji
- Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Następne posiedzenie Sejmu w następnym tygodniu, w dniach 13 do 16 grudnia, źródło: Sejm/sejm.gov.pl

Konferencja „Kopalnie – zamykamy czy otwieramy – inne spojrzenie na problem polskiego górnictwa”

09.12

Komisje i zespoły parlamentarne
- Parlamentarny Zespół ds. Turystyki  spotka się w Karpaczu

Senat

05.12

Marszałek Senatu wraz delegacją będzie na Białorusi, to pierwszy dzień wizyty

06.12

Delegacja Senatu drugi dzień będzie przebywać na Białorusi

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Infrastruktury
- Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
- Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

07.12

Konferencja pod tytułem „Zdrowie, Aktywność, Konstruktywność. Wyzwania polityki zdrowotnej i społecznej wobec osób niepełnosprawnych”

Posiedzenia komisji senackich
- Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Wystawa pt. „Milenium 966–1966 na emigracji"

08.12

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą organizuje konferencję pt. „Depozyt Niepodległości – Rada Narodowa RP na uchodźstwie (1939 – 1991)”

Posiedzenia komisji senackich
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej

Rząd

05.12

Wizyta premier Beaty Szydło w województwach śląskim i małopolskim (Bielsko-Biała, Kęty)

Rząd na posiedzeniu Sejmu, źródło: Kancelaria Premiera/domena publiczna

06.12

Posiedzenie Rady Ministrów

07.12

Posiedzenie Komitetu ds. Europejskich

08.12

Posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

06.12

- Wiceminister Wanda Zwinogrodzka wręczy stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego studentom uczelni artystycznych. Uroczystość odbędzie się w Zamku Królewskim w Warszawie
- Wiceminister Jarosław Sellin podpisze w Opolu list intencyjny w sprawie współprowadzenia przez MKiDN Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

08.12

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Krakowie, dzień pierwszy

09.12

Wiceminister Wanda Zwinogrodzka będzie przebywała z wizytą w Krakowie, dzień drug

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

05.12

Jarosław Gowin weźmie udział w Konferencja nauka + biznes, Bielsko-Biała

06.12

Piotr Dardziński weźmie udział w posiedzeniu Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii

08.12

Jarosław Gowin i Aleksander Bobko wezmą udział w konferencji programowej NKN "Współpraca nauki z gospodarką i administracją dla rozwoju innowacyjności"

Minął rok od kiedy Beata Szydło i jej ministrowie sprawują swoje urzędy, źródło: Kancelaria Premiera/domena publiczna

09.12

Jarosław Gowin wręczy nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Rozwoju

05.12

Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji prasowej, podczas której zostanie ogłoszona nowa międzynarodowa inwestycja o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki
- Na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się konferencja Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju poświęcona wdrażaniu środków unijnych w Polsce, w jej ramach Mateusz Morawiecki przedstawi pakiet uproszczeń w systemie Funduszy Europejskich

06.12

- Mateusz Morawiecki weźmie udział w posiedzeniu Rady do spraw ekonomicznych i finansowych (ECOFIN)
- Jerzy Kwieciński weźmie udział we wręczeniu nagród Optimusy 2016, Warszawa
- Tadeusz Kościński spotka się z Ambasadorem Królestwa Danii, Ole Egberg Mikkelsenem, Warszawa

08.12

- Mateusz Morawiecki będzie gościem pierwszego dnia II Forum Przemysłowego w Karpaczu. Planowane jest wystąpienie wicepremiera, Karpacz
- Adam Hamryszczak weźmie udział w konferencji podsumowującej program Liwa-Polska-Rosja i otwierającej program Polska – Rosja, Gdańsk

09.12

Tadeusz Kościński weźmie udział w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. promocji Polski za granicą, Karpacz

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

05.12

- Wiceminister Tomasz Żuchowski i prezes Fundacji Integracja Piotr Pawłowski wezmą udział w briefingu poprzedzającym konferencję "Infrastruktura dostępna" organizowaną przez MIB, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński weźmie udział w ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym organizowanym przez Europejskie Centrum Biznesu, Warszawa
- Wiceminister Jerzy Szmit weźmie udział w spotkaniu Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zadaniem Zespołu będzie analiza propozycji zmian do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty postulujące zmiany przepisów oraz opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, Warszawa
- Wiceminister Kazimierz Smoliński, na zaproszenie Związku Banków Polskich, weźmie udział w koncercie z okazji 25. rocznicy powołania samorządu bankowego w Polsce, Warszawa

Ministerstwo Obrony Narodowej

07.12

Wojciech Fałkowski wygłosi słowo wstępne podczas konferencji pt. „Geostrategic Processes in Asia and the New Silk Road”, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

10.12

Odbędzie się "Uroczysty powrót do Ojczyzny" - Przedsięwzięcie realizowane jest przez Komitet Honorowy do spraw sprowadzenia do kraju i uroczystego pochówku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie szczątków doczesnych płk. Ignacego Matuszewskiego i mjr. Henryka Floyar-Rajchmana

Ministerstwo Energii

06.12

Podsekretarz stanu Michał Kurtyka spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków, Warszawa

Prezydent

05.12

Prezydent RP Andrzej Duda złoży wizytę w województwie lubelskim

Prezydent RP Andrzej Duda, źródło: Kancelaria Prezydenta/twitter.com

Trybunał Konstytucyjny

06.12

Sąd konstytucyjny będzie sprawdzał regulacje dotyczące stawki podatku akcyzowego

Narodowy Bank Polski

06.12

Pierwszy dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej

07.12

- Drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej 
- NBP przedstawi aktywa rezerwowe, stan na listopada 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

06.12

Spotkanie regionalne w Olsztynie poświęcony Krajowemu Mechanizmowi Prewencji

08.12

Obchody Światowego Dnia Praw Człowieka i inauguracja raportu „Biznes i Prawa Człowieka” pod patronatem RPO

Inne

05.12

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Rocznica: W 1968 roku Polska ratyfikowała Konwencję o Eliminowaniu Wszystkich Form Dyskryminacji Rasowej
Rocznica: W 1975 roku 59 intelektualistów wysłało list do władz PRL przeciwko zmianom w Konstytucji
Rocznica: W 1996 roku Sejm RP przyjął ustawę o zawodzie lekarza

06.12

Dzień św. Mikołaja

Św. Mikołaj, źródło: Thad Zajdowicz/flickr.com/CC BY 2.0

Rocznica: W 1991 roku Jan Olszewski został premierem RP
Rocznica: W 1997 roku Leszek Miller został przewodniczącym Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej
Rocznica: W 2012 roku Janusz Piechociński został wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska

07.12

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Rocznica: W 1989 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę o amnestii

08.12

Rocznica: W 1992 roku weszła w życie tzw. Mała Konstytucja

09.12

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 31 października 2003 roku

Rocznica: W 1990 roku, w II turze wyborów prezydenckich Lech Wałęsa pokonał Stanisława Tymińskiego

10.12

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
Dzień Odlewnika w Polsce

Rocznica: W 1983 roku Danuta Wałęsa, w imieniu swego męża Lecha, odebrała w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla
Rocznica: W 2011 roku Leszek Miller został ponownie wybrany na przewodniczącego SLD

11.12

Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA