REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6-12 czerwca 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 06 czerwca 2016 11:21
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 6-12 czerwca 2016 r. Sejm, który zajmie się m.in. ustawą o deputatach. Fot. PTWP

W tym tygodniu zbierze się Senat oraz Sejm, który zajmie się m.in. ustawą o deputatach. Prezydent wraz z małżonką odwiedzi Danię.

Sejm

6.06

Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej

7.06

Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Nowoczesna organizuje konferencję „Mowa nienawiści”

W sejmie odbywa się debata o przemianach demograficznych w Polsce i ich konsekwencjach społeczno-ekonomicznych

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Parlamentarny Zespół ds. inwestycji: "Złoczew - eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju"

Podkomisja stała do spraw kształcenia zawodowego

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

8.06

Planowane XX posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły  

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Ustanowienie dnia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy

Komisja Etyki Poselskiej

Komisja do Spraw Służb Specjalnych

Lubuski Zespół Parlamentarny

Komisja do Spraw Petycji

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komisja Łączności z Polakami za Granicą

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej

Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK

Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Parlamentarny Zespół ds. Uzdrowisk

Parlamentarny Zespół ds. Szpitali Powiatowych

Komisja Finansów Publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Poselski Zespół ds. Przemysłu Kosmicznego i Eksploracji Kosmosu

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce "Antysmogowy”

Podkomisja stała do spraw młodzieży

Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

Komisja Infrastruktury; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Opolski Zespół Parlamentarny

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny; Komisja Zdrowia

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Parlamentarny Zespół Strażaków

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Infrastruktury

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

9.06

Sejm Kontynuuje XX posiedzenie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Parlamentarne Zespoły ds. modernizacji dróg

Parlamentarny Zespół Górnictwa

Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisja do Spraw Petycji

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej"

Parlamentarny Zespół ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej

Parlamentarny Zespół ds. Onkologii

Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

Podkomisja stała do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności

PO organizuje konferencję "Koniec in vitro w Polsce"

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Komisja Obrony Narodowej

Komisja Spraw Zagranicznych

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

Komisja Infrastruktury

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Polityki Senioralnej

Komisja Finansów Publicznych

Parlamentarna Grupa Kobiet

Podkomisja stała do spraw turystyki

Lubuski Zespół Parlamentarny

10.06

Sejm kontynuuje XX posiedzenie

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Senat

6.06

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą

7.06

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Nauki

Konferencja pt. „Nowoczesne technologie medyczne i ich wpływ na codzienną praktykę kliniczną w polskiej służbie zdrowia”

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji

8.06

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ameryki Środkowej i Karaibów

Prezydent

07.06

Wizyta Prezydenta RP w Busku-Zdroju

8.06

Wizyta Pary Prezydenckiej w Królestwie Danii

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

6.06

Podsekretarz stanu Marcin Zieleniecki weźmie udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej ZUS

Ministerstwo Obrony Narodowej

6.06

Międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. SHARP LYNX-16 (Mińsk Mazowiecki)

Uroczyste rozpoczęcie manewrów Anakondy-16 (Akademia Obrony Narodowej)

7.06

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza wieniec złoży szef Sztabu Generalnego Armii USA

Trwają manewry Anakondy-16

8.06

Konferencja naukowa pt. „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce - stan obecny i perspektywy” (Wrocław)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6.06

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotka się z rolnikami z województwa łódzkiego

7.06

Minister Krzysztof Jurgiel zwiedzi Międzynarodowe Targi Belagro 2016

9.06

Podsekretarz stanu Ewa Lech weźmie udział konferencji pn. "Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich"

10.06

Podsekretarz stanu Ewa Lech weźmie udział w sympozjum branżowym zorganizowanym przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

12.06

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w obchodach XVII Mazowieckich Dni Rolnictwa

Podsekretarz stanu Ewa Lech weźmie udział w obchodach Krajowych Dni Roślin Bobowatych

Ministerstwo Rozwoju

6.06

Sekretarz Stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w spotkaniu z Francuskimi Doradcami ds. Handlu Zagranicznego. Wygłosi wystąpienie nt. polityki ekonomicznej i prognoz gospodarczych dla Polski

7.06

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu Izby Domów Maklerskich

8.06

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński weźmie udział w uroczystości wręczenia Medali Europejskich

Sekretarz stanu w MR Jerzy Kwieciński oraz podsekretarz stanu w MR Adam Hamryszczak wezmą udział w VII Kongresie Innowacyjnej Gospodarki.

9.06

Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emilewicz będzie towarzyszyła Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podczas oficjalnej wizyty w Danii. Wiceminister będzie uczestniczył w Polsko-Duńskim Forum Biznesu

10.06

Podsekretarz stanu w MR Jadwiga Emilewicz weźmie udział w konferencji "Kosmos w prawie i polityce"

Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji "Polska Wielki Projekt"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

6.06

Konferencja Szczyty Innowacji, udział bierze dr hab. Teresa Czerwińska

7.06

Posiedzenie zespołu ds. promocji Polski udział bierze dr hab. Teresa Czerwińska

10.06

Debata dot. nauki i szkolnictwa wyższego udział biorą minister Jarosław Gowin i dr Piotr Dardziński

Ministerstwo Energii

7.06

Podsekretarz stanu w ME Wojciech Kowalczyk spotka się z interesantami w sprawie skarg i wniosków

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7.06

Siedmioro funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji otrzyma z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”

9.06

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński będzie uczestniczył w spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w Pilźnie (Czechy)

Inne

Narodowy Bank Polski

7.06

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

8.06

Posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Rzecznik Praw Obywatelskich

10.06

Konferencja naukowa „Wybrane aspekty praw człowieka a bioetyka” w siedzibie RPO w Warszawie, współorganizatorem jest PAN Komitet Bioetyki

Biuro Ochrony Rządu

12.06

Święto Biura Ochrony Rządu

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA