REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 7 marca – 13 marca 2016 r.

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 07 marca 2016 09:56
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 7 marca – 13 marca 2016 r. Premier Szydło uda się na szczyt UE-Turcja. (fot. premier.gov.pl)

W tym tygodniu Komisja Wenecka wyda opinię na temat zmian w Trybunale, a Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą o Trybunale. Sejm zbiera się na 13. posiedzeniu, w planach m.in. wniosek o wotum nieufności wobec ministra Błaszczaka. Oto najważniejsze wydarzenia bieżącego tygodnia.

Sejm

08.03

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

Podkomisja stała do spraw instytucji finansowych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

09.03

Posiedzenie Sejmu 

Komisja do Spraw Petycji

Poselski Zespół Górnictwa

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru runku

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (druk nr 189)

Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Polityki Senioralnej; Komisja Zdrowia

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Komisja Infrastruktury

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Podkomisja stała ds. społecznych w wojsku

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Finansów Publicznych; Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

10.03 Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Komisja do Spraw Petycji

Podkomisja stała do spraw nauki i szkolnictwa wyższego; Podkomisja stała do spraw ekonomiki edukacji i nauki

Parlamentarny Zespół do spraw Rzemiosła i Szkolnictwa Zawodowego

Lubuski Zespół Parlamentarny

Komisja Ustawodawcza

Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Parlamentarny Zespół ds. Wyścigów Konnych i Jeździectwa

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

Komisja do Spraw Unii Europejskiej

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Komisja Obrony Narodowej

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

11.03

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

Parlamentarny Zespół na rzecz Polityki i Kultury Prorodzinnej

Senat

08.03

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Posiedzenie Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

„Kasy oszczędnościowo-budowlane filarem Narodowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego” - seminarium.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

09.03

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci

10.03

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Spotkanie z komisarzem Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rząd

Premier Szydło uda się na szczyt UE-Turcja

08.03, godz. 12:00 Ocena  aplikacyjnej  sytuacji  zagrożeń  i  stanowisko  Polski  do  przedstawienia przez Ambasadora RP przy NATO podczas Rady Północnoatlantyckiej (NAC) w dniu 9 marca 2016 roku dotyczącej ćwiczenia NATO CMX16.

Wnioskodawca: Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych

innych ustaw. (UD26)

Wnioskodawca: Minister Finansów

Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania

tytoniu i wyrobów tytoniowych z autopoprawką. (UC8)

Wnioskodawca: Minister Zdrowia

7.03 w Paryżu podczas posiedzenia komisji prawnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wystąpią eksperci w związku z przygotowywaną rezolucją ws. katastrofy smoleńskiej

11-12.03 ogłoszenie opinii Komisji Weneckiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA