REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 lutego 2016 r.

  • Autor: Bartosz Dyląg
  • 08 lutego 2016 10:45
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 8-14 lutego 2016 r. Sejm zajmie się m.in. projektem ustawy dotyczącej programu Rodzina 500 plus. Fot. sejm.gov.pl

W bieżącym tygodniu na plenarnym posiedzeniu zbierze się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy dotyczącej programu Rodzina 500 plus. Sejm zajmie się także projektem nowelizacji Konstytucji. Nie zaplanowano posiedzenia Senatu, wiele interesujących tematów pojawi się na komisjach senackich i sejmowych.

Sejm

9,10,11.02 – 11. posiedzenie Sejmu VIII kadencji. We wtorek (9.02) w porządku obrad znajdują się m.in.:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji 

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

Sprawozdanie Komisji Łączności z Polakami za Granicą o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy deportacji Polaków do Kazachstanu 

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej 

Złożenie przysięgi przez członków Rady Polityki Pieniężnej.
Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

Raport Rady Ministrów o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 r. wraz z Raportem o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki i Rozwoju

9.02 - Komisje sejmowe

10:30 Komisja Etyki Poselskiej

10:30 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

11:00 Konsultacje społeczne „Polityka alimentacyjna – konieczne zmiany i modyfikacje”

12:00 Komisja Finansów Publicznych

12:00 Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych

13:00 Komisja Polityki Senioralnej

14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14:00 Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa

14:00 Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt

15:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

15:00 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

16:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju

16:30 Komisja Finansów Publicznych

10.02 Komisje sejmowe

10:00 Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

10:00 Komisja do Spraw Służb Specjalnych

11:00 Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego

11:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

11:00 Komisja Kultury i Środków Przekazu

11:00 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

12:00 Podkomisja stała do spraw przygotowań Polski do organizacji dużych imprez sportowych o randze Mistrzostw Świata i Europy oraz zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich trwania

12:00 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

12:00 Komisja Spraw Zagranicznych

12:30 Komisja do Spraw Unii Europejskiej

12:30 Parlamentarny Zespół ds. Ratownictwa Górskiego i Wodnego

13:00 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich

13:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki; Komisja Zdrowia

14:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14:00 Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

14:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego

14:00 Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

14:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw (druk nr 77)

15:00 Parlamentarny Zespół ds. Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego

16:00 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

16:30 Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

17:00 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

17:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

18:00 Komisja Infrastruktury

11.02 Komisje sejmowe

13:30 Komisja Spraw Zagranicznych

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów

15:00 Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych

17:00 Parlamentarny Zespół ds. Miast Polskich

11.02 - Franczyzobiorcy Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan organizują protest przed Sejmem przeciwko ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej. Ich zdaniem jego wprowadzenie w proponowanym kształcie może spowodować upadek setek małych przedsiębiorstw należących do sieci franczyzowych i nawet 23 tys. zwolnień

12.02 – Sejm - Debata dotycząca nauczania domowego (homeschooling)

Senat

9.02 Komisje senackie

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Zdrowia

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Komisja Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Komisja Obrony Narodowej

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Środowiska

10.02 Komisje senackie

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Rząd

9.02  - premier Beata Szydło spotka się z Viktorem Orbanem w Budapeszcie

9.02 - posiedzenie rządu

1.  Projekt ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. (UC26). Wnioskodawca: minister rozwoju

2.  Projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  zasadach  pobytu  wojsk  obcych  na  terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Wnioskodawca: minister obrony narodowej

3.  Sprawy bieżące.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

9.02 - mija termin konsultacji społecznych pierwszych części darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Autorkami podręczników do edukacji zintegrowanej w trzeciej klasie są Maria Lorek i Monika Zatorska. Książkę do matematyki przygotowała Agata Ludwa we współpracy z Marią Lorek. Formularz za pośrednictwem którego można zgłaszać opinie dostępny jest na stronie men.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

11.02 – godz. 11 - Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

12.02 - godz. 12 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa - posiedzenie Zespołu ds. obszarów wiejskich Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Inne

8.02 – dwudniową wizytę w Polsce rozpoczyna Komisja Wenacka. Tematem rozmów z władzami będzie nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

8.02 - posiedzenie prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na spotkanie zaproszono minister edukacji na rozmowę merytoryczną w sprawie przyszłości gimnazjów.

9.02 - mija termin konsultacji społecznych pierwszych części darmowego podręcznika dla trzecioklasistów „Nasza szkoła”. Autorkami podręczników do edukacji zintegrowanej w trzeciej klasie są Maria Lorek i Monika Zatorska. Książkę do matematyki przygotowała Agata Ludwa we współpracy z Marią Lorek. Formularz za pośrednictwem którego można zgłaszać opinie dostępny jest na stronie men.gov.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA