REKLAMA

Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 maja 2016 r.

  • Autor: Parlamentarny.pl
  • 09 maja 2016 09:52
Sejm, Senat, rząd, ministerstwa: kalendarium wydarzeń 9-15 maja 2016 r. Posiedzenia KPRM. Fot. twitter

W bieżącym tygodniu zaplanowano posiedzenia Sejmu i Senatu. Obradować będzie Rada Ministrów, która zajmie się m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim.

Sejm

9.05

10:00     Konsultacje społeczne „Rozwiązania dla środowiska osób z niepełnosprawnościami”

11:00     Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Sala konferencyjna w Urzędzie Morskim w Szczecinie, pl. Batorego 4.)

10.05

10:00   Parlamentarny Zespół Energii Odnawialnej (Sala Kolumnowa/bud. C)

11:00   Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (Siedziba Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, przy ul. Poleczki 33.)

13:00   Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (sala 14/bud. G)

14:00   Komisja Gospodarki i Rozwoju (sala 24/bud. G)

16:00   Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (sala 12/bud. G)

17:00   Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62) (Sala Konferencyjna/bud. F)

11.05

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

09:30   Parlamentarny Zespół ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1 (sala 206/bud. K)

09:30   Komisja Etyki Poselskiej (sala 337/bud. K)

09:30   Komisja do Spraw Unii Europejskiej (sala 02/bud. F)

09:30   Komisja Finansów Publicznych (sala 106/bud. C)

09:30   Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Sala Konferencyjna/bud. F)

10:00   Parlamentarny Zespół ds. Onkologii (sala 01/bud. F)

10:00   Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych (sala 25/bud. G)

10:00   Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (sala 23/bud. G)

10:00   Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (sala 102/bud. C)

10:00   Komisja Łączności z Polakami za Granicą; Komisja Spraw Zagranicznych (sala 22/bud. G)

10:00   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sala Kolumnowa/bud. C)

11:30   Komisja Ustawodawcza (sala 307/bud. B)

12:00   Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (sala 22/bud. G)

12:00   Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (sala 106/bud. C)

12:00   Komisja Kultury i Środków Przekazu (sala 12/bud. G)

12:15   Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432) (sala 106/bud. C)

13:00   Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (sala 307/bud. B)

13:30   Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich (sala 301A/bud. K)

14:00   Otwarcie wystawy „Uniwersytet Warszawski. Dwa stulecia. Dobry początek”

14:00   Komisja do Spraw Petycji (sala 02/bud. F)

14:00   Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (sala 23/bud. G)

15:00   Parlamentarny Zespół ds. Energetyki (sala 01/bud. F)

15:00   Komisja Spraw Zagranicznych (sala 307/bud. B)

15:00   Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt (sala 25/bud. G)

15:00   Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (sala 106/bud. C)

15:00   Komisja Infrastruktury (sala 22/bud. G)

15:00   Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (sala 12/bud. G)

16:00   Komisja Obrony Narodowej (sala 23/bud. G)

16:00   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Sala Konferencyjna/bud. F)

17:00   Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (sala 102/bud. C)

17:00   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Sala Kolumnowa/bud. C)

17:30   Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia i zaopiniowania petycji Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z Bielawy dla Komisji do Spraw Petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.) (sala 301A/bud. K)

18:00   Dolnośląski Zespół Parlamentarny (sala 01/bud. F)

19:00   Parlamentarny Zespół ds. wspierania Młodzieżowych Rad Miast (sala 25/bud. G)

12.05

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

10:00   Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (sala 14/bud. G)

10:00   Komisja do Spraw Petycji (Sala Konferencyjna/bud. F)

10:00   Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego (sala 13/bud. G)

10:00   Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (sala 106/bud. C)

10:30   Parlamentarny Zespół Siatkówki (sala 25/bud. G)

11:00   Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego (sala 01/bud. F)

11:00   Komisja do Spraw Unii Europejskiej (sala 02/bud. F)

11:00   Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Sala Kolumnowa/bud. C)

12:00   Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (sala 12/bud. G)

12:00   Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (sala 106/bud. C)

12:00   Komisja Zdrowia (sala 118/bud. C)

13:00   Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala 02/bud. F)

13:00   Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (sala 102/bud. C)

13:00   Komisja do Spraw Służb Specjalnych (sala 233/bud. K)

13:00   Podkomisja stała do spraw młodzieży (sala 106/bud. C)

14:00   Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów (sala 01/bud. F)

14:00   Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki (sala 25/bud. G)

14:00   Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego (sala 307/bud. B)

14:00   Komisja Łączności z Polakami za Granicą (sala 22/bud. G)

14:15   Komisja Finansów Publicznych; Komisja Gospodarki i Rozwoju (Sala Kolumnowa/bud. C)

15:00   Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (sala 12/bud. G)

15:30   Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Zdrowia; Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sala 118/bud. C)

16:00   Podkomisja stała ds. polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (sala 307/bud. B)

16:00   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (sala 02/bud. F)

16:00   Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (sala 22/bud. G)

16:00   Komisja Polityki Senioralnej (Sala Konferencyjna/bud. F)

16:00   Podkomisja stała ds. finansów samorządowych (sala 301A/bud. K)

18:00   Komisja Spraw Zagranicznych (sala 22/bud. G)

19:00   Komisja Obrony Narodowej (sala 23/bud. G)

13.05

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

10:00   Konsultacje społeczne: Rozwijanie więzi i miłości w rodzinie - wyzwania współczesnych rodzin

12:30   Komisja do Spraw Unii Europejskiej; Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Sala Konferencyjna/bud. F)

Senat

10.05

Konferencja z okazji 75. rocznicy pierwszego zrzutu cichociemnych do Polski

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Posiedzenie komisji: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Ustawodawczej

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

11.05

Posiedzenie Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej

Wystawa „Europa w rodzinie. Ziemiaństwo polskie w dwudziestym wieku”

12.05

Wystawa „Strajki ustrzycko-rzeszowskie”

Rząd

10.05

1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wnioskodawca: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
Wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA