REKLAMA

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zabytkach

  • Autor: PAP/JS
  • 04 listopada 2016 14:05
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zabytkach W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, 429 było za, jeden - przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. (fot. Sejm/twitter)

• Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zabytków znajdującej się obecnie w okresie vacatio legis.
• Zarówno ustawa, jak i jej nowelizacja wejdą w życie 25 listopada.

W głosowaniu wzięło udział 431 posłów, 429 było za, jeden - przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Obecnie nadal obowiązuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Znowelizowano ją w lipcu 2015 roku, ale nowela nie weszła w życie, ponieważ była badana przez Trybunał Konstytucyjny. W maju br. stwierdził on zgodność nowelizacji z Konstytucją RP, co umożliwiło prezydentowi podpisanie ustawy. Jednak w czasie pomiędzy uchwaleniem nowelizacji a jej podpisaniem przez prezydenta przepisy zmieniły się i konieczne było wprowadzenie w niej zmian.

Głosowana w piątek przez Sejm nowelizacja ma charakter techniczny.

W uzasadnieniu przygotowywanej nowelizacji napisano, że "nowelizowana jest ustawa nowelizująca w okresie jej vacatio legis. To jest przypadek przewidziany w § 91 ust. 2 Zasad Techniki Prawodawczej - +W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia luki w prawie, można wyjątkowo znowelizować przepisy zmieniające ogłoszonej ustawy w okresie ich vacatio legis+".

Czytaj też: Sejm przyjął rządowy program "Za życiem"

Nowelizacja wymienia wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, które muszą spełniać osoby prowadzące prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - wskazując, że wymagania te będą również musiały spełniać osoby prowadzące tego rodzaju działania przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Nowela ustawy o zabytkach, która wejdzie w życie 25 listopada, zakłada stworzenie Listy Skarbów Dziedzictwa dla cennych zabytków ruchomych i możliwość przedłużania pozwolenia na wywóz zabytków np. w celach wystawienniczych. Listę Skarbów Dziedzictwa ma tworzyć minister kultury. O wpisanie cennych ruchomych zabytków może wnioskować właściciel; wpis może się też dokonywać z urzędu.

Obiekty wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa mają być chronione w szczególny sposób. Ustawa określa zasady ich przechowywania i transportu oraz ewentualnej konserwacji. Możliwe ma być też - na mocy decyzji ministra - usunięcie zabytku z Listy Skarbów Dziedzictwa oraz zabezpieczenie go przez czasowe zajęcie w sytuacji zagrażającej np. zniszczeniem.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA