REKLAMA

Sejm wznowił obrady

  • Autor: PAP/JS
  • 07 lipca 2016 09:16
Sejm wznowił obrady Posłowie mają głosować m.in. nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz poprawkami Senatu do tzw. pakietu paliwowego (fot. Sejm/twitter)

• Sejm, który po godz. 9 wznowił obrady, przeprowadzi głosowania.
• Posłowie mają głosować m.in. nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz poprawkami Senatu do tzw. pakietu paliwowego.

W środę (6 lipca) podczas wieczornej debaty w Sejmie zgłoszono poprawki do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Opozycja krytykowała projekt i tryb prac nad nim oraz fakt, że w debacie nie dopuszczono do zadawania pytań. Według PiS, projekt przecina spory dotyczące Trybunału.

Ponieważ posłowie opozycji złożyli sprzeciw wobec skierowania projektu do komisji, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS) ogłosił, że trzecie czytanie projektu odbędzie się po doręczeniu posłom tekstu poprawek oraz wniosku o odrzucenie projektu.

Debatę nad sprawozdaniem komisji do projektu ustawy o TK do porządku obrad Sejm włączył w środę wieczorem Sejm - przy sprzeciwie opozycji. We wtorek Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu nowej ustawy o TK - powstałego po rozpatrzeniu projektów PiS, PSL, Kukiz'15 oraz obywatelskiego, zgłoszonego przez KOD. Za bazowy projekt uznano propozycje PiS. Jednak w drugim czytaniu swój projekt wycofał KOD. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński stwierdził, że w tej sytuacji konieczne było ponowne omówienie pozostałych projektów.

Zgodnie z 94-punktowym projektem, który przyjęła komisja sprawiedliwości, pełny skład Trybunału to co najmniej 11 sędziów. Ma on orzekać m.in. w sprawach o szczególnej zawiłości. Pełny skład ma też badać: weta prezydenta do ustaw; ustawę o TK, spory kompetencyjne między organami państwa, przeszkodę w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP; zgodność z konstytucją działalności partii politycznych. Konstytucyjność ustaw mają badać składy 5-osobowe.

Czytaj też: Kaczyński chce szukać równowagi między UE a państwem narodowym

Projekt przewiduje, że sędziów TK, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, a do wejścia w życie ustawy nie podjęli obowiązków, prezes TK będzie musiał włączyć do składów orzekających i przydzielić im sprawy. Według projektu, TK ma badać wnioski w kolejności ich wpływu - wyjątkiem byłoby badanie weta prezydenta, ustawy budżetowej i o TK, a także - przeszkody w pełnieniu urzędu przez prezydenta i sporu kompetencyjnego organów władzy. Wiążący dla TK byłby wniosek prezydenta o pominięciu zasady kolejności wpływu sprawy przez niego wskazanej.

Sejm zajmie się również poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług - tzw. pakietu paliwowego. W środę Senat zgłosił dwie poprawki, w tym tylko jedną merytoryczną. Pakiet paliwowy zakłada, że importer paliwa z innego kraju UE będzie musiał zapłacić od niego podatek VAT w ciągu 5 dni od momentu sprowadzenia go do Polski.

Posłowie w bloku głosowań zdecydują też o odwołaniu Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, która złożyła rezygnację ze stanowiska. Sejmowa komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii pozytywnie zaopiniowała - złożony w związku z rezygnacją Gaj - wniosek o odwołanie jej ze stanowiska. Wniosek złożyła do marszałka Sejmu 1 lipca premier Beata Szydło.

Sejm wysłucha również sprawozdania z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2014 i w roku 2015. Posłowie zajmą się ponadto przedstawionym przez Radę Ministrów sprawozdaniem z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA