REKLAMA

Sejmowa komisja edukacji pozytywnie o planowanym budżecie MEN na 2017 r.

  • Autor: PAP/JS
  • 25 października 2016 17:16
Sejmowa komisja edukacji pozytywnie o planowanym budżecie MEN na 2017 r. Całość zaplanowanych w projekcie budżetu państwa na 2017 r. środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych wynosi łącznie 46 mld 180 mln 805 tys. zł (fot. MEN)

• Sejmowa Komisja Edukacji Nauki i Młodzieży pozytywnie zaopiniowała fragment projektu ustawy budżetowej na 2017 r. w zakresie środków, którymi dysponuje MEN.
• To tylko część środków przeznaczonych na edukację; głównie znajdują się one w subwencji oświatowej.

Całość zaplanowanych w projekcie budżetu państwa na 2017 r. środków przeznaczonych na realizację zadań oświatowych wynosi łącznie 46 mld 180 mln 805 tys. zł (kwota wyższa o 0,6 proc. od planu na 2016 r.). Z czego subwencja oświatowa ma wynieść 41 mld 909 mln 536 tys. zł, czyli stanowi 92,7 proc. całej kwoty przeznaczonej na edukację.

Pozostałe środki na edukację zaplanowano w ramach 23 części budżetowych (w tym 16 wojewodów), w dwóch działach klasyfikacji budżetowej: oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i w rezerwach celowych.

Przedstawiając projekt budżetu państwa w zakresie środków, którymi dysponuje MEN, wiceminister edukacji Marzanna Drab podała, że dochody budżetu państwa w części "oświata i wychowanie" zaplanowano w wysokości 5 mln 552 tys. zł. Stanowi to kwotę o 49 proc. wyższą od dochodów zaplanowanych na rok bieżący. Wyjaśniła, że głównym źródłem dochodów MEN są opłaty egzaminacyjne wnoszone przez absolwentów, którzy po raz trzeci lub kolejny przystępują do egzaminu maturalnego.

Czytaj też: Sejmowa komisja zdrowia za projektem gwarantującym nieubezpieczonym dostęp do POZ

"Wydatki w części 30. budżetu (oświata i wychowanie - red) zaplanowane są w kwocie 432 mln 703 tys. zł, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w stosunku do 2016 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków dotyczących współfinansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Jest to wzrost o 62,8 proc." - poinformowała Drab. Dodała, że do tej części przeniesiono też środki na polsko-ukraińską wymianę młodzieży (4 mln zł); w tym roku środki na ten cel zapisane są w rezerwie celowej.

Mówiąc o wydatkach podała, że m.in. 41 mln 676 tys. zł przeznaczonych będzie funkcjonowanie szkół polskich za granicą, finansowanie wyjazdów polskich nauczycieli do środowisk polonijnych w celu nauczania języka polskiego, historii, geografii, zakup podręczników dla oświaty polonijnej. Na działalność Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zaplanowano przeznaczyć 202 mln 519 tys. zł. Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w wysokości 43 mln 878 tys. zł.

2 mln 945 tys. zł przeznaczonych ma zostać na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym na kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju oraz na stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szkół ponadgimnazjalnych.

750 tys. zł ma zostać przeznaczonych na dotacje do wydawania podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego; kwota ta ma być o 250 tys. mniejsza niż w tym roku. Jak wyjaśniła Drab zmniejszenie kwoty wynika z mniejszego zapotrzebowania wydawców podręczników na dotacje.

Dotacja w wysokości takiej jak w latach ubiegłych - to jest 8 mln zł z budżetu MEN przeznaczona będzie na finansowanie części kosztów bieżących Centrum Nauki Kopernik (jest ono współfinansowane także przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przez samorząd Warszawy.)

Projekt budżetu państwa na 2017 r. w części dotyczącej wysokości subwencji sejmowa komisja edukacji będzie opiniować na posiedzeniach w innym terminie; będzie to posiedzenie wspólne wraz z komisją samorządu terytorialnego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA