REKLAMA

Sejmowa komisja przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji uchodźców

  • Autor: PAP/JS
  • 19 października 2016 15:28
Sejmowa komisja przeciw mechanizmowi przymusowej relokacji uchodźców Sejmowa komisja nie chce przymusowej relokacji uchodźców (Fot. pixabay)

Sejmowa Komisja do Spraw Unii Europejskiej opowiedziała się za przyjęciem projektu uchwały, który uznaje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dot. mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców za niezgodne z zasadą pomocniczości.

Za przyjęciem projektu uchwały po pierwszym czytaniu, które odbyło się na posiedzeniu komisji głosowało 23 posłów, nikt nie był przeciw, 1 poseł wstrzymał się od głosu.

W projekcie uchwały przygotowanym przez sejmową Komisję do Spraw Unii Europejskiej stwierdza się, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca nie jest zgodny z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej.

W projekcie uchwały podkreślono, że projekt Parlamentu Europejskiego i Rady narusza zasadę pomocniczości, ponieważ proponowane rozporządzenie nie zapewnia osiągnięcia celów zamierzonego działania na poziomie Unii w sposób lepszy niż działania podejmowane na poziomie krajowym.

Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.

Czytaj też: W Senacie otwarto wystawę plakatów poświęconą papieżowi Janowi Pawłowi II

Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z procedurą przewidzianą w tym protokole.

Przedstawicielka wnioskodawców, przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Izabela Kloc (PiS) prezentując uzasadnienie projektu uchwały zaznaczyła, że deklarowanym celem projektu Parlamentu Europejskiego i Rady jest rozwiązanie takich problemów, gdy państwo członkowskie staje przed nieproporcjonalną liczbą wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, za które jest odpowiedzialne.

"Cel ten ma zostać osiągnięty przez wprowadzenie mechanizmu redystrybucji uchodźców między państwami członkowskimi, tzw. korekcyjnego mechanizmu przydziału" - mówiła.

Jednocześnie oceniła, że projekt ten nie umożliwi realizacji wspomnianego celu lepiej niż państwa członkowskie działające w oparciu o regulacji krajowe.

Według posłanki Kloc projekt Parlamentu Europejskiego i Rady nie uwzględnia skali zaangażowania w zakresie wsparcia operacyjnego udzielanego innym państwom członkowskim, posiadania zewnętrznych granic UE przez dane państwo oraz zdolności recepcyjnych czy integracyjnych danego państwa.

"Tymczasem przyjmowanie azylantów w państwach członkowskich będących sąsiadem ich kraju pochodzenia jest korzystniejsze chociażby ze względu na lepszą znajomość kultury i realiów sąsiedniego kraju, co ułatwia przeprowadzenia procesu udzielania ochrony międzynarodowej, a w dalszej perspektywie prowadzenia działań integracyjnych" - zaznaczyła.

Podkreśliła, że wprowadzenie tzw. solidarności finansowej i zobowiązania do wpłat tzw. wkładu solidarnościowego w przypadku czasowego wstrzymania się przez państwo członkowskiego w korekcyjnym mechanizmie można uznać za kare finansową dla tych państw, które odmawiają przyjęcia migrantów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA