REKLAMA

Senat nie ma wakacji. Rozpoczął posiedzenie

  • Autor: PAP/JS
  • 03 sierpnia 2016 11:50
Senat nie ma wakacji. Rozpoczął posiedzenie (fot. Senat/twitter)

• Senat po godz. 11 rozpoczął posiedzenie.
• Izba zajmie się m.in.: zmianami pozwalającymi zwolnić członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz przepisami zakładającymi obniżenie podatku dla małych firm CIT z 19 do 15 proc.

Senatorowie na początku obrad minutą ciszy uczcili zmarłego byłego metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego.

Następnie marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że na tym posiedzeniu izba nie wysłucha, jak początkowo planowano, informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2015 r. Natomiast porządek obrad został uzupełniony o drugie czytanie projektu nowelizacji uchwały ws. utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Izba w głosowaniu odrzuciła postulat senatora Jana Rulewskiego (PO) o rozszerzenie porządku o trzecie czytanie projektu nowelizacji ustawy o opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych.

Senat ma obradować do godz. 23.

W porządku obrad jest m.in. nowelizacja Prawa lotniczego, której projekt zgłosili posłowie PiS; zawiera ona dwie grupy przepisów. Pierwsza ma wprowadzić nową kategorię lotnisk: użytku publicznego niepodlegających certyfikacji. Druga część projektu reguluje na nowo działalność Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i przewiduje wygaszenie stosunków pracy z dotychczasowymi członkami, o ile nie zostanie im zaoferowana praca na nowych warunkach.

O ile pierwsza grupa przepisów nie budziła kontrowersji w czasie prac sejmowych, o tyle w odniesieniu do drugiej części ustawy przedstawiciele PO, Nowoczesnej i PSL wyrażali swój sprzeciw lub niepokój. Według PO i Nowoczesnej w pozostałej części zmian chodzi o to, by PKBWL przestała być niezależna oraz by przeprowadzić w niej czystkę, zwalniając jej obecnego przewodniczącego - Macieja Laska.

Senat zajmie się także ustawą o podatku od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych. Celem nowelizacji jest obniżenie stawki CIT dla małych podatników z 19 proc. do 15 proc. Obniżona stawka ma obejmować firmy - płatników CIT, których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczył 1,2 mln euro rocznie.

Senat zajmie się także ustawą, która przewiduje centralizację rozliczeń VAT w samorządach oraz nowelizacją ustawy o usługach turystycznych, która zakłada, że biura podróży będą płacić do 30 zł składki od każdego klienta do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), dzięki czemu fundusz ma lepiej zabezpieczać klientów przed niewypłacalnością touroperatorów.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, która umożliwi jej prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji publicznej oraz nowelą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zakłada ona przesunięcie o rok - czyli do 1 stycznia 2018 r. - wejścia w życie części nowych przepisów dotyczących ulg ustawowych, m.in. dla uczniów i studentów w transporcie drogowym.

Ponadto izba zajmie się ustawą zakładającą zwiększenie roli ministra środowiska w odwoływaniu wiceprezesów Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) w przypadku nieobsadzenia stanowiska prezesa agencji oraz mianowaniu członków Rady ds. bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (BJOR).

Kolejnym punktem obrad będzie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zakłada, że dom dziecka nie może być w jednym budynku z izbą wytrzeźwień, domem pomocy społecznej, hospicjum lub ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o rehabilitacji, która stanowi, że od 1 sierpnia 2017 r. będą obowiązywały nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością.

Ponadto senatorowie wysłuchają: informacji - o działalności Sądu Najwyższego w roku 2015; o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2015, a także informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA