REKLAMA

Senat rozpoczął posiedzenie

  • Autor: PAP/GP
  • 26 lipca 2017 11:57
Senat rozpoczął posiedzenie (fot.:Senat RP/senat.gov.pl)

Senat, który w środę rozpoczął posiedzenie, zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o OZE i ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN) umożliwiającą budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus na gruntach Skarbu Państwa.

Zgodnie z uchwaloną w miniony czwartek przez Sejm ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości, KZN będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi, tak by zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Zasób będzie pełnił funkcję banku ziemi, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach.

KZN będzie dysponował wykazem nieruchomości, który będzie sporządzony na podstawie informacji przekazywanych przez instytucje państwowe. Taki katalog informacji dotyczący nieruchomości obecnie nie istnieje.

Zasób będzie w trybie przetargów przekazywał w użytkowanie wieczyste nieruchomości na cele budownictwa mieszkaniowego pod określonymi warunkami. Jednak każdorazowo będzie musiał uzyskać od ministra właściwego ds. budownictwa zgodę na przeprowadzenie przetargu. Podmiot, który będzie brał w nim udział, nie będzie musiał wyłożyć środków finansowych na zakup nieruchomości, ale będzie wpłacał ok. 20-30 proc. wartości nieruchomości wycenionej wcześniej przed ogłoszeniem przetargu, a pozostałe części spłaci w ratach.

Zgodnie z ustawą KZN będzie także dbał o ochronę interesu lokatorów.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o OZE. Głównym jej założeniem jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

Zasadniczą zmianą jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej, wynoszącej 300,03 zł/MWh i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE - zielonych certyfikatów (w praktyce wiatraki) oraz błękitnych certyfikatów (biogaz rolniczy). Opłata ma wynosić 125 proc. średniej ceny danych certyfikatów z poprzedniego roku, ale nie więcej niż 300,03 zł/MWh.

Cena rynkowa zielonych certyfikatów z powodu nadpodaży, w ciągu kilku lat spadła o 90 proc. Wnioskodawcy uważają, że powiązanie wysokości opłaty zastępczej z ceną rynkową spowoduje większe zainteresowanie certyfikatami i stopniowe rozładowanie ich nadpodaży.

Senatorowie zajmą się też nowelizacją ordynacji podatkowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany mają służyć uporządkowaniu relacji między KAS a innymi strukturami w ramach ministerstwa finansów.

W porządku obrad jest też ustawa o ratyfikacji umowy z agencją Frontex. Umowa zakłada, że nasz kraj przekaże działkę przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę.

W imieniu rządu umowę podpisał 9 marca 2017 r. w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Umowa oprócz siedziby agencji reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Zakłada powstanie europejskiej szkoły dla dzieci pracowników agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona prawie trzykrotnie - z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała 6 października 2016 r. Do jej głównych zadań należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, wspieranie - wraz z innymi agencjami UE - krajowych organów straży przybrzeżnej.

Senat zajmie się też nowelizacjami ustaw: o systemie informacji w ochronie zdrowia, o dozorze technicznym i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Ponadto senatorowie wysłuchają informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016. Nie będzie natomiast informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 roku; ten punkt został przeniesiony posiedzenie Senatu po wakacjach.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA