REKLAMA

Senat wznowił obrady

  • Autor: PAP/GP
  • 27 lipca 2017 09:51
Senat wznowił obrady Prace Senatu mają w zwyczaju trwać dłużej niż Sejmu. Regulamin Izby Wyższej pozwala na bardziej wyczerpujące dyskusje. (fot.:Senat RP/senat.gov.pl)

O godz. 9. w czwartek (27 lipca) Senat wznowił obrady. Senatorowie zapoznają się z informacją Rzecznika Praw Dziecka na temat działalności urzędu w roku 2016; planowana wcześniej informacja o działalności KRS w 2016 r. została przeniesiona na kolejne posiedzenie - po wakacyjnej przerwie.

Na zakończenie posiedzenia, planowane są głosowania.

W środę, która była pierwszym dniem obrad obecnego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli m.in. ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który będzie gromadził nieruchomości należące do Skarbu Państwa i gospodarował nimi, tak by zwiększyć podaż gruntów na potrzeby budownictwa mieszkaniowego.

Senat zajął się także nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zmienia wzór obliczania opłaty zastępczej (to alternatywna możliwość wywiązania się z obowiązku udziału energii z odnawialnych źródeł w całkowitym zużyciu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa).

Senatorowie zajęli się też nowelizacją ordynacji podatkowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany mają służyć uporządkowaniu relacji między KAS a innymi strukturami w ramach ministerstwa finansów; rozpatrzyli też ustawę o ratyfikacji umowy z agencją Frontex. Umowa zakłada, że nasz kraj przekaże działkę przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę.

Senat dyskutował też nad nowelą ustawy o ochronie zdrowia zwierząt, której celem jest zwiększenie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt przez wprowadzenie nowych obowiązków m.in. dla myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw.

Izba omówiła ponadto nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zmieniającą zasady prowadzenia rejestrów medycznych, a także nowelizację ustawy o dozorze technicznym, dostosowującą przepisy do dyrektywy UE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa podczas tankowania na stacjach paliw.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA