REKLAMA

Senat za publikacją trzech "rozstrzygnięć" Trybunału Konstytucyjnego

 • Autor: PAP/rs
 • 16 kwietnia 2018 18:17
Senat za publikacją trzech "rozstrzygnięć" Trybunału Konstytucyjnego Senat poparł w poniedziałek - bez poprawek - nowelizację przepisów dot. Trybunału Konstytucyjnego. (Fot. PTWP/Paweł Pawłowski)

Senat poparł w poniedziałek - bez poprawek - nowelizację przepisów dot. Trybunału Konstytucyjnego. Nowela przewiduje ogłoszenie trzech niepublikowanych "rozstrzygnięć" TK w ciągu siedmiu dni od wejścia w życie przepisów.

 • Autorzy nowelizacji "stoją na stanowisku, że choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane".
 • "Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską" - podkreślono.
 • Za przyjęciem znowelizowanej ustawy bez poprawek głosowało 48 senatorów, 25 było przeciw, a trzech wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Wcześniej Izba nie poparła wniosku mniejszości o odrzucenie ustawy w całości.

Nowelizacja ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 22 marca złożyli w Sejmie posłowie PiS. Sejm uchwalił nowelizację w czwartek.

Ustawa składa się z trzech artykułów. Do ustawy dodany został przepis mówiący, że "rozstrzygnięcia" TK "podjęte z naruszeniem przepisów" poprzednich ustaw o Trybunale "podlegają ogłoszeniu w odpowiednich dziennikach urzędowych po zarządzeniu ich ogłoszenia przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego pełniącego obowiązki Prezesa Trybunału".

"Jeżeli rozstrzygnięcia podjęte z naruszeniem przepisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotyczyły aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą, ogłasza się je w odpowiednich dziennikach urzędowych z zaznaczeniem tych okoliczności" - przewiduje nowelizacja.

Drugi z artykułów stanowi, że prezes TK zarządza ogłoszenie "rozstrzygnięć" w odpowiednim dzienniku urzędowym w terminie siedmiu dni od wejścia w życie nowelizacji. Według trzeciego artykułu, nowela wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Jak wskazano w uzasadnieniu noweli, jej autorzy "stoją na stanowisku, że choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane". "Rozwiązanie to powinno przyczynić się do zakończenia sporu o TK i wzmocnienia jego pozycji ustrojowej, a także poprawy sytuacji Polski w sporze z Komisją Europejską" - podkreślono.

Pierwsze z orzeczeń, których publikację zakładają przyjęte przepisy, dotyczy noweli ustawy o TK z grudnia 2015 r., autorstwa PiS. Trybunał zakwestionował wówczas m.in. określenie przez nowelę pełnego składu TK jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Orzeczenie z 11 sierpnia 2016 r. dotyczyło ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z lipca 2016 r. TK w 12-osobowym składzie uznał wtedy za niekonstytucyjne m.in.: zasadę badania wniosków w kolejności wpływu, możliwość blokowania wyroku pełnego składu przez czterech sędziów nawet przez pół roku, zobowiązanie prezesa TK, by dopuścił do orzekania trzech sędziów wybranych przez obecny Sejm, wyłączenie wyroku TK z 9 marca z obowiązku urzędowej publikacji, zapis, że prezes TK "kieruje wniosek" o ogłoszenie wyroku do premiera.

Natomiast orzeczenie z 7 listopada 2016 r. odnosi się do przepisów dotyczących wyłaniania kandydatów na prezesa Trybunału - z lipca 2016 r. TK uznał, że przepisy są konstytucyjne jednak orzeczenie nie zostało opublikowane. Wyrok zapadł wtedy nie w pełnym, ale tylko w 5-osobowym składzie. Stało się tak, gdyż sędzia TK Piotr Pszczółkowski oraz sędziowie Julia Przyłębska (obecna prezes TK) i Zbigniew Jędrzejewski oświadczyli, że nie będą orzekać w pełnych składach TK do czasu dopuszczenia do orzekania trzech innych sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji, których wówczas nie dopuszczał do orzekania ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (2 komentarzy)

 • Eugeniusz 2018-04-17 12:35:09
  "Drodzy" Państwo Parlamentarzyści! Opinia, że ustawodawca "stoi na stanowisku, że choć publikacja rozstrzygnięć TK z 9 marca, 11 sierpnia i 7 listopada 2016 r., co do zasady nie jest konieczna z punktu widzenia polskiego prawa, to istnieją powody, dla których może to być pod pewnymi warunkami pożądane", jest uwłaczająca dla przeciętnie inteligentnego obywatela Naszego Kraju. Rozumiem, że nie dotyczy to wszystkich obywateli Naszego Kraju, będących aktualnie "członkami" ciała zwanego ustawodawca, ale, mówiąc "ojczyzna", w domyśle mówimy o wszelkich siłach i środkach, jakie można użyć dla ładu w niej panującego. Stan w którym ww. ład wyraża się w tym, że się albo publikuje, albo nie publikuje, na pewno nie jest stanem "ładu", jakiegokolwiek poziomu. Jest raczej stanem "działania z naruszeniem przepisów", albowiem z treści aktualnej (obowiązującej) ustawy zasadniczej wynika, że jej naruszenia, nie mogą być, przez jakieś tam "organy", lub jakieś tam "persony", uznawane za "godne". Godne jest zatem wołanie: autor (autorzy) na scenę! Sokoro bowiem, w Naszym Kraju, również Teatr bywa poddawany pod pręgierz "członków ustawodawcy", to zasadnym jest w zakończeniu "sztuki"... aby i Autor się ujawnił w całej krasie? Wyklaskajmy GO...
 • WoWa 2018-04-17 09:38:42
  Kto to w ogóle słyszał, żeby wyroki w praworządnym Państwie były tajne ?? Obywatel ma prawo wiedzieć.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA