REKLAMA

Senat zajmie się regulacjami internetu, tzw. nowelą kwot ekranowych

  • Autor: PAP/GP
  • 15 marca 2016 19:29
Senat zajmie się regulacjami internetu, tzw. nowelą kwot ekranowych Nowela przewiduje określanie niższego udziału audycji europejskich w programie telewizyjnym. (fot.:Senat RP/flickr.com/CC BY-NC-ND 2.0)

W środę (16 marca) Senat rozpoczyna trzydniowe posiedzenie; zajmie się m.in. nowelą ustawy o radiofonii i telewizji. Dzięki niej przewodniczący KRRiT będzie indywidualnie zwalniać nadawców internetowych z obowiązku odpowiedniego czasu emisji programów europejskich (kwot ekranowych).

Na potrzebę wprowadzenia takich zmian w polskich regulacjach dot. kwot ekranowych wskazała Komisja Europejska. Jej uwagi odnosiły się do implementacji do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych, a w szczególności do sposobu ustalania dopuszczalnego mniejszego udziału audycji europejskich w programach wyspecjalizowanych, które są dostępne wyłącznie w internecie.

KE chciała, by udziały - do tej pory regulowane w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które mają charakter generalny - były dokonywane na drodze indywidualnych decyzji Krajowej Rady.

Nowela przewiduje określanie niższego udziału audycji europejskich w programie telewizyjnym, które będzie dokonywane w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez przewodniczącego KRRiT na wniosek nadawcy programu rozpowszechnianego wyłącznie w systemach teleinformatycznych. Przy rozpatrywaniu takiego wniosku przewodniczący KRRiT powinien uwzględnić liczbę potencjalnych odbiorców i zasięg programu oraz możliwość realizacji obowiązków nałożonych na nadawcę.

Przeczytaj: KNF wymienia pisma i ekspertyzę z Kancelarią Prezydenta

Zgodnie z obowiązującą ustawą o radiofonii i telewizji nadawcy programów telewizyjnych są zobowiązani do przeznaczenia ponad 50 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje europejskie, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów. Od tej zasady obowiązują pewne wyjątki, ustawa pozwala w rozporządzeniu zwolnić z określonych obowiązków nadawców, którzy m.in. nadają pierwszy rok lub programy dla mniejszości narodowych i etnicznych.

Senat zajmie się także nowelizacjami ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o ofercie publicznej wraz z zapisami, zakładającymi m.in. ośmiokrotne obniżenie niektórych kar dla emitentów i inwestorów w stosunku do wcześniejszych propozycji rządu.

Przeczytaj: PO zgłosiło nowelizację ustawy medialnej

Rządowe nowelizacje ustaw regulujących funkcjonowanie rynku finansowego mają na celu wdrożenie dyrektyw unijnych. Regulacje dotyczą funkcjonowania rynku kapitałowego m.in. w zakresie TFI, nadzoru, sankcji. Zmiany mają też poprawić przejrzystość inwestowania, sprawozdawczości i audytu.

Dzięki nowelizacji na przykład kara, którą można nałożyć za nienależyte wykonywanie przez emitentów obowiązków dotyczących informacji okresowych, zostanie zmniejszona z 40 mln zł do 5 mln zł. Natomiast kary związane z brakiem zawiadomień o stanie posiadanych znacznych pakietów akcji przewidziane w dotychczasowej wersji w wysokości 8 mln zł (w przypadku osób fizycznych) i 40 mln zł (dla innych podmiotów), spadną do odpowiednio 1 mln zł i 5 mln zł.

Kolejnym punktem obrad jest drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, autorstwa senackiej komisji ustawodawczej. Dostosowuje on prawo do orzeczenia TK z 18 listopada 2014 r.

TK uznał wówczas za niezgodny z konstytucją przepis uniemożliwiający przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi (lub opiekunowi), który rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sytuacji, gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne dziecko w rodzinie.

Projekt zakłada, że jeśli w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci z niepełnosprawnością, to dwoje rodziców powinno mieć prawo do świadczeń w przypadku rezygnacji z pracy. Na wtorkowym posiedzeniu połączonych komisji: rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz ustawodawczej nie zaproponowano do niego poprawek.

Oceń rząd Beaty Szydło

Kolejny senacki projekt, którym zajmie się izba wyższa dot. noweli ustawy o IPN. Zawarte w nim propozycje mają na celu wprowadzenie jawności rozpoznania skargi w postępowaniu sądowo-administracyjnym dotyczącym odmowy wglądu do akt IPN. Projekt przewiduje też jawność uzasadnienia orzeczenia sądu administracyjnego w tej sprawie. Projekt dot. sytuacji, w której osoba, co do której z akt Instytutu wynika, że współpracowała z komunistycznymi służbami, zwraca się o udostępnienie dokumentów jej dotyczących.

Podczas posiedzenia odbędzie się także drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Jego celem jest usunięcie z ustawy o finansach publicznych wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu, podlegających udostępnieniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA