REKLAMA

Solidarność żąda odrzucenia projektu Nowoczesnej o związkach zawodowych

  • Autor: PulsHR.pl
  • 24 lutego 2016 11:15
Solidarność żąda odrzucenia projektu Nowoczesnej o związkach zawodowych „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt i domaga się jego odrzucenia. (Fot. PTWP)

• „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt ustawy o związkach zawodowych Nowoczesnej.
• Poza pozytywną oceną próby ustawowego uregulowania wewnątrzzakładowych zasad współdziałania pracodawcy i organizacji związkowej „Solidarność” krytykuje wszystkie zmiany zaproponowane przez polityków.
• Projekt Nowoczesnej zakłada ograniczenie praw związków zawodowych poprzez zniesienie części obowiązków przedsiębiorców wobec związkowców.

Zdaniem „Solidarności” nowelizacja ustawy o związkach zawodowych ogranicza prawa związkowców i stanowi poważne zagrożenie nie tylko dla ich funkcjonowania, ale również dla ich istnienia. Szczególnie poprzez uzależnienie ich działalności do pracodawcy, co stoi w sprzeczności z wolnościami zapisanymi w Konstytucji RP oraz szeregu norm międzynarodowych m.in.: w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konstytucji MOP oraz licznych Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowym Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych czy Europejskiej Karcie Społecznej.

- Wolność związkowa mieści w sobie samorządność i niezależność. Zasada niezależności oznacza, że związek zawodowy w swojej działalności nie podlega żadnym podmiotom. Związek nie jest zatem nikomu podporządkowany, w tym organom administracji państwowej, samorządu terytorialnego, partiom politycznym, stowarzyszeniom a tym bardziej pracodawcy – czytamy w uzasadnieniu opinii, które możecie pobrać poniżej.

Więcej na portalu PulsHR.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA