REKLAMA

Szczyt NATO: Specustawa już w przygotowywaniu w MON

  • Autor: PAP/GP
  • 03 marca 2016 14:28
Szczyt NATO: Specustawa już w przygotowywaniu w MON Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. (fot.: calvinbasti/flickr.com/CC BY 2.0)

Do zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO w Warszawie w lipcu nie będą stosowały się przepisy Prawa zamówień publicznych - proponuje MON, które przygotowało projekt odpowiedniej specustawy.

Jak zapisano w uzasadnieniu, projekt został opracowany ze względu na konieczność określenia odrębnych regulacji dotyczących organizacji szczytu.

- Mając na względzie sprawne przygotowanie tego wydarzenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestników, uważa się za niezbędne wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym udzielanie zamówień publicznych związanych z organizacją szczytu NATO zostanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zachowaniu podstawowych standardów udzielania zamówień - podkreślają autorzy projektu.

Jak jednocześnie zaznaczono, zamówienia publiczne będą musiały być realizowane w krótkim czasie.

Zgodnie z projektem, który w czwartek został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zamawiający będzie mógł ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

Jak przypomina MON, podstawową zasadą udzielania zamówień publicznych jest jawność i właśnie dlatego zachodzi konieczność niestosowania regulującej to zagadnienie ustawy.

Przeczytaj: W Warszawie o NATO - Ukraina

- Ze względu na rangę i charakter spotkania, jakim jest szczyt NATO, ujawnienie informacji związanych z organizacją szczytu NATO np. może spowodować istotne zagrożenie dla podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej jak i państw biorących udział w szczycie NATO w Warszawie w 2016 r. oraz zagrozić sojuszom i pozycji międzynarodowej naszego kraju - napisano w uzasadnieniu projektu.

MON proponuje, by udzielając zamówień związanych z organizacją szczytu, zamawiający musiał przestrzegać czterech zasad. Po pierwsze, ma zamieszczać ogłoszenie o udzielanym zamówienie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Oceń szefa MON, Antoniego Macierewicza

Po drugie, jak napisano, zamawiający, prowadzi postępowanie w sposób przejrzysty i zapewnia równe traktowanie wykonawców, uwzględniając okoliczności mogące mieć wpływ na udzielenie zamówienia. Po trzecie, nie udostępnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i związanych z zamówieniem, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane.

Po czwarte, zamawiający "zamieszcza niezwłocznie" na swojej stronie BIP informację o udzieleniu zamówienia. Ma przy tym podać nazwę albo imię i nazwisko wykonawcy, z którym zawarł umowę, albo informację o nieudzieleniu zamówienia.

W budżecie państwa na organizację szczytu NATO zapisano ok. 160 mln zł. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez MON, choć część środków przesunięto do budżetów innych podmiotów - MSW (44,7 mln), MSZ (7,8 mln) i wojewody mazowieckiego (6,4 mln).

Przeczytaj: Rosja i Polska po II Wojnie Światowej. Kto jest dla kogo zagrożeniem?

Warszawski szczyt NATO odbędzie się 8-9 lipca 2016 r. na Stadionie Narodowym; przywódcy delegacji spotkają się też w Pałacu Prezydenckim w sali, gdzie w 1955 r. podpisano Układ Warszawski. Wybór Polski na miejsce kolejnego szczytu ogłoszono na szczycie w Walii we wrześniu 2014 r.

10 lutego MON podpisało ze spółką PL.2012+ umowę na najem Stadionu Narodowego w Warszawie od 26 maja do 28 lipca.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA