REKLAMA

Ta nowelizacja jest znacznie groźniejsza dla samorządów niż dwukadencyjność

  • www.portalsamorzadowy.pl
  • Autor: PortalSamorzadowy.pl (Bartosz Dyląg)/AT
  • 14 czerwca 2017 08:24
Ta nowelizacja jest znacznie groźniejsza dla samorządów niż dwukadencyjność Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw zmienia wiele w RIO (fot.fotolia)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw wywołuje wielkie kontrowersje.

• Opozycyjni posłowie ostro protestują przeciwko zmianom w regionalnych izbach obrachunkowych.

• W opinii posłanki PSL Genowefy Tokarskiej, to przepisy znacznie groźniejsze dla samorządów niż dwukadencyjność.

• Poseł Marek Sowa uważa, że niemal każde ryzyko inwestycyjne może zakończyć się wprowadzeniem komisarza do gminy.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności dyskutowali 8 czerwca, o nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Opozycyjni posłowie stanowczo sprzeciwili się zmianom.

Rządowy organ do niszczenia samorządu

Zdaniem Genowefy Tokarskiej z PSL, projekt całkowicie rozmija się z celem. – Regionalna Izba Obrachunkowa to nie będzie instytucja pomocnicza, doradcza czy informacyjna dla samorządów. Będzie to organ nawet nie państwowy, ale rządowy, można dosadniej powiedzieć: pisowski do niszczenia samorządu i to wszystkich szczebli – gminnych, powiatowych czy wojewódzkich – powiedziała Genowefa Tokarska.

Czytaj też: RIO jako polityczny straszak na samorządy?

Jej zdaniem proponowane zmiany prawne są „odbieraniem samodzielności samorządom i to tak drastycznym, że łamana jest wprost konstytucja, jej art. 171, który mówi, że działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności, a więc zgodności z prawem”.

Tokarska przypominała, że w toku prac podkomisji i komisji sejmowych rozszerzono zakres kontroli wydatków samorządowych o gospodarność, rzetelność i celowość.

– To są już zmiany ustrojowe. Nie chodzi o to, że samorząd broni się gospodarnością, rzetelnością czy nawet celowością wydatków. Ocena przez kontrolujących tego, czy dany wydatek będzie celowy czy nie, będzie należała do osoby, która przyjedzie na kilka dni do samorządu. Po pięciu dniach dozna olśnienia i uzna, że dany wydatek jest niecelowy i mamy niegospodarność wójta, burmistrza czy starosty – zaznaczyła Tokarska. – Jeśli NIK coś zauważy, wnioskuje o naprawę. W tym przypadku zalecenia są bezwzględne, jeśli się ich nie wykonuje, może być skierowanie do Prezesa Rady Ministrów i ustanowienie komisarza – dodała.

W opinii Tokarskiej nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych jest dla samorządów znacznie groźniejsza niż działająca wstecz dwukadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów. Jej zdaniem, dzięki nowelizacji „komisarz może być postawiony w każdej chwili, zawsze ocena zewnętrzna danego wydatku będzie inna, bo jest subiektywna”.

Tokarska dodaje, że wydatki samorządowe podlegają mocnej kontroli społecznej. – To, czy dany wydatek jest celowy czy nie, mieszkańcy wspólnoty samorządowej ocenią najdokładniej – wyjaśniła posłanka PSL.

Genowefa Tokarska zwróciła ponadto uwagę, że po poprawkach w podkomisjach sejmowych rezygnuje się z konkursów w regionalnych izbach obrachunkowych.

– Nie ma ich na prezesa, wiceprezesów ani członków kolegiów. Prezesa regionalnej izby obrachunkowej powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra, członków kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa danej izby. Wszystkie punkty dotyczące konkursów zostały wykreślone z tego projektu, na ten moment nie ma żadnego konkursu. Jakie będą kryteria naboru? Na pewno jeden: właściwej partii – analizowała Tokarska.

Cały artykuł czytaj tutaj

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA