REKLAMA

Tak obradowała Rada Ministrów. Podsumowanie obrad 21 czerwca

  • Autor: PAP
  • 21 czerwca 2016 17:41

• Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
oraz projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
• Wydano rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie.
• Przyjęto propozycję w zakresie realizacji zobowiązania Rady Ministrów z 5 stycznia 2016 r. nałożonego na ministra rozwoju i ministra spraw zagranicznych.

Rada Ministrów wysłuchała też informacji pt: "Uczeń - rodzic - nauczyciel. Dobra zmiana - zmiany w systemie oświaty".

Ponadto, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedłożony przez ministra finansów.

Czytaj też: Rząd przyjął projekt ustawy ws. obniżenia CIT dla małych firm

Zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

Do Rejestru Spadkowego będą wpisywane Europejskie Poświadczenia Spadkowe (EPS) oraz wszelkie zmiany, uchylenia lub sprostowania takich poświadczeń. To najważniejsza zmiana wprowadzona do nowelizowanych przepisów, która ma obowiązywać od 8 września 2016 r., czyli z dniem rozpoczęcia funkcjonowania Rejestru Spadkowego.

Wprowadzone rozwiązanie umożliwi skuteczne stosowanie rozporządzenia europejskiego nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Nowe regulacje zapewnią spójność systemu rejestrowania dokumentów wydawanych w sprawach spadkowych, przez co wzmocni się wiarygodność Rejestru Spadkowego i zwiększy bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Rejestr Spadkowy jest publicznym rejestrem, który będzie prowadzony przez Krajową Radę Notarialną. Będą w nim ujawniane informacje na temat orzeczeń sądowych i dokumentów wydawanych przez notariuszy, potwierdzających prawa do spadku. EPS jest dokumentem wydawanym alternatywnie (od 17 sierpnia 2015 r.) dla postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy notarialnych poświadczeń dziedziczenia. Dodatkowo mogą z niego korzystać zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub zarządcy spadku. Wydawany jest w sprawach, w których potrzebne jest wykazanie tytułu prawnego do spadku za granicą - jego posiadanie ułatwia załatwienie takiej sprawy.

Ponieważ do wydawania w Polsce Europejskich Poświadczeń Spadkowych uprawniony jest sąd i notariusz, zgodnie z projektem nowelizacji, każdy z tych organów będzie musiał niezwłocznie ujawniać w Rejestrze Spadkowym informacje dotyczące EPS. Za dokonanie wpisu do Rejestru Spadkowego sąd lub notariusz będą pobierać opłatę, która zostanie przekazana Krajowej Radzie Notarialnej.

Ponadto, w projekcie nowelizacji ustawowej doprecyzowano, skorygowano, i dostosowano do innych obowiązujących regulacji - niektóre przepisy dotyczące aktów poświadczenia dziedziczenia, Rejestru Spadkowego, a także trybu składania przez notariuszy wniosków o wpis w księdze wieczystej oraz opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym.

Podmioty podlegające ochronie

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie, przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Wykaz podmiotów, które wymagają szczególnej ochrony ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmuje spółki: Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie i KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw i będzie obowiązywać do końca 2016 r.

Unijne akty prawne

Rada Ministrów przyjęła propozycję w zakresie realizacji zobowiązania Rady Ministrów z 5 stycznia 2016 r. nałożonego na ministra rozwoju i ministra spraw zagranicznych, przedłożone przez ministra rozwoju.

Określono zakres informacji na temat prac nad projektami aktów prawnych Unii Europejskiej, jakie mają być przedstawiane rządowi przez przewodniczącego Komitetu do Spraw Europejskich i ministrów. Chodzi o zapewnienie ciągłości informacyjnej na poziomie Rady Ministrów, w zakresie dotyczącym projektów aktów legislacyjnych Unii Europejskiej, przygotowywanych i negocjowanych na forum UE. Konieczne będzie również informowanie Rady Ministrów o kluczowych kwestiach i rozwiązaniach w toczącym się procesie legislacyjnym na forum unijnym, zwłaszcza szczególnie istotnych z punktu widzenia przyszłego wdrażania ich do prawa krajowego.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA