REKLAMA

Ustawa o Prokuratorii Generalnej bez poprawek. Idzie do podpisu prezydenta

  • Autor: PAP/JS
  • 16 grudnia 2016 16:57
Ustawa o Prokuratorii Generalnej bez poprawek. Idzie do podpisu prezydenta Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski (Fot. shutterstock)

• Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o Prokuratorii Generalnej RP, która będzie zastępowała państwo polskie, m.in. Skarb Państwa i organy administracji rządowej, w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi.
• Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Ustawa zastąpi ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa z 2005 r.

Za przyjęciem ustawy głosowało 57 senatorów, przeciw opowiedziało się 30, nikt się nie wstrzymał.

Zgodnie z nową ustawą, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, będzie zastępowała państwo polskie - w tym Skarb Państwa, organy administracji rządowej, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a także określone w ustawie osoby prawne inne niż Skarb Państwa - w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prokuratoria Generalna ma im też zapewnić dostęp do fachowej pomocy prawnej. Według rządu ograniczy ona koszty funkcjonowania tej instytucji i podniesie jakość ochrony prawnej.

Prokuratoria będzie też opracowywała dla premiera stanowiska dotyczące projektów czynności prawnych, aktów normatywnych, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach dotyczących Polski.

Prokuratoria ma ponadto opiniować projekty aktów normatywnych dotyczących istotnych praw lub interesów Polski, w tym Skarbu Państwa oraz organów wymiaru sprawiedliwości, a także dotyczących postępowania przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Do jej zadań należeć też będzie zapewnienie pomocy podmiotom reprezentującym Skarb Państwa, jeśli chodzi o negocjacje i ugodowe rozwiązywanie sporów.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które wejdą w życie 1 lipca 2017 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA