REKLAMA

W piątek zbiera się rząd. Zajmie się projektem noweli ustawy o finansach publicznych

  • Autor: PAP/JS
  • 03 listopada 2016 15:44
W piątek zbiera się rząd. Zajmie się projektem noweli ustawy o finansach publicznych Rada Ministrów zbiera się rano, przed zaplanowanymi na godz. 11 w Sejmie głosowaniami. Po południu premier Beata Szydło udaje się z wizytą do Rygi. (fot. Kancelaria Premiera/twitter)

Rząd na rozpoczynającym się w piątek (4 listopada) o godz. 9.00 posiedzeniu zajmie się m.in. projektem noweli ustawy o finansach publicznych, a także projektem zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Rada Ministrów zbiera się rano, przed zaplanowanymi na godz. 11 w Sejmie głosowaniami. Po południu premier Beata Szydło udaje się z wizytą do Rygi.

Projekt noweli ustawy o finansach publicznych ma umożliwić np. rezygnację z dochodzenia roszczeń przez instytucje samorządowe, jeśli kwota zadłużenia nie przekracza 100 zł.

Dzięki noweli łatwiej ma się też uzyskiwać umorzenie np. zobowiązań wobec budżetu.

Projekt reguluje zasady ulg w należnościach cywilnoprawnych udzielanych z urzędu i na wniosek dłużnika. Wyraźne też wskazuje, iż należności cywilnoprawne mogą być umarzane w całości albo w części. Ujednolica również, jak wynika z uzasadnienia, przesłanki udzielenia preferencji w spłacie należności, gdy stanowią one albo "ważny interes dłużnika", albo "interes publiczny".

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, projekt m.in. uzupełnia definicję środków publicznych stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym o przychody państwowych funduszy celowych. Enumeratywnie wylicza także rodzaje ulg, które mogą zostać udzielone przez właściwy organ na wniosek zobowiązanego oraz określa kryteria udzielania określonych ulg.

W uzasadnieniu przypomniano, że istnieją trzy formy ulg w zobowiązaniach cywilnoprawnych i publicznoprawnych - to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie spłaty.

Rząd w piątek rozpatrzy też projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przygotowany przez MRPiPS. Wdraża on dyrektywę unijną. Określa on nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkoterminowej w Polsce. Celem zmian jest też ograniczenie nadużyć związanych z funkcjonowaniem systemu oświadczeń potrzebnych do zatrudnienia w Polsce.

Rekomendowane przez resort rodziny i pracy rozwiązanie dotyczy wprowadzenia warunków przyjęcia cudzoziemców do pracy sezonowej - w określonych sektorach przez okres 8 miesięcy w roku kalendarzowym i krótkoterminowej - we wszystkich sektorach nieobjętych zezwoleniem na pracę sezonową na 6 miesięcy w roku oraz wydawania zezwoleń. Projekt zakłada, że cudzoziemiec może otrzymać odmowę wydania zezwolenia i może się od tej decyzji odwołać.

W Polsce nie istnieją specjalne rozwiązania dotyczące wykonywania pracy sezonowej, odnosi się to zarówno do obywateli polskich, jak i cudzoziemców. Natomiast zakres dyrektywy obejmuje częściowo przypadki, w których obywatele sześciu krajów - Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Gruzji, Rosji i Armenii mogą korzystać z uproszczonej procedury dostępu do rynku pracy, polegającej na rejestracji w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Przepisy wdrażanej dyrektywy wymagają szczegółowego sprawdzenia warunków wykonywania pracy przez cudzoziemca, posiadania przez niego zakwaterowania oraz uprzedniej karalności i wiarygodności pracodawcy.

Rząd ma się również zająć innym projektem MRPiPS, zgodnie z którym osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ma zyskiwać prawo do stałego zasiłku z pomocy społecznej w miesiącu, w którym wystąpi o ustalenie stopnia niepełnosprawności, a nie - jak jest obecnie - dopiero, gdy już to orzeczenie ma. Projektowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej ma dostosować prawo do ubiegłorocznego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że obowiązujące regulacje są niezgodne z prawem.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA