REKLAMA

W Senacie o administracji skarbowej i uprawnieniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych

  • Autor: PAP/JS
  • 02 listopada 2016 19:01
W Senacie o administracji skarbowej i uprawnieniach dla opiekunów osób niepełnosprawnych Izba ma obradować przez dwa dni; senatorowie mają zacząć prace od rozpatrzenia nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej (fot. Senat/twitter)

Na rozpoczynającym się w czwartek (3 listopada) posiedzeniu Senat zajmie się m.in. ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej; izba rozpatrzy też przepisy dot. uprawnień dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Izba ma obradować przez dwa dni; senatorowie mają zacząć prace od rozpatrzenia nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej. Zmiany przyznają ministrowi gospodarki morskiej zwierzchnictwo nad państwowymi instytucjami z tego obszaru; m.in. chodzi tu o Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa, Centralną Morską Komisję Egzaminacyjną czy Instytut Morski. Nowe przepisy wzmacniają także rolę ministra gospodarki morskiej jako organu nadzorującego szkolnictwo ponadgimnazjalne i badania naukowe dotyczące gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Po tym punkcie izba ma się zająć nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; przewiduje ona, że ZUS nie będzie mógł żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń np. zasiłku chorobowego po upływie pięciu lat od takiego zdarzenia. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przedawniają się po 10 latach, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.

Czytaj też: Komisja rozpatruje wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji

Kolejnym punktem, nad którym pochylą się senatorowie, będą nowelizacje ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych. W myśl nowych przepisów opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po śmierci podopiecznych stracą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogli ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych oraz o świadczenie przedemerytalne.

"Okres sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi należy traktować analogicznie do okresu zatrudnienia, w zakresie możliwości zaliczenia tego okresu do okresu 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych, jak również do okresu uprawniającego do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Senatorowie zajmą się także ustawą przewidującą powołanie Krajowej Administracji Skarbowej, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej. Senatorowie zajmą się także przepisami wprowadzającymi do ustawy o KAS.

Zgodnie z ustawą w miejsce obecnych służby celnej i skarbowej oraz urzędów kontroli skarbowej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa. Obecnie, jak przekonywali w toku prac przedstawiciele rządu, służby te działają w modelu rozproszonym, każda z nich ma niezależne systemy informatyczne, bazy danych są rozproszone i nie ma bieżącej wymiany informacji między nimi.

Zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. KAS ma być podporządkowana ministrowi finansów, a jej szefem ma być wiceminister finansów. Celem zmian ma być także zwiększenie wpływów do budżetu, uszczelnienie systemu podatkowego, zmniejszenie biurokracji i przeniesienie części pracowników do pomocy podatnikom i przedsiębiorcom.

Nowela ustawy o usługach płatniczych, która powstała na bazie projektów rządowych, to kolejny punkt obrad. Nowe przepisy przewidują możliwość zakładania darmowego tzw. podstawowego rachunku płatniczego oraz wprowadzają nowe procedury nadzorcze nad płatnościami elektronicznymi. Zmiany wynikają z dyrektyw unijnych.

W myśl zapisów ustawy, posiadacz bezpłatnego rachunku uzyska dostęp do podstawowych transakcji. Ustawa zakłada również, że konsumenci będą mogli łatwiej przenosić rachunek płatniczy, w przypadku, gdy znajdą atrakcyjniejszą ofertę.

Senatorowie zajmą się też projektami uchwał ws. ustanowienia patronów roku 2017; rozpatrzą propozycję, by przyszły rok ustanowić rokiem: Władysława Biegańskiego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Hallera, Bolesława Leśmiana, Władysława Raczkiewicza. Izba rozpatrzy też projekt, by rok 2017 był Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA