REKLAMA

We wtorek posiedzenie rządu. Czym zajmą się ministrowie?

  • Autor: PAP/JS
  • 04 kwietnia 2016 13:30
We wtorek posiedzenie rządu. Czym zajmą się ministrowie? Pod obrady rządu trafi projekt noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa (fot.: P. Tracz/KPRM/premier.gov.pl)

Ogłoszenia spółek Skarbu Państwa zamiast w dziennikach mają się ukazywać w internecie; ma to ograniczyć koszty związane z publikowaniem ogłoszeń - przewidują cztery projekty rozporządzeń autorstwa MSP, którymi we wtorek (5 kwietnia) ma zająć się rząd.

Pod obrady rządu trafi projekt noweli rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa. "Potrzeba podjęcia prac legislacyjnych wynika z konieczności ograniczenia kosztów ponoszonych w związku z publikowaniem ogłoszeń o zbyciu akcji" - podkreślono w uzasadnieniu. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami ogłoszenia w tej sprawie mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a także na stronie internetowej spółki, a nie jak dotąd w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Kolejna regulacja, nad którą ma obradować rząd, to projekt noweli rozporządzenia w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji. "Zmiana ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji poprzez zniesienie obowiązku zamieszczania ogłoszeń o zamiarze zbycia składników aktywów trwałych w dzienniku ogólnopolskim" - czytamy w uzasadnieniu. Tego typu ogłoszenia mają być zamieszczane na stronach internetowych.

Czytaj też: Beata Szydło: Gospodarka priorytetem dla rządu

Na posiedzenie Rady Ministrów trafi też projekt noweli rozporządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia osoby, której będzie zlecone sprawowanie zarządu w spółce.

Zmiana wynika z "konieczności obniżenia kosztów związanych z publikacją ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym, jak również zwiększenia dostępności do przedmiotowego ogłoszenia poprzez umieszczenie go na stronach internetowych". Oznacza to, że nie będzie obowiązku publikacji ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub regionalnym. Projekt wprowadza konieczność publikowania go w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz na stronie internetowej spółki, jeśli taką posiada.

Takie same rozwiązania mają obowiązywać w przypadku ogłoszeń dotyczących postępowań na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych. O tym mówi projekt noweli rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych, którym we wtorek również zajmie się rząd.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA