REKLAMA

We wtorek rząd m.in. o programie "Za życiem"

  • Autor: PAP/JS
  • 19 grudnia 2016 18:04
We wtorek rząd m.in. o programie "Za życiem" Sala posiedzeń rządu (Kancelaria Premiera/twitter)

• Rząd na posiedzeniu we wtorek (20 grudnia) zajmie się projektem programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017–2021.
• Ministrowie omówią też projekt ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie oraz propozycje zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego.

Rząd rozpatrzy projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2017-2021.

Powstanie programu "Za życiem" premier Beata Szydło zapowiedziała na początku października, kiedy Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy zakazujący całkowicie przerywania ciąży i wprowadzający kary dla kobiet, które poddały się aborcji. Program ma wspierać rodziny w trudnej sytuacji, m.in. wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami.

Na początku listopada uchwalono ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która - jak wielokrotnie podkreślano - jest pierwszym krokiem w kierunku przygotowania kompleksowego programu. W ustawie tej zapisano m.in., że do końca roku Rada Ministrów przyjmie program "Za życiem", opracowany na podstawie odrębnych przepisów.

Zgodnie z ustawą rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł.

Rada Ministrów zająć się ma też projektem nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który m.in. łagodzi dotychczas obowiązujące rygorystyczne zasady uwzględniania organizacji pożytku publicznego (OPP) w wykazie podmiotów uprawnionych do otrzymywania 1 proc. podatku, doprecyzowuje również zasady składania sprawozdań; dotyczy także Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Fundusz ten utworzono na mocy zeszłorocznej noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Jego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans, a jego przychodami są środki finansowe pochodzące z 1 proc. - przekazane organizacji, która utraciła status OPP, nie zdążywszy ich wykorzystać; wydane niezgodnie z przepisami (czyli nie na działalność pożytku publicznego); przekazane na rzecz OPP, która nie została uwzględniona w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. w danym roku. Projekt przewiduje rozszerzenie i uszczegółowienie źródeł przychodów Funduszu.

Zmienić mają się także zasady umieszczania organizacji w wykazie OPP, tworzonym co roku przez MRPiPS. Obecnie warunkiem uwzględnienia organizacji w wykazie jest terminowe złożenie sprawozdania merytorycznego z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego z roku, za który składane jest zeznanie podatkowe. Zgodnie z projektowaną nowelą minister będzie mógł uwzględnić w wykazie tę OPP, która wykaże, że nie zamieściła sprawozdania w terminie nie ze swojej winy albo z przyczyn od niej niezależnych.

Z kolei celem projektu ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, którym również we wtorek zajmie się rząd, jest powołanie Polskiej Agencji Antydopingowej. Organ ten ma być swoistym połączeniem obecnie działającej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz biura.

"Funkcjonuje dualizm prawny, który teraz zostanie zlikwidowany. Powstanie jedna silna agencja. Zostanie zwiększona liczba kontroli, kontrolerzy otrzymają ochronę taką jaką mają funkcjonariusze publiczni. Planujemy także szereg innego rodzaju zmian, mających na celu zwiększenie instytucjonalnej walki z dopingiem. Co warte podkreślenia, ta ustawa i pomysł zyskał pełną akceptację Światowej Agencji Antydopingowej" - powiedział minister sportu Witold Bańka.

Szefa Polskiej Agencji Antydopingowej wyłoni konkurs. "Na pewno będziemy się mocno przyglądać kwestiom personalnym. Zależy mi na tym, by zarządzali nią fachowcy, specjaliści z zakresu przeciwdziałaniu dopingowi" - podkreślił minister sportu.

Szef resortu zaznaczył, że dzięki nowej formule prawnej, jako państwowa osoba prawna, Polska Agencja Antydopingowa będzie miała możliwość pozyskiwania dotacji, m.in. z Funduszu Dobrowolnego konwencji UNESCO, ze środków Unii Europejskiej, a także w ramach programów realizowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA).

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj (1 komentarzy)

  • Sk 2016-12-20 14:01:13
    Pamiętajcie że istotną częścią życia są nałogi/ nawyki, a tu szczególnie ważne są nawyki ; żywieniowe- niszczące zdrowie lub odbudowujące-, aktywność fizyczna ,oddziałająca w kierunku wzmocnienia ciała i psychiki lub odwrotnie, DIALOG i RELACJE w rodzinach, sąsiedztwie, towarzystwie i narodzie, ...Według o. de Grandis, ludzie chorują na pięciu poziomach- polecam jego wykłady i książki. ;-)REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA