REKLAMA

We wtorek zbiera się Senat. Zajmie się m.in. ograniczeniem handlu w niedzielę

  • Autor: PAP/JS
  • 11 grudnia 2017 15:45
We wtorek zbiera się Senat. Zajmie się m.in. ograniczeniem handlu w niedzielę Formalnie pierwszym punktem posiedzenia Senatu jest ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta (fot. twitter.com / Senat)

Senat, który we wtorek (12 grudnia) o godz. 15 zbiera się na czterodniowe posiedzenie zajmie się m.in. ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele oraz ustawą mającą ograniczyć wyłudzenia VAT. Możliwe, że porządek obrad zostanie uzupełniony o ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym.

• Formalnie pierwszym punktem posiedzenia Senatu jest ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

• Zakłada ona, że od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

• Senatorowie zajmą się także rządową ustawą, która ma służyć walce z wyłudzeniami skarbowymi, w szczególności wyłudzeniami VAT.

Nowelę ustawy o KRS oraz nową ustawę o SN Sejm uchwalił w piątek. W poniedziałek wieczorem zajmie się nimi senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji. Prawdopodobnie porządek czterodniowych obrad Senatu zostanie uzupełniony o rozpatrzenie tych ustaw.

Nowela ustawy o KRS autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

Najważniejsza z 10 przyjętych poprawek PiS wykreśliła zapis, że możliwych kandydatów do KRS mogliby zgłaszać - oprócz grup 25 sędziów - grupy 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy. Według innej poprawki PiS, kadencja nowych członków Rady-sędziów co do zasady ma zaczynać się dzień po ich wyborze.

Druga prezydencka ustawa - o SN, wprowadza możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje również przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Przyjęte poprawki PiS stanowią, że przy badaniu skargi nadzwyczajnej SN mógłby zaskarżone orzeczenie sądu uchylić nie tylko w całości, ale i w części. Skargi nie można wnosić od orzeczeń sądów administracyjnych. Prezydent będzie określał regulamin SN, po zasięgnięciu opinii Kolegium SN - która nie byłaby potrzebna przy wydawaniu pierwszego regulaminu.

Formalnie pierwszym punktem posiedzenia Senatu jest ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zakłada ona, że od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Zakaz handlu w niedziele nie będzie obowiązywał: w piekarniach, cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach, w zakładach pogrzebowych, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, placówkach pocztowych.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; zakłada ona możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w przypadku naruszenia powagi Sejmu. Opozycja twierdzi, że nowela "knebluje jej usta" i ogranicza debatę.

Nowela zmienia dwa artykuły w obecnie obowiązującej ustawie. Obecne przepisy przewidują obniżenie uposażenia posłów i senatorów na podstawie dwóch przesłanek. Pierwsza dotyczy sytuacji, gdy parlamentarzyści swoim "zachowaniem uniemożliwiają i stosują rażące naruszenie przepisów odpowiednich regulaminów", druga przesłanka dot. nieuczestniczenia bez usprawiedliwienia w posiedzeniach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego. Nowela wprowadza trzecią przesłankę umożliwiającą obniżenie uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety - chodzi o naruszenie swoim zachowaniem na sali posiedzeń "powagi Sejmu".

Senatorowie zajmą się także rządową ustawą, która ma służyć walce z wyłudzeniami skarbowymi, w szczególności wyłudzeniami VAT. Jej celem jest ograniczenie luki w podatku VAT i walka z tzw. karuzelami VAT-owskimi. Temu celowi ma służyć system wymiany informacji między systemem bankowym, a administracją skarbową. Ma to umożliwić administracji dokonywanie analiz finansowych, pozwalających na identyfikację przepływów symptomatycznych dla wyłudzeń skarbowych, dzięki czemu można zawczasu reagować.

Senat rozpatrzy także nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zakłada, że wycinka drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków będzie możliwa jedynie po zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Oznacza to również przywrócenie kar za wycinkę bez stosownych zgód.

Nowela ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi to kolejny punkt obrad. Nowe przepisy przewidują możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

Izba ma także przeprowadzić drugie czytania dwóch projektów uchwał: w 75. rocznicę utworzenia Rady Pomocy Żydom "Żegota" oraz misji Jana Karskiego, a także w 95. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Polski Odrodzonej.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA