REKLAMA

Wronecka na FAC-DEV: Współpraca z państwami sąsiedzkimi UE powinna mieć charakter strategiczny

  • Autor: AT
  • 14 września 2016 09:16
Wronecka na FAC-DEV: Współpraca z państwami sąsiedzkimi UE powinna mieć charakter strategiczny Joanna Wronecka na nieformalnym spotkaniu FAC-DEV (fot.msz.gov.pl)

• Wiceminister spraw zagranicznych Joanna Wronecka 12 września wzięła udział w nieformalnym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE z udziałem ministrów ds. współpracy rozwojowej (FAC-DEV).
• Jednym z najważniejszych tematów rozmów była możliwość budowania zdolności krajów partnerskich w zakresie bezpieczeństwa.
• Dyskutowano również o nowej strategii na rzecz reform systemów bezpieczeństwa tych krajów.

W trakcie spotkania poruszono również temat migracji w kontekście współpracy na rzecz rozwoju. Ministrowie wyrazili poparcie dla realizowanych i planowanych działań pomocowych na rzecz krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. Wstępnie przedyskutowano również koncepcję Zewnętrznego Planu Inwestycyjnego, którego celem będzie pobudzenie inwestycji zagranicznych w tych państwach.

Ministrowie debatowali także na temat przyszłych relacji UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) po wygaśnięciu Umowy z Kotonu w 2020 r. Polska delegacja zwracała uwagę, że wygaśnięcie Umowy z Kotonu w 2020 r. to szansa na wprowadzenie istotnych zmian w relacjach z krajami AKP.

Podczas dyskusji na temat nowego Europejskiego Konsensusu na rzecz Rozwoju podkreślano konieczność lepszej koordynacji działań rozwojowych i humanitarnych. Ministrowie opowiedzieli się za zróżnicowaniem współpracy rozwojowej według poziomu rozwoju danego kraju partnerskiego. W swoich wypowiedziach podkreślali również konieczność dywersyfikacji źródeł środków służących po to, by obejmowały one nie tylko Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA).

Wiceminister Wronecka podkreśliła, że rola krajów o średnim dochodzie, w tym państw sąsiedzkich UE, w realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju będzie kluczowa. Współpraca z tymi państwami powinna mieć charakter strategiczny i opierać się na budowaniu zdolności w zakresie tworzenia polityk sprzyjających rozwojowi, mobilizacji środków krajowych, promowania dobrego rządzenia i wspierania społeczeństwa obywatelskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Skomentuj

  • Brak komentarzy.REKLAMA

Znajdź swojego posła i senatora

LUB
Polityka rozbudza emocje, jakich dawno nie było? Oceniaj i komentuj działania i wypowiedzi posłów i senatorów z podziałem na okręgi i komitety. Twój głos zawsze się liczy!
REKLAMA