Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Bumech walczy o wydobycie na Bałkanach. Kontrakt może potrwać nawet 8 lat

wnp.pl (Jerzy Dudała) • 25-10-2017 12:53
Bumech walczy o wydobycie na Bałkanach. Kontrakt może potrwać nawet 8 lat
Fot. mat. pras.

20 października Bumech rozpoczął negocjacje z Uniprom-Metali z siedzibą w Niksicu w Czarnogórze w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad.

  • Niedawno Bumech powołał Bumech International, jest to jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Bumech na lata 2016-2020.
  • Przewiduje ona rozwój i uporządkowanie Grupy Kapitałowej Bumechu w ramach trzech obszarów funkcjonalnych: aktywności międzynarodowej, sfery produkcyjnej oraz działalności górniczej.
Bumech podał w komunikacie, że realizując strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Bumech na lata 2016-2020 w aspekcie działalności na rynkach międzynarodowych - w tym wpisującą się w nią zawartą z Famur SA umowę o wzajemnej współpracy w zakresie wsparcia w pozyskiwaniu kontraktów na rynkach zagranicznych - zarząd Bumechu podjął uchwałę o powołaniu Bumech International.

W tym celu wyżej wymieniona uchwała przewiduje zmiany umowy spółki zależnej Bumechu czyli Bumech-Technika Górnicza, w tym dokapitalizowanie oraz zmianę jej nazwy na: Bumech International 

Jakie są cele przed Bumech International? Będzie on odpowiedzialny za prawidłową realizację i rozliczanie kontraktów zagranicznych w Grupie Kapitałowej Bumechu, w tym nadzór nad kontraktem czarnogórskim.

Bumech International, wskazano w komunikacie, docelowo będzie pozyskiwał kontrakty i prowadził zagraniczne sprawy operacyjne Grupy Kapitałowej Bumech.

Wzmocnione zostanie także planowanie strategiczne, realizacja projektów oraz sprzedaż.

Do realizacji projektu Bumech International pozyskano Michała Kończaka, byłego wiceprezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej, który posiada bogate doświadczenie w biznesie międzynarodowym, w tym unikalne kompetencje w zakresie zarządzania spółkami w byłej Jugosławii - zna zasady rachunkowości i finansów tam funkcjonujące.

Pracując dla jednego z londyńskich funduszy inwestycyjnych, zarządzał kilkoma przedsiębiorstwami, m.in. Hutą Stali w Niksicu, czarnogórskiej miejscowości, w której Bumech realizuje obecnie kontrakt wydobywczy.

Biorąc również pod uwagę plany znacznego wzrostu nakładów inwestycyjnych w polskim górnictwie, spółka zależna będzie mogła w pełni wykorzystać posiadane przez siebie unikalne, aktywne referencje pozwalające na samodzielne konkurowanie na rynku usług górniczych w Polsce i za granicą.

Powołanie Bumech International jest jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Bumech na lata 2016-2020, która została przyjęta przez zarząd i pozytywnie zaopiniowana przez radę nadzorczą Bumechu jesienią 2016 roku.

Przewiduje ona rozwój i uporządkowanie Grupy Kapitałowej Bumechu w ramach trzech obszarów funkcjonalnych: aktywności międzynarodowej, sfery produkcyjnej oraz działalności górniczej.

Bumech podał również, że 20 października rozpoczął negocjacje z Uniprom-Metali z siedzibą w Niksicu w Czarnogórze w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad.

Szacowany okres realizacji umowy przez potencjalnego wykonawcę wynosi 6-8 lat. W przypadku dojścia do porozumienia, Bumech planuje realizację kontraktu za pomocą istniejącej infrastruktury i zasobów posiadanych przez spółkę celową, czyli Bumech Crna Gora Niksic.

Kalkulator walutowy

  • Przelicz na:

  • Kurs z dnia: