Menu

wnp.pl - portal gospodarczy

Szukaj

Prezes European Steel Group: Grozi nam wojna celna nie tylko z USA, lecz też z Chinami

wnp.pl (PIM) • 14-03-2018 06:01
Prezes European Steel Group: Grozi nam wojna celna nie tylko z USA, lecz też z Chinami

Możemy mieć do czynienia z wojną celną o światowym zasięgu

Fot. Materiały prasowe

Koniunktura gospodarcza i inwestycyjna spowodowała zwiększenie liczby zamówień, a w następstwie wzrost cen w pierwszym kwartale. W drugim kwartale sytuacja będzie się stabilizować cenowo, także z powodu zapowiadanych korekt na niektórych surowcach – mówi Marek Żołubowski, prezes European Steel Group.

  • Po wprowadzeniu ceł firmy eksportujące do USA mogą przekierować większe dostawy na rynek europejski.
  • Przedsiębiorcy liczą na spełnienie tak często i chętnie podnoszonych deklaracji politycznych, że prywatny przedsiębiorca to pożądany partner dla państwa.
  • Polityka banków i ubezpieczycieli w stosunku do branży stalowej znacznie się poprawiła.

W 2017 roku słyszeliśmy o zwyżce cen surowców ciężkich. Jak ocenia Pan I kwartał 2018 roku? Czy faktycznie możemy mówić o podtrzymanej tendencji w branży?

- Pierwszy kwartał to rzeczywiście podwyżki wynikające ze wzrostu cen wielu surowców, który trwa od wielu miesięcy. Jednak podwyżki cen wyrobów gotowych były wzmocnione także brakiem dostępności towarów w hutach.

- Wchodzimy w kwartał stabilizacji cenowej – mówi Marek Żołubowski, prezes European Steel Group. Fot. mat. prasowe
- Wchodzimy w kwartał stabilizacji cenowej – mówi Marek Żołubowski, prezes European Steel Group. Fot. mat. prasowe


Koniunktura gospodarcza i inwestycyjna głównie w Europie Zachodniej spowodowała zwiększenie liczby zamówień, a w następstwie wzrost cen w pierwszym kwartale. Przy zaległościach produkcyjnych hut, spowodowanych remontami czy awariami, w 4. kwartale 2017 roku pojawiły się ograniczenia w dostępie do materiału, co również powoduje dalsze podwyżki cen wyrobów.

Wydaje się, że w drugim kwartale sytuacja będzie się stabilizować cenowo, także z powodu zapowiadanych korekt na niektórych surowcach. Po uzupełnieniu zapasów magazynowych przez dystrybutorów, zamówienia powinny wrócić do normalnego poziomu. Wszystko będzie i tak weryfikował klient końcowy, który przy dużych wzrostach cen będzie szukał tańszej oferty i ostateczne wyhamuje dalsze podwyżki.

Czytaj także: Stefan Dzienniak: Rynek mocy dobije przemysł energochłonny. Ta perspektywa przeraża

Jaki wpływ na rynek będzie miała decyzja USA o wprowadzeniu ceł importowych na stal i aluminium?

- Wprowadza ona dużą niepewność. Nie będzie dotyczyć bezpośrednio polskich producentów stali, jednak ograniczenia te mają dotknąć dostawców stali do Stanów Zjednoczonych z wielu krajów.

Należy się spodziewać, że część eksporterów, np. Chiny, mogą przekierować większe dostawy na rynek europejski. Znaczna podaż materiału w Europie będzie mieć w tej sytuacji wpływ także na ceny w Polsce. Europa musiałaby postawić tamę, nie tylko na materiał stalowy pochodzenia amerykańskiego, ale także chińskiego i innych. Problem dotyczyć będzie także wielu innych produktów. Wówczas możemy mieć do czynienia z wojną celną o światowym zasięgu.

W kolejnych 2-3 latach w Polsce spodziewane jest zwiększenie inwestycji infrastrukturalnych, co wesprze stronę popytową na stal. Czy w obecnej sytuacji gospodarczej jest to realne?

- Przedsiębiorcy w Polsce narażeni są na nieustanne zmiany systemu prawnego i podatkowego.

Prywatni pracodawcy traktowani są często, jak niewyczerpane źródło pieniędzy, po które państwo sięga, wprowadzając coraz to nowe zasady i restrykcje. Z pewnością możliwości rozwoju są większe, jednak wielu przedsiębiorców ogranicza swoje plany rozwojowe i często akumuluje środki, zamiast je inwestować, z obawy przed jutrem. Rozwój przedsiębiorstw oznacza nowe miejsca pracy, wyższe podatki, którymi może dysponować państwo, wzmocnienie rynku wewnętrznego i powiększanie przewagi na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy liczą na spełnienie tak często i chętnie podnoszonych deklaracji politycznych, że prywatny przedsiębiorca to pożądany partner dla państwa.

Jeśli projekty infrastrukturalne w kolejnictwie, energetyce, gazociągach czy też w innych dziedzinach będą faktycznie realizowane, to polscy przedsiębiorcy powinni na nich skorzystać. Szansą dla polskich firm, z której chce skorzystać także European Steel Group, jest koniunktura w wielu dziedzinach na zachodzie Europy.

Jak zmieniła się polityka banków i ubezpieczycieli w stosunku do branży stalowej na przestrzeni ostatnich dwóch lat? Czy zaszły tutaj istotne zmiany?

- Trzeba przyznać, że obecnie głównie zagraniczne banki i ich polskie spółki pracują z branżą stalową otwarcie i aktywnie. Są otwarte na finansowanie przedsiębiorców i aktywnie dostosowują swoje produkty do wymagań dzisiejszego biznesu.

Oczywiście nadal obowiązuje zasada wnikliwego analizowania sytuacji przedsiębiorstw, jednak firmy są przyzwyczajone do stałego monitoringu przez banki finansujące. W przypadku firm ubezpieczeniowych poziom współpracy z branżą jest kształtowany polityką właściciela firmy ubezpieczeniowej, najczęściej zagranicznego. Większość tych firm pracuje od lat stabilnie z branżą stalową, oczywiście są przypadki asekuracyjnego podejścia do branży, które wynikają z negatywnych doświadczeń tych firm z okresu kryzysu 2008-2009.

Kalkulator walutowy

  • Przelicz na:

  • Kurs z dnia: