19

maj
2017

EEC 2017: Polska potrzebuje więcej czasu, by ograniczyć ilość węgla w energetyce

Potrzeba większej elastyczności w polityce klimatycznej UE, na wzór podejścia, które legło u podstaw Porozumienia paryskiego z 2015 roku oraz konieczność przykładania należytej wagi do konkurencyjności europejskiego przemysłu - to główne wnioski z debaty „Polityka ochrony klimatu - kontynuacje i korekty” przeprowadzonej podczas IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.