17

maj
2017

Inwestorzy zagraniczni dostrzegają polski potencjał

Inwestycje zagraniczne w Polsce, szczególnie niemieckie, w znacznej części realizowane są przez firmy średniej wielkości, dla których Europa Środkowo-Wschodnia jest naturalnym obszarem rozwoju - przekonuje Marcin Diakonowicz, partner w firmie Deloitte.