01

kwi
2017

Przedsiębiorcy nie chcą podejmować przedsięwzięć gospodarczych? Goliszewski: "To mit!"

Na kontach i depozytach przedsiębiorstw według szacunkowych danych NBP w końcu stycznia spoczywało 255,6 mld zł. To potężne środki, które - o czym przypominają politycy - mogłyby stanowić rozwojowe paliwo dla gospodarki. Tymczasem firmy, mniej skłonne do inwestowania, lokują wolne środki na rynku finansowym, wybierając między narzędziami bezpiecznymi i formami niosącymi pewne ryzyko.

Zobacz także: BCC | Goliszewski Marek |