Rosnąca rola efektywności energetycznej układów napędowych

Główne przyczyny rosnącego zainteresowania problematyką efektywności energetycznej układów napędowych są natury ekonomicznej i wiążą się z poszukiwaniem sposobów ogra-niczania kosztów tych układów w całym cyklu ich życia, obejmującym fazy projektowania, produkcji, użytkowania i utylizacji

Podejście takie promują liczne dyrektywy Unii Europejskiej jak między innymi DYREKTYWA 2005/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię. Ich wspólnym celem jest obniżenie zużycia energii w całym cy-klu energetycznym, a więc również u odbiorców końcowych.

Wzrost efektywności energetycznej może być źródłem poważnych oszczędności. Dla przy-kładu, potencjał ekonomiczny wzrostu efektywności energetycznej w układach pompowych szacuje się nawet na 40 proc. obecnie zużywanej przez nie energii. Uzyskanie znaczącej po-prawy efektywności energetycznej tych układów uwarunkowane jest przeprowadzeniem optymalizacji w sposób kompleksowy uwzględniający jednocześnie specyfikę układu tech-nologicznego, efektywność energetyczną pomp, efektywność energetyczną silników elek-trycznych, oraz właściwy dobór układów zasilania i automatyki wyposażonych w przetwor-nice częstotliwości o ile ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia technologii i efektywności energetycznej.

Jedną z istotnych barier wzrostu efektywności energetycznej układów napędowych jest po-wszechne zastosowanie w nich silników elektrycznych o niskiej sprawności i stosowanie przestarzałych, energetycznie nieefektywnych metod regulacji prędkości obrotowej.
Opłacalność stosowania elektrycznych silników energooszczędnych może być mierzona poprzez porównanie kosztów ponoszonych w cyklu życia (LCC) dla silnika standardowego i energooszczędnego. Zależy ona od takich czynników jak: różnica cen silnika energoosz-czędnego i standardowego, cena energii elektrycznej, różnica sprawności przy różnych ob-ciążeniach silnika standardowego i energooszczędnego, stopień obciążenia silnika, roczny czas pracy silnika.

W krajach Unii Europejskiej, w tym także i w Polsce, poziomy efektywności energetycznej silników elektrycznych są przedmiotem dobrowolnego porozumienia producentów silników elektrycznych zrzeszonych w organizacji „European Committee of Manufacturers of Elec-trical Machines and Power Elektronics (CEMEP)". Porozumienie CEMEP przewiduje ist-nienie trzech klas sprawności energetycznej silników elektrycznych oznaczonych symbola-mi: eff1, eff2, eff3, przy czym silniki reprezentujące klasę eff1 charakteryzują się najwyższą sprawnością energetyczną.

Przykładem projektu, który ma za zadanie upowszechnienie na polskim rynku elektrycz-nych silników i układów energooszczędnych jest Polski Program Efektywnego Wykorzy-stania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP). Projekt ten jest realizowany przez dwie agencje wdrażające Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) i Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE). Celem projektu jest ograniczenie krajowej emisji gazów cieplarnianych przez bardziej efektywne wykorzystanie energii w elektrycz-nych układach napędowych. PEMP jest projektem dofinansowywanym i nadzorowanym przez Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (GEF).

W ramach projektu PEMP przewidziana jest realizacja czterech zadań.

Popularyzacja oraz wsparcie techniczne i biznesowe dla upowszechniania elektrycznych energooszczędnych silników i układów napędowych.

W Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) utworzone zostało Cen-trum PEMP, do którego zadań należy między innymi: upowszechnianie wiedzy o energo-oszczędnych napędach elektrycznych, wspieranie potencjalnych inwestorów w definiowa-niu zakresu przedsięwzięć i poszukiwaniu środków finansowych na ich realizację.

Działania związane z realizacją projektu popularyzowane są na stronie internetowej http://www.pemp.pl. Na w/w. stronie ukazuje się cyklicznie biuletyn PEMP. Centrum PEMP podejmuje szereg inicjatyw jak między innymi: „Zbuduj swój projekt” (szczegóły dostępne w biuletynie PEMP), współpraca w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „Mo-tor Challenge Program” (Centrum PEMP pełni funkcję „National Contact Point” tego pro-gramu), czy też przybliżenie polskim przedsiębiorcom działań promocyjnych Unii Europej-skiej dotyczących energooszczędnych układów napędowych, w ramach projektu 4EM-MCP.

Wdrożenia demonstracyjnych energooszczędnych układów napędowych.

Celem projektów demonstracyjnych jest zgromadzenie przekonywujących informacji o ko-rzyściach, jakie wynikają ze stosowania energooszczędnych układów napędowych.
Kierując się wyżej opisaną zasadą kompleksowego podejścia do zagadnienia efektywności energetycznej, poszczególne projekty demonstracyjne obejmują swym zakresem moderni-zację całego układu napędowego, obejmującego silnik elektryczny i urządzenia napędzane (pompy, wentylatory) oraz układy regulacji i sterowania (w tym przetwornice częstotliwo-ści).

W Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w miejscowości Rydułtowy zakończone zostało już wdrażanie pierwszego z czterech zdefiniowanych w dokumencie projektowym projek-tów demonstracyjnych. Implementacja kolejnego projektu ma miejsce w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Namysłowie. Obecnie prowadzone są uzgodnienia mające do-prowadzić do wdrożenia dwóch pozostałych projektów; w górnictwie węglowym oraz w przemyśle chemicznym.

Transformacja rynku poprzez wdrożenie programu dopłat do produkcji elektrycznych silników energooszczędnych.

Transformacja rynku prowadzona jest poprzez wdrażanie programu dopłat do elektrycznych silników energooszczędnych przeznaczonych dla polskich użytkowników. Program ten do-tyczy silników asynchronicznych, trójfazowych, dwu i czterobiegunowych, przeznaczonych do ruchu ciągłego S1, na napięcie 400 V oraz 500V, o mocy w zakresie od 0,75 do 160 kW.

Do udziału w programie zostali zakwalifikowani następujący Producenci: Besel S.A., Cel-ma S.A. Indukta S.A. i Siemens Sp. z o.o. i Tamel S.A. Uzyskiwane przez producentów do-płaty z programu PEMP do wyprodukowanych silników energooszczędnych mogą być przez nich przeznaczane na dodatkowe rabaty oferowane swoim klientom, dzięki czemu sil-niki energooszczędne stają się dostępne po niższych cenach.

Wspieranie polityki efektywności energetycznej w przemyśle w zakresie napędów energooszczędnych.

Celem tego zadania jest wsparcie polityki efektywności energetycznej państwa przy skon-centrowaniu się na poprawie efektywności energetycznej w napędach elektrycznych.

Zadaniem projektu PEMP jest również pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania w obszarze efektywnych energetycznie elektrycznych układów napędowych.

Z początkiem 2006 roku Fundacja EkoFundusz uruchomiła, w wyniku współpracy z projek-tem PEMP, nowy mechanizm finansowy dopłat do projektów o charakterze powtarzalnym. Umożliwia on uzyskanie dotacji na zadania związane z wymianą lub modernizacją napędów elektrycznych o mocach od 200 kW. W przypadku mechanizmu EkoFunduszu wspierana jest zarówno wymian silników na energooszczędne jak i modernizacja całego układu napę-dowego, obejmującego również urządzenia napędzane (pompy, wentylatory) oraz układy regulacji i sterowania (w tym układy płynnej regulacji prędkości obrotowej silników elek-trycznych). Szczegóły dotyczące zasad udzielania wsparcia znajdą się na stronach EkoFun-duszu http://www.ekofundusz.org.pl.

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Rosnąca rola efektywności energetycznej układów napędowych

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.221.156
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!