Wynagrodzenia inżynierów w głównych sektorach gospodarczych

Wynagrodzenia inżynierów w głównych sektorach gospodarczych
Fot. Adobe Stock/PTWP. Data dodania: 20 września 2022
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Autor: wnp.pl; BDI
  • Dodano: 15-11-2009 00:00

III kwartał 2009 roku inżynierowie mogą uznać za udany. Wg. Branżowych Raportów Płacowych, opracowanych przez analityków z Banku Danych o Inżynierach, w większości branż wynagrodzenia inżynierów wzrosły.

- Budownictwo, nieruchomości, development (+0,6%), energetyka, elektrotechnika (+2%), maszyny, urządzenia, narzędzia (+1,8%), informatyka - oprogramowanie sieci, telekomunikacja (+1,1%), motoryzacja (b.z), hutnictwo, metalurgia, branża metalowa (-5,8%), tworzywa sztuczne, chemia i petrochemia (-2,3%) - komentuje Anna Strożek, Starszy Specjalista ds. Analiz z Banku Danych o Inżynierach.

25% inżynierów z branży: budownictwo, nieruchomości, development zarobiło powyżej 7 000 PLN, były to głównie osoby powyżej trzydziestego pierwszego roku życia. W świetle najnowszych Branżowych Raportów Płacowych BDI, branża ta odnotowała najwyższe wynagrodzenia.

W branży maszyn, urządzeń i narzędzi co czwarty inżynier zarobił ponad 5 080 PLN, natomiast połowa nie przekroczyła progu 3 780 PLN, który w III kwartale wzrósł o 5,1%. To głównie młode osoby w przedziale wiekowym 21-25 oraz 26-30 lat. Najczęściej zajmują takie stanowiska jak: asystent (ŚRD 3 092 PLN), konstruktor (ŚRD 3 708 PLN), kontroler (ŚRD 3 160 PLN), młodszy konstruktor (ŚRD 2 924 PLN), operator (ŚRD 2 250 PLN), referent (ŚRD 2 483 PLN).

Największymi zarobkami mogli pochwalić się (poza dyrektorami) kierownicy produkcji ( ŚRD 6 510 PLN), kierownicy projektu (ŚRD 6 500 PLN), kierownicy serwisu (ŚRD 6 460 PLN). W branży energetycznej i elektrotechnicznej 10% pracowników zarobiło ponad 7 500 zł. Natomiast co drugi nie przekroczył progu 4 200 zł. Są to głównie osoby na takich stanowiskach jak: asystenci (ŚRD 2 667 PLN), elektrycy (ŚRD 3 125 PLN), inżynierowie budowy (4 042 PLN), konstruktorzy (3 767 PLN), referenci (ŚRD 2 718 PLN), serwisanci (ŚRD 3 133 PLN), specjaliści ds. ofertowania (ŚRD 3 453 PLN), specjaliści ds. technicznych (ŚRD 3 940 PLN).

Zatrudnieni w branży tworzyw sztucznych, chemii i petrochemii mogli pochwalić się równie wysokimi zarobkami. Co 10 inżynier zarobił tu ponad 8 000 zł, natomiast jedna czwarta inżynierów biorących udział w analizie wynagrodzeń nie przekroczyła progu 3 000 zł. Byli to głównie laboranci (ŚRD 1 836 PLN). Największe wynagrodzenia odnotowali kierownicy projektu (ŚRD 9 167 PLN), kierownicy utrzymania ruchu (ŚRD 8 423 PLN), kierownicy produkcji (SRD 7 633 PLN).

W branży: informatyka – oprogramowanie sieci, telekomunikacja 10% inżynierów zarobiło ponad 8 110 PLN. Byli to głównie kierownicy projektów (ŚRD 9 333 PLN). Połowa nie przekroczyła progu 4 200 PLN czyli m.in.: asystenci projektantów (ŚRD 2 880 PLN), serwisanci (ŚRD 2 800 PLN). Największymi zarobkami mogą pochwalić się osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat. Co czwarty specjalista w tym wieku zarabia ponad 9 000 PLN.

W branży motoryzacyjnej co drugi inżynier zarobił ponad 4 150 zł, m.in. automatycy (ŚRD 4 181 PLN), inżynierowie jakości (ŚRD 5 275 PLN), inżynierowie procesu (ŚRD 5 030 PLN), inżynierowie produktu (ŚRD 4 633 PLN), kierownicy działu (ŚRD 7 112 PLN), kierownicy produkcji (ŚRD 8 380 PLN), kierownicy projektu (ŚRD 7 833 PLN), kierownicy serwisu (ŚRD 5 278 PLN), dyrektorzy (ŚRD 8 391 PLN).

W hutnictwie, metalurgii i branży metalowej 50% inżynierów, biorących udział w analizie wynagrodzeń zarobiło poniżej 3 500 PLN, były to głównie osoby do trzydziestego roku życia, zajmujący takie stanowiska jak: kontroler (ŚRD 2 565 PLN), projektant (ŚRD 2 858 PLN), ślusarz (ŚRD 2 177 PLN), technolog (ŚRD 3 094 PLN). Co czwarty inżynier nie przekroczył progu 2 500 PLN. Tylko 10% inżynierów przekroczyło próg 6 190 PLN. To głównie pracownicy działów zarządzania (ŚRD 7 933 PLN), dyrektorzy (ŚRD 12 667 PLN).

Wynagrodzenia w poszczególnych branżach były zdeterminowane m.in. regionem. W województwie kujawsko-pomorskim na najwyższe płace mogli liczyć inżynierowie z branży budowlanej i developerskiej (ŚRD 7 420 PLN), w podkarpackim najlepiej opłacana była branża maszyn, urządzeń i narzędzi (ŚRD 6 143 PLN), w zachodniopomorskim hutnictwo, metalurgia i branża metalowa (ŚRD 4 993 PLN) oraz tworzywa sztuczne, chemia i petrochemia (ŚRD 5 550 PLN), w łódzkim również branża tworzyw sztucznych, chemii i petrochemii (ŚRD 8 189 PLN), w opolskim motoryzacja (ŚRD 6 025 PLN) oraz energetyka i elektrotechnika (ŚRD 7 050 PLN) natomiast największy spadek płac odnotowaliśmy w tym województwie w branży maszyn, urządzeń i narzędzi (-14,3%) oraz w motoryzacji (-15,1%). W woj. warmińsko-mazurskim najwyższą średnią odnotowała energetyka i elektrotechnika (ŚRD 6 305 PLN) natomiast największy spadek płac branża motoryzacyjna (-18,6%) oraz budowlana i developerska (-18%). W województwie mazowieckim, w III kwartale 2009 roku, najwyższą średnią odnotowaliśmy w branży budowlanej i developerskiej - na poziomie 7 042 PLN, w branży informatycznej - 6 115 PLN, w branży tworzyw sztucznych, chemii i petrochemii - 5 822 PLN oraz w hutnictwie, metalurgii i branży metalowej - 4 899 PLN. W woj. pomorskim najwyżej uplasowała się branża energetyczna i elektrotechniczna ze średnią 6 565 PLN, natomiast największy spadek odnotowała branża hutnicza, metalurgiczna i metalowa: - 23,8%. W woj. świętokrzyskim hutnictwo, metalurgia i branża metalowa również wypadły najsłabiej. Na tle innych branż spadek płac wyniósł tu -32,9%. Z kolei w budownictwie wysokie spadki płac, w skali kwartału, odnotowaliśmy w woj. śląskim (-17,4%). W branży energetycznej i elektrotechnicznej również najsłabiej wypadło woj. śląskie (-4,9%), a także wielkopolskie (-6,5%). W branży maszyn, urządzeń i narzędzi największy spadek odnotowało woj. podlaskie (-7,9%) natomiast w branży IT woj. lubuskie (-12,1%). Mimo takiego spadku płac, lubuskie znalazło się na drugim miejscu, zaraz po woj. mazowieckim jeśli chodzi o najwyższe średnie wynagrodzenie w branży IT (ŚRD 5 933 PLN).

Najlepiej opłacanymi stanowiskami pracy (poza dyrektorskimi) w poszczególnych branżach były: Starszy Konsultant (ŚRD 11 267 PLN), Kierownik Projektu (ŚRD 10 537 PLN) oraz Kierownik ds. Kosztów (ŚRD 10 633 PLN) w branży „Budownictwo, nieruchomości, development”; Kierownik Projektu (ŚRD 9 167 PLN), Kierownik Utrzymania Ruchu (ŚRD 8 423 PLN), Kierownik Produkcji (ŚRD 7 633 PLN) w branży „Tworzywa sztuczne, chemia i petrochemia”; Kierownik Budowy (SRD 7 503 PLN), Kierownik Działu (ŚRD 6 450 PLN), Koordynator (ŚRD 5 585 PLN) w branży „Elektrotechnika i energetyka”; Kierownik Działu (ŚRD 5 252 PLN), Kierownik Produkcji (ŚRD 4 650 PLN), Mistrz (ŚRD 4 600 PLN) w branży „Hutnictwo, metalurgia, branża metalowa”; Kierownik Projektów (ŚRD 9 333 PLN), Kierownik Projektu (ŚRD 6 425 PLN), Programista (ŚRD 4 661 PLN) w branży „Informatyka – oprogramowanie sieci, telekomunikacja”; Kierownik Produkcji (ŚRD 6 510 PLN), Kierownik Projektu (ŚRD 6 500 PLN), Kierownik Serwisu (ŚRD 6 460 PLN) w branży Maszyny, Urządzenia, Narzędzia”; Kierownik Produkcji (ŚRD 8 380 PLN), Kierownik Projektu (ŚRD 7 833 PLN), Kierownik Działu (ŚRD 7 112 PLN) w branży „Motoryzacja”.

Stanowiska kierownicze niezmiennie są najwyżej opłacane. Dominują kierownicy projektów, produkcji oraz działów. Jednak dział działowi nie równy. I tak, w budownictwie, nieruchomościach i developmencie, mimo 7,5-procentowego spadku wynagrodzeń najwyżej opłacany był dział zarządzania (ŚRD 10 746 PLN) oraz inwestycji i wdrożeń (ŚRD 10 047 PLN. Średnia wieku osób w tych działach wyniosła odpowiednio: 39 i 38 lat. W branży energetycznej i elektrotechnicznej najlepiej opłacanym działem był również dział zarządzania (ŚRD 6 259 PLN), a następnie inspekcji i nadzoru (ŚRD 5 733 PLN) oraz inwestycji i wdrożeń (ŚRD 5 355 PLN). W sektorze maszyn, urządzeń i narzędzi najkorzystniej wypadł dział zarządzania (ŚRD 9 292 PLN) oraz marketingu i sprzedaży (ŚRD 5 419 PLN). Najgorzej dział analiz, planowania i dokumentacji (ŚRD 2 801 PLN). W branży tworzyw sztucznych, chemii i petrochemii, w wysokości płac, również prowadził dział zarządzania (ŚRD 8 300 PLN), drugi był dział marketingu i sprzedaży (ŚRD 6 980 PLN), a na trzecim miejscu dział serwisu i utrzymania ruchu (ŚRD 5 713 PLN). W branży IT najlepiej opłacanym działem był dział inwestycji i wdrożeń (ŚRD 6 526 PLN), zarządzania (ŚRD 5 530 PLN), marketingu i sprzedaży (ŚRD 5 314 PLN). Najniższe płace otrzymali pracownicy logistyki i zaopatrzenia (ŚRD 3 837 PLN). W motoryzacji podobnie, na pierwszym miejscu dział zarządzania (ŚRD 7 228 PLN), dalej dział logistyki i zaopatrzenia (ŚRD 6 535 PLN). Najniższe płace otrzymali pracownicy działu transportu (SRD 2 130 PLN) oraz analiz, planowania i dokumentacji (ŚRD 3 487 PLN). I na koniec hutnictwo, metalurgia i branża metalowa – tu ponownie najlepiej wypadł dział zarządzania (ŚRD 7 933 PLN), zaś najniższe płace odnotowaliśmy w dziale inspekcji i nadzoru (ŚRD 3 224 PLN).

Największe wynagrodzenia, w III kwartale 2009 roku, otrzymali: 28-letni Inżynier Budowy z woj. kujawsko-pomorskiego, zarządzający grupą od 26 do 100 osób w firmie zatrudniającej od 50 do 249 osób: 49 660 PLN (budownictwo, nieruchomości, development), na drugim miejscu znalazł się 54-letni Dyrektor ds. Dostaw z woj. łódzkiego, zarządzający grupą powyżej 100 osób w firmie zatrudniającej powyżej 250 osób: 21 000 PLN (tworzywa sztuczne, chemia i petrochemia), na trzecim 51-letni Dyrektor ds. Jakości z woj. śląskiego, zarządzający grupą pow. 100 osób w firmie zatrudniającej powyżej 250 osób: 20 000 PLN (hutnictwo, metalurgia, branża metalowa) oraz 50-letni Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych z woj. mazowieckiego, pracujący w firmie pow. 250 osób: 20 000 PLN (maszyny, urządzenia, narzędzia), na czwartym 41-letni Dyrektor ds. Jakości i Zarządzania Ryzykiem z woj. dolnośląskiego, zarządzający grupą 26-100 osób w firmie pow. 250 osób: 19 000 PLN (motoryzacja), na piątym 56-letni Wiceprezes z woj. pomorskiego, pracujący w firmie zatrudniającej 10-49 osób: 18 000 PLN (energetyka, elektrotechnika) i na szóstym 40-letni Starszy Kierownik Projektu z woj. mazowieckiego, zarządzający grupą 4-10 osób w firmie pow. 250 osób: 17 000 PLN (informatyka – oprogramowanie sieci, telekomunikacja).

 

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wynagrodzenia inżynierów w głównych sektorach gospodarczych

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.147.50
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!