PARTNERZY PORTALU

FBSerwis pręży muskuły. Pod skrzydłami Budimeksu chce sięgnąć miliarda

FBSerwis pręży muskuły. Pod skrzydłami Budimeksu chce sięgnąć miliarda
Zdaniem Artura Pielecha, FBSerwis i Budimex są komplementarne, jeśli chodzi o świadczone usługi i praktycznie w żaden sposób nie dublują swojej działalności. fot. PTWP (Piotr Waniorek)
  • Ten tekst jest częścią STREFY PREMIUM WNP.PL
  • Autor: Tomasz Elżbieciak
  • Dodano: 19-03-2019 06:02

Władze Budimeksu sygnalizowały, że ich ambicją jest to, aby FBSerwis w ciągu kilku lat osiągnął poziom 1 mld zł przychodów rocznie. Taki rozwój będzie wymagał kolejnych akwizycji, dlatego spodziewamy się, że Budimex wesprze nas w osiągnięciu tego celu - podkreślił prezes FBSerwis Artur Pielech w rozmowie z portalem WNP.PL.

  • Rok 2018 grupa FBSerwis, zajmująca się m.in. utrzymaniem dróg i gospodarką odpadami, odnotowała duży wzrost przychodów, a także zysków operacyjnych EBITDA i EBIT.
  • W 2019 r. grupa zakłada m.in. przekroczenie poziomu 400 mln zł przychodów, zwiększenie zatrudnienia o ok. 100 osób, a także poszukiwanie kolejnych okazji do przejęć.
  • W tym roku istnieje też szansa, że FBSerwis po raz pierwszy zanotuje zysk netto, w czym może pomóc przejęcie pełnej kontroli nad spółką przez Budimex. 

- Ubiegłoroczne przychody wzrosły o prawie 40 proc. - do 372 mln zł, a EBITDA o 95 proc. - do 50,6 mln zł. Odnotowaliśmy też dobry wynik EBIT, który wyniósł blisko 16 mln zł wobec -0,2 mln zł rok wcześniej - poinformował Pielech.

- Ponadto w 2018 r. po raz pierwszy odnotowaliśmy zysk brutto, mimo wciąż wysokich kosztów finansowych związanych z obsługą długu zaciągniętego u udziałowców na potrzeby dotychczasowych akwizycji - dodał.

Jak wyjaśnił prezes, istotny wpływ na wyniki finansowe w 2018 r. miało to, że FBSerwis nie dokonał żadnej akwizycji.
Z drugiej strony po raz pierwszy przez cały rok spółka konsolidowała wyspecjalizowaną w gospodarce odpadami grupę Trans-Formers, która została zakupiona w czerwcu 2017 r., co miało istotny wpływ na wzrost przychodów. Ponadto wzrost przychodów udało się też osiągnąć dzięki rozwojowi organicznemu.

Największym biznesem FBSerwis pozostaje sektor usług środowiskowych, który w 2018 r. dał 232 mln zł przychodów (+45 proc.). EBITDA i EBIT w tym segmencie wzrosły o kolejno 77 proc. i 153 proc.

Drugim segmentem pod względem przychodów było utrzymanie infrastruktury drogowej, które przyniosło 92 mln zł (+22 proc.). Prezes przyznał, że biznes ten miał w ubiegłym roku duże problemy związane z rentownością, co spowodowało duże spadki na poziomie EBITDA (-172 proc.) i EBIT (-573 proc.).

- Problemy spowodowało kilka bardzo nierentownych kontraktów dla GDDKiA. Wiele wskazuje na to, że najgorsze w tym segmencie mamy już za sobą i w tym roku wrócimy do rentowności - zaznaczył Pielech.

Natomiast trzeci pod względem wielkości w ubiegłym roku był sektor utrzymania nieruchomości i oświetlenia ulicznego, który odnotował wzrost przychodów do 48,6 mln zł (+46 proc.) oraz wyników EBITDA (+149 proc.) i EBIT (+178 proc.).

Zyski operacyjne poszczególnych segmentów nie sumują się na ogólny wynik z uwagi na koszty ogólnego zarządu na poziomie grupy.

Zatrudnienie wzrośnie

Aktualnie FBSerwis zatrudnia w grupie ok. 1250 osób, z czego ponad 1 tys. to pracownicy etatowi, a pozostali to współpracownicy, odpowiedzialni głównie za sezonowe prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg.
- Zakładamy dalszy wzrost zatrudnienia w 2019 r. z uwagi na pozyskanie kontraktów w nowych lokalizacjach, które dotyczą m.in. odbioru odpadów w Kluczborku czy utrzymania dróg w woj. świętokrzyskim. Dlatego najpewniej załoga wzrośnie o ponad 100 osób - poinformował prezes.

- W 2018 r. praktycznie zrezygnowaliśmy z zatrudniania pracowników ze Wschodu. Ze wzrostem kosztów radzimy sobie, podnosząc ceny naszych usług w przetargach, co pozwala dbać o rentowność - dodał.
Pielech zwrócił też uwagę na to, że w głównym biznesie, czyli sektorze odpadowym, kontrakty są najczęściej jednoroczne, przez co nie są one tak narażone na wzrost kosztów jak w przypadku 6-7-letnich umów na utrzymanie dróg.

- Dlatego GDDKiA, podobnie jak w przypadku kontraktów budowlanych, powinna też wprowadzić waloryzację w umowach na utrzymanie dróg. Z waloryzacją umów spotykamy się w sektorze utrzymania nieruchomości, gdzie pracujemy dla klientów prywatnych - wyjaśnił prezes.

Podsumowując miniony rok zaznaczył również, że choć zatrudnienie w grupie wzrosło o ponad 18 proc., to przychody urosły o niemal 40 proc.

Z podwykonawców FBSerwis korzystał głównie przy kontraktach związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz nawierzchni dróg - z uwagi na budowlany charakter tych zleceń.
 - W ubiegłym roku wygraliśmy ok. 40 proc. przetargów, w których wystartowaliśmy, więc jest to bardzo wysoka skuteczność. Średnia wartość pozyskanego kontraktu to ok. 3 mln zł. Skupiamy się więc na przetargach, w których mamy duże szanse na pozyskanie zleceń - podkreślił Pielech.

Budimex doda mocy

Aktualnie 51 proc. udziałów w FBSerwis ma hiszpański Ferrovial, a pozostałe 49 proc. należy do Budimeksu. Ferrovial jest też większościowym akcjonariuszem samego Budimeksu.

FBSerwis obecnie m.in. utrzymuje drogi GDDKiA o łącznej długości blisko 1,2 tys. km, a także odbiera odpady komunalne od 0,5 mln mieszkańców w pięciu województwach.

Do tego prowadzi również regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - w woj. łódzkim, małopolskim oraz dwie w woj. dolnośląskim, a także posiada dwa składowiska odpadów.

Ponadto odpowiada za modernizację infrastruktury oświetleniowej oraz utrzymanie techniczne budynków, obiektów przemysłowych i sportowych.
W grudniu 2018 r. ogłoszono rozpoczęcie negocjacji, dzięki którym do końca pierwszego kwartału 2019 r. największa grupa budowlana w Polsce ma przejąć pełną kontrolę nad FBSerwis.

- Myślę, że dzięki naszemu lokalnemu zarządzaniu i doświadczeniu Ferrovialu uda nam się przyspieszyć tempo rozwoju FBSerwis i całej grupy Budimex - mówił pod koniec ubiegłego roku Dariusz Blocher, prezes Budimeksu, w rozmowie z WNP.PL.

Zdaniem Artura Pielecha FBSerwis i Budimex są komplementarne jeśli chodzi o świadczone usługi i praktycznie w żaden sposób nie dublują swojej działalności.

- Dlatego zakładamy, że jeśli dojdzie do przejęcia FBSerwis przez Budimex, to dojdzie do intensyfikacji współpracy, zwłaszcza w sektorze utrzymania dróg. Kontrakty te zawierają istotny komponent budowlany, związany z naprawą nawierzchni czy obiektów - wskazał prezes.

- Istnieje też możliwość wykorzystania współpracy w sektorze nieruchomości, a mianowicie chcielibyśmy oferować nasze usługi utrzymania w budynkach, których Budimex jest generalnym wykonawcą - dodał.
Jak poinformował, ostrożnie założonym celem na 2019 r. jest przebicie pułapu 400 mln zł przychodów.

- To konserwatywny cel i jestem pewien, że powinniśmy go przekroczyć. Również w tym roku istnieje duża szansa, że po raz pierwszy pokażemy zysk netto. Jest to tym bardziej możliwe, że Budimex zapowiada możliwość oddłużenia FBSerwis, gdy przejmie nad nim pełną kontrolę - stwierdził Pielech.

Inwestycje i akwizycje

Jak przekazał Pielech, wśród planów rozwojowych dla sektora odpadów FBSerwis ma rozwijanie produkcji paliw alternatywnych, a także wejście w sektor usług związanych z termiczną utylizacją odpadów, przede wszystkim frakcji kalorycznej.

- Tu liczymy na współpracę z klientami samorządowymi i przemysłowymi, dla których moglibyśmy wybudować, a potem eksploatować odpowiednie instalacje. To pomysł na długoterminowy biznes. Ponadto coraz mocniej wchodzimy też w usługi związane z odbiorem odpadów od klientów przemysłowych - wyjaśnił.

Prezes, komentując temat zamówień in-house (możliwość zlecania prac spółkom własnym zamawiającego - red.), zwrócił uwagę, że działa on już od kilku lat, co pozwala w pewnym stopniu ocenić jego wpływ na rynek odbioru odpadów.

- Po tym czasie widać, że poza tymi samorządami, które za nim mocno optowały, nie zyskuje on większej popularności. Jednocześnie widać, że w niektórych samorządach, które stosują in-house, dostrzegany jest negatywny brak konkurencji rynkowej w realiach mocno rosnących kosztów - ocenił Pielech.

- Jej brak nie motywuje do podnoszenia efektywności i dbania o koszty. Dlatego długoterminowo nie wierzę w in-house, który będzie coraz większym obciążeniem finansowym dla mieszkańców płacących za odbiór odpadów- dodał.
FBSerwis pracuje nad kolejnymi akwizycjami w sektorze odpadów. Grupa spodziewa się, że rynek będzie sprzyjał konsolidacji, bo rosnące koszty, coraz ostrzejsze prawo i trudności z dostępem do pracowników będą barierą rozwojową dla wielu firm.

- Zależy nam na podmiotach, które są właścicielami regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gdyż sam ten fakt zapewnia dopływ odpadów - wyjaśnił prezes.

- Interesują nas też przejęcia w sektorze utrzymania nieruchomości i efektywności energetycznej, ale trudno znaleźć tu podmioty o odpowiedniej skali, które dałyby nam wartość dodaną - dodał.

FBSerwis oczekuje również, że rynek modernizacji oświetlenia ulicznego, na którym firma jest jednym z największych graczy, będzie rozwijał się jeszcze przez wiele lat.

- Samorządy widzą, że wzrost cen energii elektrycznej w dłuższym terminie będzie nieunikniony, a to stanowi motywację do modernizowania oświetlenia na energooszczędne - powiedział Pielech.

Koniunktura i perspektywy

Prezes poinformował, że samorządy i GDDKiA odpowiadają za ok. 95 proc. przychodów FBSerwis. Jego zdaniem, przy obecnej koniunkturze w gospodarce nie należy mieć obaw, że kondycja finansowa tych podmiotów mogłaby ulec pogorszeniu, przez co i perspektywy rozwoju FBSerwis napotkałyby na przeszkodę.

- Większa niepewność dotyczy perspektyw po 2022 r., bo nie wiemy wciąż, jaki będzie kolejny budżet UE dla Polski. Trudno oszacować, jak duży wpływ na rozwój polskiej gospodarki może mieć spadek unijnego finansowania, a będące dla niego alternatywą partnerstwo publiczno-prywatne wciąż rozwija się dosyć powoli - wskazał prezes.

Dodał, że dotychczas główny wpływ na biznes grupy miały bieżące zmiany prawne w sektorze odpadowym. Prezes Pielech ocenił, że Ministerstwo Środowiska chce rozwiązać problemy, które pojawiają się w tym sektorze, związane m.in. z pożarami magazynowanych odpadów.

- W dużej mierze mogą one wynikać z trudności z zagospodarowaniem frakcji kalorycznej odpadów, której nie można składować, a jednocześnie nie nadaje się ona do recyklingu. Brak jest też odpowiednich zakładów - poza cementowaniami - które mogłyby te odpady zagospodarować, gdyż działające spalarnie przetwarzają odpady zmieszane - wskazał szef FBSerwis.
Natomiast odnosząc się do sektora drogowego przyznał, że widoczna jest zmiana w podejściu GDDKiA do firm na model bardziej partnerski.

- Rynek budownictwa drogowego jest ogromny, dlatego mamy nadzieję, że działania branży, które przełożyły się na wprowadzenie nowych zasad waloryzacji kontraktów budowlanych, zaowocuje również wprowadzeniem analogicznych zasad w segmencie utrzymania dróg. To pozwoli temu rynkowi na stabilizację i dalszy rozwój - podkreślił Pielech.

FBSerwis chciałby też wyjść z inicjatywą, aby wspólnie z GDDKiA i innymi firmami z branży pomyśleć nad programem dotyczącym bezpieczeństwa osób pracujących przy utrzymaniu dróg.

- Chcemy zwiększyć świadomość kierowców w tym temacie, gdyż niestety wciąż dochodzi do wielu wypadków, w których poszkodowanymi są pracownicy utrzymujący drogi - podsumował prezes.

 

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

KOMENTARZE (1)

Do artykułu: FBSerwis pręży muskuły. Pod skrzydłami Budimeksu chce sięgnąć miliarda

  • FBeka 2019-03-19 15:43:03
    Piękna propaganda, maili umowę z GDDKiA w Zielonej Górze na utrzymanie dróg w Rejonie Żary i po około 1,5 roku z 5 planowanych UCIEKLI!!!

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.4.127
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!