Miliardy na torach. 10 największych inwestycji na finiszu

Miliardy na torach. 10 największych inwestycji na finiszu
Krajowy Program Kolejowy jest wart ok. 76 mld zł. fot. mat. pras. Budimex

Wartość dziesięciu największych inwestycji kolejowych, których zakończenie zaplanowano w 2021 r., wynosi ok. 6,2 mld zł netto - wynika z informacji przekazanych portalowi WNP.PL przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

 • W tym roku powinniśmy doczekać się finału wielu ważnych inwestycji dla ruchu pasażerskiego oraz towarowego. Postawiliśmy przyjrzeć się dziesięciu największym projektom (pod względem wartości).
 • Skompletowaliśmy informacje na temat bieżącego stanu zaawansowania robót, a także efektów, które dla przewoźników i pasażerów mają przynieść zrealizowane prace.
 • Uzupełniliśmy je również o dane dotyczące wartość poszczególnych zadań oraz ich generalnych wykonawców. Zapraszamy do zapoznania się z dziesiątką największych przedsięwzięć.

1. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek granica woj. dolnośląskiego - Czempiń”Wartość inwestycji: ok. 1,5 mld zł netto
Źródło finasowania: instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Lata realizacji: 2017-2021
Wykonawca: Torpol


Efekty inwestycji:

 • skrócenie czasu przejazdu między Czempiniem a Wrocławiem do ok. 1:30 h dla najszybszych pociągów - dzięki podwyższeniu prędkości jazdy pociągów do 160 km/h, a towarowych - do 120 km/h
 • poprawa przepustowości linii
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji przejazdów kolejowo – drogowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań
 • wyższy komfort podróży dzięki modernizacji peronów
 • lepszy dostęp do kolei

Zakres prac - co zostało już zrobione:

 • wymiana torów i sieci trakcyjnej na całym odcinku
 • modernizacja 22 peronów w 11 miejscowościach (5 stacji i 6 przystanków), m.in. Kościan, Leszno, Rawicz - perony zadaszone, wyższe, z jasnym oświetleniem. Na stacjach windy w przejściach podziemnych, na przystankach pochylnie
 • montaż nowych urządzeń sterowania
 • budowa bezkolizyjnych skrzyżowań: kierowcy korzystają z tunelu drogowego/wiaduktu kolejowego w Kościanie (na ul. Młyńskiej) oraz wiaduktów drogowych w Klonówcu i Lesznie (na ul. Wilkowickiej)
 • kończą się prace okołotorowe, bez wpływu na ruch pociągów oraz rozbudowa przejścia podziemnego na stacji w Lesznie
 • dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowo drogowym powstaje nowy tunel drogowy na ul. Gostyńskiej w Kościanie oraz na ul. Świętojańskiej w Rawiczu, budowa wiaduktu drogowego w Bojanowie (Pakówce) oraz budowa tunelu drogowy w Rawiczu na ul. Piłsudskiego

2. Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu GdańskWartość inwestycji: 1,1 mld zł netto
Źródło finasowania: instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Lata realizacji: 2019-2021
Wykonawca: konsorcjum Torpol oraz Intercor


Efekty inwestycji:

 • dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów
 • dostosowanie parametrów infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T
 • zapewnienie możliwości dojazdu składów pociągów trakcją elektryczną bezpośrednio do wybranych rejonów portu
 • skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń
 • poprawa przepustowości i skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg
 • zwiększenie dostępności transportu kolejowego
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków
 • znaczna poprawa warunków przewozu towarów koleją - umożliwienie kursowania dłuższych i cięższych pociągów (o długości 750 m i nacisku 22,1 tony na oś)
 • mniejsze oddziaływanie kolei na środowisko

Zakres wszystkich prac:

 • przebudowa 72 km torów na dojeździe do portu oraz na obszarze modernizowanych stacji
 • modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych
 • zabudowa 221 rozjazdów
 • modernizacja stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z rejonem Gdańsk Wiślany
 • budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu wraz drogami dojazdowymi
 • rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania; nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia i systemy telekomunikacyjne
 • nowa sieć trakcyjna
 • przebudowa obiektów inżynieryjnych: 3 mosty, 2 wiadukty i 18 przepustów

Prace wykonane:

 • na modernizowanych stacjach oraz dostępie do nich łącznie wymieniono ponad 35 km torów oraz zabudowano 105 rozjazdów
 • gotowy jest tor (LK 249) na szlaku Gdańsk Główny-Gdańsk Zaspa Towarowa, "zakres torowy" na stacji Gdańsk Wiślany, tor na Westerplatte oraz tor na stacji Gdańsk Kanał Kaszubski
 • oddano do użytku nową nastawnię na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa
 • postępuje budowa nowego wiaduktu drogowego nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ciągu ul. Ku Ujściu, przebudowa mostu na rzece Strzyży oraz przejścia podziemnego w obrębie byłego przystanku Gdańsk Kolonia

3. Modernizacja trasy Poznań Główny-Rokietnica-Wronki w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie"Wartość inwestycji: na odcinku Poznań-Wronki to ok. 1 mld zł (ok. 4,1 mld zł dla całej inwestycji) netto
Źródło finasowania: instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Lata realizacji: 2018-2021
Wykonawca: Trakcja (Poznań-Rokietnica), Budimex (Rokietnica-Wronki)


Efekty inwestycji:

 • skrócenie czasu przejazdu pociągiem ze Szczecina do Poznania o około 50 min: do ok. 1:50 h
 • poprawa przepustowości linii
 • wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego (m.in. nowoczesny system sterowania ruchem, modernizacja przejazdów)
 • wyższy komfort podróży (nowe perony),
 • dogodniejszy dostęp do kolei

Co zostało zrobione:

 • przebudowano 12 peronów na stacjach i przystankach (docelowo będzie 16 nowych peronów) - m.in. Poznań Wola, Kiekrz, Pamiątkowo, Baborówko, Rokietnica, Szamotuły, Pęckowo, Wronki
 • przebudowane perony są wyższe, wyposażone m.in. w jasne oświetlenie, ławki, dostęp zwiększają pochylnie, na stacjach będą windy w nowych przejściach podziemnych (m.in. Rokietnica, Wronki i Szamotuły)
 • Między stacjami i przystankami pociągi jeżdżą jednym nowym torem z nową siecią trakcyjną m.in. na odcinkach Poznań POD-Kiekrz, Rokietnica-Szamotuły, Szamotuły-Pęckowo, a także Pęckowo-Wronki. Trwają roboty na pozostałych szlakach


Prace w realizacji:

 • postępują prace na pozostałych peronach (m.in. Wronki, Szamotuły, Pęckowo) i przy budowie przejść podziemnych
 • realizowana jest przebudowa mostu we Wronkach (prace zakończone na jednej nitce, kontynuowana jest przebudowa sąsiedniej)
 • wykonawca pracuje na pozostałych szlakach, m.in. Pęckowo0-Wronki i Szamotuły-Rokietnica

4. Modernizacja odcinków Otwock-Pilawa i Nałęczów-Lublin w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk"

Wartość inwestycji: ok. 1 mld zł dla umów na odcinki Otwock-Pilawa i Nałęczów-Lublin
Źródło finasowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Lata realizacji: 2017-2021
Wykonawca: Track Tec Construction - odc. Nałęczów-Lublin
Wartość: 627,7 mln zł netto


Efekty inwestycji: na odcinku Dęblin-Nałęczów-Lublin:

 • skrócenie czasu przejazdu między Dęblinem a Lublinem do ok. 50 minut dla najszybszych pociągów dalekobieżnych, a do ok. 1h 10 min minut dla pociągów regionalnych
 • poprawa przepustowości linii
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych
 • wyższy komfort podróży dzięki modernizacji peronów
 • lepszy dostęp do kolei


Zakres prac - co zostało zrobione:

 • wymiana torów i sieci trakcyjnej na całym ponad 70-kilometrowym odcinku Dęblin-Lublin
 • modernizacja 34 peronów na 17 stacjach i przystankach (m.in. Nałęczów, Puławy, Motycz, Lublin Główny)
 • budowa nowego przystanku Lublin Zachodni, 14 przejazdów kolejowo-drogowych z nowymi urządzeniami
 • 4 nowe przejścia podziemne (w Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim)
 • przebudowa 7 mostów i 5 wiaduktów oraz 20 mniejszych obiektów inżynieryjnych, 161 wymienionych rozjazdów

Prace w realizacji - wykonywane są jeszcze prace bez wpływu na ruch pociągów:

 • na stacji Lublin Główny: budowa wiaty peronowej na peronie nr 3, dokończenie budowy wiaty na peronie nr 1, prace wykończeniowe w przejściu podziemnym (bez ograniczeń dla ruchu pieszych)
 • kontynuacja robót na obiektach inżynieryjnych nad ul. Męczenników Majdanka, Diamentowa, Janowska, rzeką Czerniejówka, Bystrzyca
 • trwa budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin-Warszawa (nr 7) a linią Lublin- Stalowa Wola (nr 68), wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Prace potrwają do listopada 2021 r.
 • roboty wykończeniowe przy budowie kładki w miejscowości Konopnica

Wykonawca: konsorcjum Budimex oraz Ferrovial Agroman - odc. Otwock-Pilawa
Wartość: 390,1 mln zł netto


Efekty inwestycji:

 • skrócenie czasu przejazdu między Otwockiem a Pilawą do ok. 17 minut dla najszybszych pociągów dalekobieżnych, a do ok. 30 minut dla pociągów regionalnych
 • znaczna poprawa przepustowości linii - dzięki budowie drugiego toru
 • wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań
 • wyższy komfort podróży dzięki modernizacji peronów, lepszy dostęp do kolei


Zakres prac - co zostało zrobione:

 • wymiana torów i sieci trakcyjnej na całym odcinku, budowa drugiego toru na całym 26-kilometrowym odcinku
 • modernizacja 21 peronów na 3 stacjach (Otwock, Celestynów, Pilawa) i 7 przystankach (Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki, Augustówka)
 • modernizacja 12 przejazdów kolejowo-drogowych, 5 nowych przejść podziemnych (3 w Otwocku, Celestynów, Pilawa), 6 przebudowanych wiaduktów kolejowych
 • 2 nowe skrzyżowania bezkolizyjne (Otwock - ul. Majowa, ul. Żeromskiego), 87 wymienionych rozjazdów

Prace w realizacji:

 • wykonywane są prace okołotorowe, porządkowe, wykończeniowe, bez wpływu na ruch pociągów
 • dokończenie budowy dróg dojazdowych przy tunelu drogowym/wiadukcie kolejowym na ul. Żeromskiego/Filipowicza w Otwocku
 • usuwanie usterek, porządkowanie terenu

5. Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Opole Zachodnie, odcinek Opole Groszowice-Kędzierzyn-KoźleWartość inwestycji:
412 mln zł netto
Źródło finansowania: instrument „Łącząc Europę” (CEF)
Lata realizacji: 2017-2021
Wykonawca: konsorcjum Porr oraz Trakcja System

Efekty inwestycji:

 • podróż koleją między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem skróci się z 50 do ok 25 minut
 • poprawa obsługi podróżnych - łącznie 10 stacji i przystanków będzie miało nowe perony, dostosowane do obsługi osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się
 • poprawa przepustowości trasy, wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym
 • szybszy i sprawniejszy przewóz towarów na międzynarodowej trasie E30


Co zostało już zrobione:

 • pociągi już jadą po dwóch nowych torach na odcinku 25 km od Raszowej przez Zdzieszowice, Gogolin do stacji Przywory Opolskie
 • wykonawca przebudowuje pozostałe tory na odcinkach: Kędzierzyn-Koźle-Raszowa i Przywory Opolskie-Opole Groszowice.
 • podróżni korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach. W Kędzierzynie-Koźlu gotowe są perony nr 2 i 3.
 • przygotowywane są perony nr 1 i 4. Wygodny dostęp do pociągów gwarantują także nowe perony m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie i Górażdżach oraz na przystanku w Jasionie
 • pociągi kursują przebudowanymi mostami na jednym z dwóch torów nad kanałem Gliwickim (o dł. 80 m) i nad rzeką Kłodnicą (dł. 67 m). Obecnie trwa przebudowa przepraw mostowych w równoległym torze.

6. Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie Wartość inwestycji: 380 mln zł netto
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Lata realizacji: 2017-2021
Wykonawca: ZUE

Zakres inwestycji - co zostało zrobione:

 • wymieniono 88 km torów i sieci trakcyjnej
 • przebudowano perony na stacjach Myszków oraz Poraj i 8 przystankach: Częstochowa Raków, Korwinów, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko, Myszków Nowa Wieś, Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe Pole (na przystankach Żarki Letnisko i Myszków Mrzygłód oraz na stacji Poraj nowe przejścia podziemne zapewnią bezpieczne dojście na perony)
 • nowe rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem zapewniają sprawny przejazd pociągów
 • wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego dzięki nowej nastawni w Poraju i zmodernizowanym 15 przejazdom kolejowo-drogowym
 • sprawniejsze podróże i przewóz towarów po wyremontowanych 34 obiektach inżynieryjnych (w tym 20 mostów i 2 wiadukty)


Efekty inwestycji:

 • krótsze podróże między Częstochową a Zawierciem o ok. 10 minut (efektem będą jeszcze lepsze połączenia kolejowe z Warszawy do Koluszek, Łodzi, Częstochowy, Katowic i Wrocławia)
 • poprawa komfortu podróży - dzięki przebudowie peronów na stacjach i przystankach
 • lepszy dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (windy, wyższe perony, czytelne oznakowania)
 • wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego (urządzenia srk i nastawnia oraz przejazdy kolejowo-drogowe), mniejsze oddziaływanie kolei na środowisko

7. Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle. 


Wartość inwestycji: 265 mln zł netto
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Lata realizacji: 2017-2021
Wykonawca: Porr


Efekty inwestycji:

 • krótszy przewóz towarów - dzięki podniesieniu prędkości do 90 km/h
 • sprawniejszy przewóz towarowy wskutek wymiany torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej, i przebudowie 45 obiektów inżynieryjnych w tym mostu nad Kanałem Kędzierzyńskim, mostu na Kanale Gliwickim oraz wiaduktów kolejowych w Paczynie i Pisarzowicach koło Toszka
 • poprawa przepustowości linii kolejowej - na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki odbudowany został drugi tor. Po 10 latach pociągi znów jeżdżą po linii 199 na odcinku Rudziniec Gliwicki-Sławięcice
 • możliwy jest przejazd większej liczby składów między Kędzierzynem-Koźlem-Rudzińcem Gliwickim i Toszkiem Północ. Obecnie na trasie kursuje dwukrotnie więcej składów niż rok temu
 • wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego - rezultat przebudowy nastawni m.in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym i remontu 10 przejazdów kolejowo-drogowych
 • mniejsze odziaływanie linii kolejowej na środowisko dzięki zastosowanym materiałom i rozwiązaniom ograniczony jest hałas

8. Modernizacja odcink Kraków Płaszów-Podbory Skawińskie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów-Skawina-Oświęcim”.

 
Wartość inwestycji: 197 mln zł netto + prace dodatkowe 54 mln zł netto
Źródło finansowania: środki budżetowe
Lata realizacji: 2018-2021
Wykonawca: Swietelsky Rail Polska


Efekty inwestycji:

 • poprawa komfortu podróży na modernizowanych stacjach Kraków Bonarka, Skawina, Podbory Skawińskie oraz przystankach Kraków Sidzina, Skawina Zachodnia oraz Kraków Swoszowice
 • lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków Kraków Opatkowice, Skawina Jagielnia
 • poprawa dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - wyższe perony, nowe budowę przejścia podziemnych/kładki wyposażone w windy
 • lepsze bezpieczeństwo i sprawność ruchu kolejowego - wymienione tory i sieć trakcyjna, nowy system sterowania ruchem kolejowym, nowa nastawnia na stacji Kraków Bonarka

9. Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych na stacji Rzeszów Główny
 
Wartość inwestycji: 205 mln zł netto
Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Lata realizacji: 2018-2021
Wykonawca: konsorcjum firm Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa, Infrakol


Efekty inwestycji:

 • dostępniejsza, komfortowa, bezpieczniejsza i nowoczesna stacja Rzeszów Główny z windami, schodami ruchomymi i bezkolizyjnym przejściem pod torami - ułatwia komunikację wszystkim podróżnym
 • większa dostępność dla mieszkańców - dzięki wybudowaniu dodatkowego przystanku Rzeszów Zachodni
 • wyższy poziom bezpieczeństwa, sprawny ruch kolejowy i drogowy - wskutek przebudowy wiaduktu (ul. Batorego), trzech mostów (Al. Wyzwolenia) i przejazdu kolejowo-drogowego (ul. M. Konopnickiej)
 • sprawniejszy i bezpieczniejszy ruch przez stację - dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej
 • uwiecznione elementy historyczne (m.in. dzięki renowacji wieży ciśnień)

10. Budowa stacji Warszawa Główna w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia”

 
Wartość inwestycji: 81 mln zł netto
Źródło finasowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Lata realizacji: 2018-2021
Wykonawca: Trakcja

Zakres prac:

 • 2 nowe ok. 300 metrowe perony, 4 wiaty na każdym peronie
 • informacja wizualna i głosowa, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne, zegary
 • 2 windy na perony; 2 pochylnie od strony ul. Towarowej, kładka pieszo-rowerowa między ul. Kolejową a al. Jerozolimskimi
 • nowe urządzenia srk, 20 rozjazdów, 4,5 km nowych torów


Efekty inwestycji:

 • przywrócenie ruchu kolejowego na stacji Warszawa Główna
 • lepsza komunikacja w aglomeracji warszawskiej
 • sprawny dostęp do kolei podczas modernizacji linii średnicowej większa dostępność dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej
 • zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (4)

Do artykułu: Miliardy na torach. 10 największych inwestycji na finiszu

 • gosc 2021-02-04 11:34:07
  Słyszeliście , te osoby (zwązkowcy i inne nieroby z PKP ) które doprowadzili kolej do skrajnego socjalizmu, teraz konusowi doradzają jak krajem zarządzać . PO tych nierobów pogoniło , to się mszczą teraz.
 • Krzysztof 2021-02-04 11:32:02
  Brakuje inwestycji za 2 mld zł czyli przebudowy lini Kraków Główny towarowy - Kraków Podłęże
 • Jan 2021-02-04 08:48:21
  Miliardowe projekty, długi czas realizacji i tylko o 10 minut krótsza podróż na kilkudziesięciokilometrowych odcinkach. Żałosne.
  • W 2021-02-04 19:05:47
   Jan@tymon tymanski :znów dziś mam dola,znów pragnę śmierci ....posłuchaj sobie tego numeru idealnie do ciebie pasuje (może pogryzł cie komar )

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.232.179.37
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!