Strabag szykuje się na drugą falę pandemii. Idą gorsze czasy

Strabag szykuje się na drugą falę pandemii. Idą gorsze czasy
Spółki z grupy Strabag w Polsce zatrudniają ponad 6,5 tys. pracowników fot. GDDKiA

Szykujemy różne scenariusze związane z drugą falą pandemii, która może nadejść jesienią - podkreślił Wojciech Trojanowski, członek zarządu grupy Strabag w Polsce, w rozmowie z portalem WNP.PL. Rok 2020 grupa planuje zakończyć sporym wzrostem przychodów, ale lata 2021-2022 mogą już przynieść spadek sprzedaży.

  • Obserwujemy pojawiającą się lukę w nowych zamówieniach, co z pewnością przełoży się na gorsze wyniki branży budowlanej - wskazał Trojanowski.
  • Cały 2020 r. grupa planuje zakończyć wzrostem przychodów o ok. 15-20 proc., w czym zasługa dużego portfela zamówień, utrzymującego się na poziomie 6 mld zł.
  • Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważne jest budownictwo dla gospodarki. Istotne jest, by firmy budowlane były traktowane po partnersku - zaznaczył Trojanowski.
Jak wskazał menedżer, Strabag przygotowuje różne scenariusze związane z potencjalną druga falą pandemii koronawirusa, która może nadejść jesienią.

- Nawet jeśli nie dojdzie do kolejnego lockdownu, to mogą pojawiać się obostrzenia w poszczególnych regionach kraju, co już obserwujemy w przypadku niektórych powiatów - wyjaśnił Trojanowski.

Dodał, że Strabag wciąż stara się tak organizować pracę, aby minimalizować ryzyko przenoszenia wirusa.
- Praktycznie nie organizujemy żadnych większych spotkań w tradycyjny sposób, a także ograniczamy wyjazdy służbowe - staramy się te aktywności realizować za pomocą wideokonferencji. Nie organizujemy też wydarzeń integracyjnych w tym roku. Wprowadzamy zdalny system szkoleń, oferując pracownikom różnego typu szkolenia specjalistyczne. Od września w tym systemie pojawią się także kursy językowe - wskazał.

Podwyższony rygor sanitarny obowiązuje nie tylko na budowach, ale też w biurach, gdzie w częściach wspólnych, np. na korytarzach, obowiązuje noszenie maseczek. Strabag przygotowuje także zasady pozwalające na ponowne wprowadzenie modelu pracy zdalnej w przypadku pojawienia się drugiej fali epidemii jesienią.

Trojanowski, pytany o dodatkowe koszty dla grupy związane z pandemią koronawirusa w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, stwierdził, że aktualnie trudno je określić. W przypadku samego zakupu środków ochrony osobistej może to być jednak około miliona złotych.

- Natomiast koszty związane z wydłużeniem czasu realizacji niektórych kontraktów, m.in. z powodu zakłóceń w łańcuchach dostaw, ograniczonego dostępu do podwykonawców czy wynikające z wydłużonych procedur administracyjnych, będziemy mogli oszacować po zakończeniu poszczególnych kontraktów. O tych dodatkowych kosztach chcemy rozmawiać z zamawiającymi - powiedział Trojanowski.

Zaznaczył przy tym, że jego zdaniem administracja publiczna nie nadrobiła jeszcze zaległości z okresu lockdownu.

- Mam nadzieję, że zacznie ona w większym stopniu korzystać z narzędzi informatycznych, które w znaczący sposób usprawniają procedury. Podpis elektroniczny czy składanie dokumentów w postaci cyfrowej powinno stać się w urzędach standardem, a obecnie niestety wciąż jest rzadko stosowane - podkreślił.

Budowlanka w erze koronawirusa

Strabag obserwuje pojawiającą się lukę w nowych zamówieniach, co z pewnością przełoży się na gorsze wyniki branży budowlanej w latach 2020-2021.

- Wielu inwestorów, zwłaszcza prywatnych, przeprowadza ponowną analizę opłacalności planowanych inwestycji. Dotyczy to głównie deweloperów mieszkaniowych i komercyjnych. Projekty, które pierwotnie miały być w fazie realizacyjnej, są obecnie przekładane. Niewykluczone, że jesienią, gdy sytuacja gospodarcza oraz epidemiologiczna będzie lepsza, część projektów zostanie jednak uruchomiona - ocenił Trojanowski.

Obaw nie ma w przypadku inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP Polskich Linii Kolejowych, ponieważ realizują one swoje programy zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.
- Pozytywne jest również to, że dwaj najwięksi inwestorzy publiczni przyspieszyli płatności oraz sprawniej załatwiają kwestie formalne projektów i chętniej wykorzystują w tym celu dostępne narzędzia informatyczne. Z kolei w samorządach obserwujemy obecnie przede wszystkim wydłużenie procedur przetargowych - wskazał Trojanowski.

Jak poinformował, po siedmiu miesiącach 2020 r. przychody operacyjne spółek z grupy Strabag w Polsce były o 20 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Jest to przede wszystkim zasługą zgromadzonego wcześniej obszernego portfela zamówień. Jego obecna wartość jest zbliżona do tej sprzed roku i wynosi ok. 6 mld zł - podał Trojanowski.

Cały 2020 r. grupa planuje zakończyć wzrostem przychodów o ok. 15-20 proc. W minionym roku wyniosły one ponad 4 mld zł.

- Obawiamy się jednak o poziom kontraktacji w czwartym kwartale 2020 r. oraz w pierwszym półroczu 2021 r. Spodziewamy się, że lata 2021-2022 mogą być dla nas słabsze pod kątem przychodów - ocenił Trojanowski.

Odnosząc się do tegorocznych wyników, wskazał natomiast, że na wzrost przychodów wpłynęło m.in. to, że na początku 2020 r. Strabag rozpoczął realizację prac budowlanych związanych budową dróg ekspresowych - z czterema odcinkami S19, trzema S7 oraz jednym S61.
W tym roku grupa spodziewa się też rekordowych przychodów w budownictwie kubaturowym na poziomie ok. 1 mld zł. Również w tym roku portfel zamówień w tym segmencie zasiliły duże kontrakty, m.in. biurowiec Intraco Prime w Warszawie, a także szereg kontraktów związanych z ochroną zdrowia: rozbudowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie, budowa szpitala w Legionowie oraz Kliniki Okulistyki - obiektów realizowanych dla Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

- W 2020 r. raczej koncentrujemy się na utrzymaniu poziomu rentowności. W drugim kwartale tego roku zanotowaliśmy spadek cen paliw, stali, energii elektrycznej oraz asfaltu. Jednakże w przypadku cen asfaltu nie będzie to miało wpływu na nasze wyniki, gdyż już wcześniej zamawialiśmy dostawy po stałej cenie w kontraktach długoterminowych. Jednocześnie poprawiła się dostępność pracowników i podwykonawców - powiedział Trojanowski.

Spółki z grupy Strabag w Polsce zatrudniają ponad 6,5 tys. pracowników. W tym roku zatrudnienie zwiększyło się o ok. 200 osób, bo wymagał tego duży portfel zleceń.

Trojanowski, pytany o sytuację na rynku pracy, stwierdził również, że obserwacje nie wskazują na odpływ z branży budowlanej pracowników z Ukrainy.

- Myślę, że są oni obecnie bardziej zdecydowani i zmotywowani do pozostania w Polsce, niż jeszcze pół roku temu, przed pandemią. Ponadto z powodu koronawirusa jest o wiele mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w hotelarstwie czy gastronomii, więc część obcokrajowców, pochodząca z tych segmentów gospodarki, mogła zasilić budownictwo - ocenił Trojanowski.

- Pandemia koronawirusa pokazała, jak ważna jest branża budowlana dla gospodarki. Udaje nam się utrzymywać zatrudnienie i jako sektor odpowiadamy bezpośrednio i pośrednio za około milion miejsc pracy. Dlatego niezmiernie istotne jest, by firmy budowlane były traktowane po partnersku przez wszystkich zamawiających, a także instytucje finansowe - dodał.

Infrastrukturalny ład

Komentując wydarzenia rynkowe ostatnich tygodni, Trojanowski wyraził delikatny zawód z powodu rezygnacji z planów budowy odcinków dróg ekspresowych S6 i S10 w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

- Nie wiem, skąd bierze się przekonanie, że te odcinki budowane w modelu tradycyjnym powstaną szybciej niż w PPP. Sprawnie przeprowadzony proces PPP nie musi trwać dłużej niż tradycyjny przetarg i budowa - podkreślił.

- Obawiam się, że ostatnie decyzje rządu źle wpłyną na rynek PPP w Polsce, ponieważ kolejne duże projekty będą przez firmy budowlane traktowane mniej poważnie. Dotyczy to także funduszy oraz podmiotów, które w takie przedsięwzięcia mogłyby się zaangażować. Tymczasem PPP docelowo musi stać się ważnym narzędziem do realizacji inwestycji w Polsce - zaznaczył.
Jednocześnie trwają rozmowy branży budowlanej z GDDKiA dotyczące nowych warunków kontraktowych. W opinii Trojanowskiego do pozytywnych propozycji można zaliczyć m.in. ustalenie określające ściśle wyznaczony okres 17 miesięcy na projektowanie - w tym 10 miesięcy na złożenie wniosku o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz kolejnych 7 na jego uzyskanie.

- Powinno to ukrócić dyskusję dotyczącą tego, ile powinna trwać procedura administracyjna. Ponadto wydaje się, że dochodzimy do zgodności w kwestii tego, aby nie podważać kosztów wykonawców w przypadku przedłużania prac, co jest obecnie kwestią sporną na wielu kontraktach. Myślę, że koszty te powinny być wyliczane według poniesionych realnie nakładów, a nie sztywnego wskaźnika procentowego - podał Trojanowski.

Podkreślił jednak, że jest też kilka negatywnych - jego zdaniem - propozycji, m.in. brak limitu finansowego, od którego należy zgłaszać podwykonawców, dostawców i usługodawców, co może powodować nadmierną biurokrację.

- Wyjaśnić należy też m.in. kwestie dotyczące waloryzacji umów podwykonawczych, a także wprowadzenia mediacji przy sporach wynikłych w czasie realizacji kontraktów. Mogłyby one być prowadzone chociażby z udziałem Prokuratorii Generalnej, tak, aby jak najmniej sporów trafiało do sądów - wskazał Trojanowski.
PKP PLK również zamierza wprowadzić nowy wzór umowy i prace z branżą na ten temat trwają i będą kontynuowane przez kilka miesięcy. Do końca sierpnia branża może zgłaszać swoje propozycje, które według niej powinny znaleźć się w nowych zapisach.

Trojanowski, pytany o nowe zasady waloryzacji umów GDDKiA i PKP PLK, które obowiązują dla kontraktów podpisanych od stycznia 2019 r., odpowiedział, że Strabag nie ma zbyt wielu zleceń objętych tym mechanizmem.

- Trudno obecnie oceniać, czy i w jaki sposób zasady te będą działać na korzyść wykonawców, czy też zamawiających. Z jednej strony mamy do czynienia ze spadkiem cen niektórych materiałów, a z drugiej – z wysoką inflacją oraz wzrostem wynagrodzeń. Dlatego składniki koszyka waloryzacyjnego są zróżnicowane pod względem tych trendów - stwierdził.

- Zauważalna jest natomiast coraz większa walka cenowa, zarówno w dużych przetargach, jak i mniejszych zamówieniach lokalnych. Coraz więcej małych i średnich firm chce pozyskać zlecenia na tzw. „przeżycie” - podsumował.

Rozmowa powstała w ramach projektu EEC Defence - Razem bronimy gospodarki, poprzedzającego tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy.

Budowlana debata

Wojciech Trojanowski znajdzie się wśród prelegentów nadchodzącego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Trwa rejestracja uczestników tego wydarzenia.

Podczas Kongresu udział Wojciecha Trojanowskiego zaplanowano w panelu dyskusyjnym „Rynek budowlany w nowych realiach”, który odbędzie się 3 września w godz. 9.30-11.00.
Wśród głównych wątków znajdą się kwestie dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w nowej perspektywie budżetu UE 2021-2027, a także sytuacja inwestorów samorządowych i prywatnych w warunkach gwałtownego spowolnienia gospodarki.

Ponadto poruszone będą takie tematy, jak: nowe Prawo zamówień publicznych 2021 i nowy system waloryzacji kontraktów, rynek inwestycji komercyjnych i mieszkaniowych, postęp technologiczny w budownictwie, gospodarka obiegu zamkniętego na placu budowy, a także budowlany rynek pracy.
×

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU WNP.PL

lub poznaj nasze plany abonamentowe i wybierz odpowiedni dla siebie. Nie masz konta? Kliknij i załóż konto!

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu

Podaj poprawny adres e-mail
W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych.
Informujemy, że dane przekazane w związku z zamówieniem newslettera będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności PTWP Online Sp. z o.o.

Usługa zostanie uruchomiania po kliknięciu w link aktywacyjny przesłany na podany adres email.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera i innych informacji.
Musisz zaznaczyć wymaganą zgodę

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Strabag szykuje się na drugą falę pandemii. Idą gorsze czasy

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.204.172.188
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!