Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019

KWK Krupiński

Autor:  wnp.pl  |  08-12-2008 00:00
Kopalnia "Krupiński" była budowana w latach 1976 - 1983. Złoże KWK "Krupiński" znajduje się na terenie gminy Suszec oraz miast: Żory i Orzesze.

Podstawowe dane o kopalni:

Obszar górniczy: 27,2 km2
Zasoby operatywne: 34,8 mln ton
Typ produkowanego węgla: 34.1 i częściowo 34.2
Wydobycie dobowe netto: 8500t/d
Szyby:
- wydobywcze -1
- zjazdowy -1
- wentylacyjno-materiałowy -1
Poziomy:
- wydobywcze -420m, 620m,820m
- wentylacyjne- 220m,420m
Pokłady w eksploatacji:
- ilość- 6
- miąższość -1,5 - 2,9m
- nachylenie- 15o-27o
Zagrożenia naturalne:
- metanowe: IV kategoria
- wodne : I , II stopień
- tąpaniami : nie występuje
- pyłowe : klasa A , B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego
- pożarowe: II i III grupa samozapalności

Kopalnia "Krupiński" posiada strukturę prostą z pojedynczym kompleksem wydobywczo - przeróbczym.

W roku 1975 na bazie opracowanych Założeń Techniczno-Ekonomicznych, Minister Górnictwa utworzył Obszar Górniczy "Suszec" o powierzchni 16,57 km2 - obejmujący tereny Kleszczowa, Rudziczki, Suszca i Kryr. Określono lata realizacji inwestycji na okres 1976 - 1985.

1976
W m-cu październiku 1976 rozpoczęto głębienie szybu w zamrożononym górotworze.
1983
Dnia 3 grudnia 1983 nastąpiło uroczyste przekazanie kopalni do eksploatacji
i nadanie jej imienia "Krupiński". Zostały wybudowane wszystkie podstawowe obiekty technologiczne na powierzchni, oraz wykonane roboty dołowe dla udostępnienia złoża do wydobycia. Kopalnia wraz z innymi 16 przedsiębiorstwami wchodzi w skład Zrzeszenia Kopalń Węgla Kamiennego w Jastrzębiu Zdroju.
1984
Kopalnia "Krupiński" wchodzi w skład nowej struktury grupującej kopalnie o nazwie Rybnicko-Jastrzębskie Gwarectwo Węglowe.
1989
Utworzone zostaje Przedsiębiorstwo Eksploatacji Węgla "Południe" w Jastrzębiu Zdroju. Kopalnia "Krupiński" zostaje zgrupowana w tym przedsiębiorstwie
1991
Rozpoczęto prace projektowe i uzgodnienia w zakresie "Tłoczenia wód słonych do górotworu".
1992
Oddano do eksploatacji I-szy etap instalacji opalania suszarni węgla metanem oraz rozpoczęto prace w zakresie uzyskiwania energii elektrycznej z własnej turbiny gazowej zasilanej metanem pochodzącym z odmetanowania kopalni.
1993
Powstaje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w której skład wchodzi KWK "Krupiński". Rozpoczyna się proces restrukturyzacji kopalni.
Z okazji 100-nej rocznicy urodzin Profesora Bolesława Krupińskiego- patrona kopalni zorganizowano uroczystą konferencję z udziałem gości z Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczej , Głównego Instytutu Górnictwa oraz pracowników resortu.
1996
Rozpoczęto kompleksową komputeryzację kopalni.
1998
Z tytułu realizacji górniczego pakietu osłon socjalnych z kopalni odeszło 340 osób
2000
Kopalnia uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia" za lata 1997-1999 organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej jak również III miejsce w konkursie "Kopalnia roku" pod patronatem Podsekretarza Stanu dr inż. Jana Szlązaka w kategorii "Najlepsza
w roku 1999"
2001
Kopalnia uzyskała II miejsce w konkursie "Bezpieczna kopalnia" za lata 1998-2000
w kategorii kopalnie węgla kamiennego organizowanym przez Fundację "Bezpieczne Górnictwo" oraz Komitet Organizacyjny Szkoły Eksploatacji Podziemnej
2002
Decyzją Ministra Środowiska z dnia 21-06-2002r. kopalnia uzyskała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża na okres do 31-12-2015r.
.
Dyrektorzy wpisani w historię kopalni:

mgr inż. Włodzimierz Ostaszewski - do 12.12.1983r.
mgr inż. Jan Bednarz od 12.12.1983 do 29.01.1991
mgr inż. Józef Gembalczyk od 01.02.1991 - do 30.06.1995
mgr inż. Ryszard Pojda od 01.07.1995 - do 06.04.1998
mgr inż. Mieczysław Mikołajczyk od 01.05.1998 - 31.12.2006
mgr inż. Ogiegło Krzysztof od 01.01.2007 - do nadal

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2019