Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

MSP pracuje nad koncepcją prywatyzacji GPW

Autor: PAP
Dodano: 26-01-2010 20:14

Joanna Schmid, wiceminister skarbu poinformowała, że w resorcie skarbu trwają prace nad koncepcją prywatyzacji warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, która - jej zdaniem - powinna być gotowa w lutym.

"Proces prywatyzacji GPW jest planowany na czwarty kwartał tego roku po prywatyzacji PZU i Tauronu" - podkreśliła wiceminister skarbu.

"Plany w sprawie debiutów na GPW w pierwszym półroczu tego roku dotyczą nawet dziesięciu nowych spółek, w tym również spółek Skarbu Państwa" - dodała Schmid.

Przygotowywana przez MSP nowa strategia prywatyzacji GPW ma być zbliżona do tej z 2008 roku, gdzie jedną z podstawowych propozycji było wprowadzenie GPW na giełdę. Realizacja tej koncepcji była niemożliwa w 2008 roku ze względu na "destabilizację rynków finansowych".

Pod koniec listopada MSP poinformowało, że Deutsche Boerse nie złożyła poprawionej oferty na zakup większościowego pakietu warszawskiej GPW. Resort oczekiwał od Deutsche Boerse uzupełnienia oferty wiążącej w sprawie zobowiązań pozacenowych. Chodziło m.in. o przedstawienie szczegółowego programu rozwoju giełdy, a także zobowiązanie inwestora do wzmocnienia jej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Plan prywatyzacji warszawskiej giełdy zakładał sprzedaż minimum 51 proc. akcji inwestorowi strategicznemu oraz około 23 proc. akcji członkom giełdy. W przypadku, gdy pula blisko 23 proc. akcji nie zostałaby objęta przez członków giełdy, inwestor strategiczny miał kupić maksymalnie do 73,82 proc. akcji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021