Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Hawe może połączyć się ze Sferią

Autor: PAP
Dodano: 28-01-2010 13:57

Akcjonariusze Sferii złożyli deklarację chęci objęcia nowej emisji akcji Hawe w zamian za wniesienie do Hawe 100 proc. akcji Sferii - poinformowało Hawe w komunikacie.

O tej deklaracji zarząd Hawe został poinformowany przez jednego z akcjonariuszy Hawe, spółkę Presto, która jednocześnie zażądała zwołania w ciągu czterech miesięcy NWZA Hawe w celu przeprowadzenia nowej emisji akcji.

"Zasadnym byłoby zatem zawarcie w porządku obrad zwołanego przez zarząd spółki HAWE upoważnienia i zobowiązania zarządu tejże spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego spółki HAWE w drodze emisji nowych akcji, które zostaną objęte przez aktualnych akcjonariuszy spółki SFERIA w zamian za aport w postaci 100 proc. akcji spółki pod firmą SFERIA" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Presto, Robert Szydłowski.

Spółka Presto, która ma powyżej 25 proc. Hawe, chce także, aby najbliższe walne wymieniło radę nadzorczą Hawe.

"Ponadto zasadne byłoby, aby zwołane przez zarząd spółki HAWE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE zawierało również postanowienie o możliwości dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej HAWE" - napisano.

Zarząd Hawe poinformował, że rozważy to żądanie akcjonariusza.

"Zarząd spółki niezwłocznie podejmie działania, aby zapoznać się z przedmiotem potencjalnego aportu. Podjęte zostaną rozmowy ze spółką Sferia celem umożliwienia przeprowadzenia badania spółki" - napisano w komentarzu zarządu Hawe.

"Po dokonaniu wstępnej oceny zarząd spółki przedstawi proponowany harmonogram działań oraz przeprowadzone zostaną niezbędne analizy ekonomiczne i prawne proponowanego przedsięwzięcia" - dodano.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021