Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Wola Info ma umowę z Frontex o wartości 2 mln zł

Autor: ISB
Dodano: 17-02-2010 15:17

Wola Info podpisała z europejską agencją Frontex na 3-letni serwis sprzętu i oprogramowania HP.

"Wola Info została wybrana w trybie przetargu otwartego jako dostawca usług wsparcia serwisowego, w zakresie sprzętu i oprogramowania firmy HP. W ramach umowy o wartości 2 mln zł, spółka będzie świadczyła 3-letni serwis, począwszy od lutego 2010 r.

Zobowiązania Woli Info wynikające z umowy serwisowej obejmują m.in. serwery, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych" - czytamy w komunikacie.

Agencja Frontex współpracuje z organami wspólnotowymi i unijnymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo granic zewnętrznych. Należą do nich mi.in.: Europejski Urząd Policji (EUROPOL), Europejskie Kolegium policyjne (CEPOL), oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Narastająco w I-III kw. 2009 roku Wola Info miała 13,46 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 60,56 mln zł wobec 124,04 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021