Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Strategia PKO BP przewiduje 30% wzrostu aktywów

Autor: ISB
Dodano: 25-02-2010 09:34

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 zakłada m.in. ponad 30-proc. wzrost aktywów do ponad 200 mld zł w 2012 r. oraz utrzymanie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45%, podał bank w komunikacie.

"Podstawowym efektem realizacji strategii ma być wyraźny wzrost skali działalności banku wyrażający się przyrostem aktywów. Mają się one zwiększyć o ponad 30% osiągając na koniec 2012 roku poziom powyżej 200 mld zł" - głosi komunikat.

"Rozwojowi ma towarzyszyć ścisła kontrola kosztów (wskaźnik kosztów do dochodów ma utrzymać się poniżej 45%) oraz utrzymywanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12%" - czytamy dalej.

Na koniec września 2009 r. wskaźnik C/I grupy wynosił 47,5%, a wskaźnik adekwatności kapitałowej - 10,94%.

Funkcjonowanie PKO BP ma opierać się na trzech podstawowych filarach: bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej.

"Wzmocniona zostanie oferta dla firm w ramach takich grup produktów jak, depozyty strukturyzowane, leasing, factoring czy usługi bankowości transakcyjnej. Dzięki tym działaniom bank zamierza pozyskiwać nowych klientów korporacyjnych" - napisano w komunikacie.

"W bankowości inwestycyjnej plany banku przewidują istotny wzrost udziałów w rynkach produktów skarbowych, maklerskich, usług powierniczych oraz finansowania strukturalnego. Celom tym ma służyć wzmocnienie części instytucjonalnej Domu Maklerskiego PKO BP oraz intensyfikacja współpracy z instytucjami finansowymi" - czytamy dalej.

Narastająco w I-III kw. 2009 roku bank miał 1789,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2752,49 mln zł zysku rok wcześniej. Suma bilansowa banku wyniosła 146,6 mld zł na koniec września.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021