Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Bank Millennium: 67,45 mln zł zysku netto w IV kw. 2009 r.

Autor: ISB
Dodano: 02-03-2010 08:58

Bank Millennium miał 67,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2009 roku wobec 35,56 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik odsetkowy grupy wyniósł 195,52 mln zł wobec 231,16 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 139,30 mln zł wobec 11,02 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 1,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 413,41 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2009 roku bank miał 84,11 mln zł zysku netto wobec 496,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021