Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

W lutym aktywa OFE spadły o 1,1 proc. do 179,6 mld zł

Autor: PAP
Dodano: 02-03-2010 12:32

W lutym aktywa otwartych funduszy emerytalnych zmniejszyły się o 1,2 proc. czyli o 2,2 mld zł i wyniosły na koniec miesiąca 179,6 mld zł. To pierwszy spadek aktywów od roku - podały we wtorkowym raporcie Analizy Online.

Do spadku przyczyniły się trzy czynniki. "Pierwszym i zarazem najważniejszym z nich był fakt, iż luty jest okresem, w którym na wielkość majątku zarządzanego przez fundusze emerytalne ujemnie wpływają rozliczenia sesji transferowych uczestników OFE. Według naszych szacunków lutowa wartość tych rozliczeń wyniosła 1,87 mld zł co oznacza, że właśnie o tyle zostały przejściowo obniżone aktywa netto na koniec lutego" - napisano w raporcie.

"Kolejnym z czynników był wyjątkowo niski przelew środków z ZUS, który wyniósł zaledwie 811,4 mln zł. Dla porównania średnia z ostatniego roku była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 1,75 mld zł. Lutowy przelew z zakładu ubezpieczeń społecznych to najniższa wartość od kwietnia 2007 roku, kiedy to ZUS wysłał do funduszy emerytalnych jedynie 722,7 mln zł" - dodano.

Co więcej z powodu niekorzystnej koniunktury na rynku akcji ujemne wyniki z zarządzania zmniejszyły wartość zarządzanych środków o 1,2 mld zł.

"Sytuację nieco poprawiła sytuacja na rynku obligacji Skarbu Państwa, gdzie indeks IROS zyskał +0,74 proc. Wysoki udział krajowych papierów skarbowych w strukturze aktywów poszczególnych OFE wprawdzie zmniejszył straty poniesione przez fundusze emerytalne na GPW, ale ostatecznie średnia zmiana wartości jednostek rozrachunkowych była ujemna i wyniosła -0,59 proc." - napisano w raporcie.

Wszystkie fundusze emerytalne zanotowały w lutym spadek aktywów. Najszybciej spadały środki zarządzane przez OFE WARTA (-2,3 proc.) oraz AEGON OFE (-1,9 proc.).

Najniższą dynamiką spadku mogą pochwalić się fundusze Generali OFE, OFE PZU "Złota Jesień", AmplicoOFE oraz Pekao OFE (-0,9 proc.).

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021