Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

UE: zmniejszanie obciążeń administracyjnych mikroprzedsiębiorstw

Autor: wnp.pl (Piotr Stefaniak)
Dodano: 10-03-2010 19:59

Małe przedsiębiorstwa wydają rocznie ok. 1558 euro na spełnianie wymogów dyrektyw sprawozdawczości rachunkowej, w tym 1169 euro na obsługę administracyjną zebrania wymaganych informacji i ich przetworzenia. Gdyby wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się zwolnić te firmy z obecnych wymogów i nie nałożyły żadnych dodatkowych, w kieszeniach przedsiębiorców zostałoby łącznie 6,3 mld euro.

W oparciu o takie wyliczenia ekspertów, Parlament Europejski zatwierdził dziś zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej.

Takie wyliczenia przedstawili Parlamentowi Europejskiemu eksperci w opracowaniu nt. wymogów sprawozdawczości rachunkowej. Umożliwią one rządom państw członkowskich wprowadzenie ułatwień, jaki dyrektywa będzie miała na rynek danego kraju. Mikro przedsiębiorstwa nadal będą zobowiązane do prowadzenia rejestru działalności gospodarczej i sytuacji finansowej.

W uchwale przyjętej przez Parlament Europejski (445/196/21) posłowie wnoszą o dokonanie w 2010 roku ogólnego przeglądu czwartej i siódmej dyrektywy dotyczącej prawa spółek.

Obecnie w UE około 7,2 mln przedsiębiorstw podlega obowiązkowi sprawozdawczości wynikającemu z przepisów rachunkowych. Około 5,4 mln z nich (75 proc.) to mikroprzedsiębiorstwa, na przykład kwiaciarnie lub piekarnie. W przeważającej mierze działają na rynku lokalnym i w niewielkim lub żadnym stopniu nie prowadzą działalności transgranicznej. Przyjęta propozycja dyrektywy pozwoli państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając ich konkurencyjność i potencjał rozwoju.

Zwolnienie z obowiązku przedstawiania rocznych sprawozdań objęłoby przedsiębiorców, którzy spełniają następujące kryteria: suma bilansowa poniżej 500 tys. euro, obrót netto poniżej 1 mln euro i zatrudnienie średnio 10 pracowników w ciągu roku finansowego.

Parlament zastrzegł, że państwa członkowskie powinny zachować swobodę decyzji, czy udzielić zwolnień na swoich rynkach uwzględniwszy sytuację gospodarczą i liczbę przedsiębiorstw, które spełniają powyższe kryteria.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021