Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

KNF zatwierdziła program naprawczy dla Fortis Bank Polska

Autor: ISB
Dodano: 11-03-2010 10:21

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła Program postępowania naprawczego dla Fortis Banku Polska", który ma być realizowany do końca 2012 r. i ma doprowadzić do osiągania dodatnich wyników finansowych oraz poprawa głównych wskaźników ekonomicznych, poinformował bank w komunikacie.

Bank złożył program naprawczy w KNF 16 grudnia 2009 roku.

"Realizacja programu ma na celu ograniczenie różnych obszarów ryzyka w dalszej działalności banku oraz podniesienie efektywności działania, czego planowanym efektem będzie osiąganie dodatnich wyników finansowych oraz poprawa głównych wskaźników ekonomicznych. Realizację programu zaplanowano do 31 grudnia 2012" - głosi komunikat.

Bank podkreśla, że KNF pozytywnie oceniła dotychczasowe działania Fortisa, w wyniku których uległa znacznej poprawie sytuacja kapitałowa i płynnościowa banku.

Po 9 miesiącach 2009 roku strata netto wzrosła do 275,7 mln zł i wynika z utraty wartości instrumentów pochodnych oraz odpisami na należności kredytowe, głównie w segmencie korporacyjnym i masowej bankowości detalicznej. Rezerwy po trzech kwartałach wzrosły do 358 mln zł.

Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,33% na koniec września głównie w wyniku wzrostu funduszy własnych. Bank jest w trakcie podwyższenia kapitałów o kwotę 440 mln zł w wyniku emisji akcji, którą objął Fortis Bank Belgia, dzięki czemu fundusze wzrosły do 2,05 mld zł.

W maju ub. roku sfinalizowane zostało przejęcie pakietu kontrolnego Fortis Banku Belgia przez grupę BNP Paribas. Tym samym, polski Fortis Bank poprzez swojego bezpośredniego właściciela dołączył do struktur BNP Paribas.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021